• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet

Motion 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub43 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet Inledning Utbildning är den enskilt viktigaste satsningen för att lägga grunden till en ny tillväxt i Sverige. Kunskap blir allt viktigare för deltagande i samhället


Utskottsberedning: ----------1997/98:UbU20

med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet

Motion 1997/98:Ub42 av Elver Jonsson m.fl. (fp, c, m, s, v, mp, kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub42 av Elver Jonsson m.fl. fp, c, m, s, v, mp, kd med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet Förstärkt droginformation Det allt starkare trycket att införskaffa och konsumera olika slags droger är alarmerande, särskilt för den yngre generationen.


Utskottsberedning: ---1997/98:UbU20

med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet

Motion 1997/98:Ub40 av Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub40 av Roland Larsson c med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet I propositionen föreslås att gymnasieskolans utbildning i högre utsträckning knyts till arbetslivet och att nya samarbetsformer med arbetslivet bör utvecklas. I det syftet avser


Utskottsberedning: -1997/98:UbU20

med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken

Motion 1997/98:Jo81 av Lennart Brunander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo81 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Inledning Skogen har mycket stor betydelse för Sverige. Skogsindustrin är som industrigren landets största nettoexportör. År 1997 uppgick nettoexporten till 75 miljarder kronor. Skogsbranschen

1998-06-09

med anledning av prop. 1997/98:164 Ändringar i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

Motion 1997/98:Fi72 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi72 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1997/98:164 Ändringar i lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank Återta statens rätt att låna i Riksbanken Propositionens förslag till ändringar i lagen om Sveriges riksbank förtydligar på ett förtjänstfullt sätt de regler som gäller för

1998-06-09

med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

Motion 1997/98:A70 av Elving Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:A70 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet I propositionen föreslås en ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Lagen föreslås omfatta både direkt och indirekt diskriminering. Lagen föreslås


Utskottsberedning: ----1997/98:AU14

med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

Motion 1997/98:Jo74 av Eskil Erlandsson och Per-Ola Eriksson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo74 av Eskil Erlandsson och Per-Ola Eriksson c med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Användningen av blyhagel medför att 700 till 1 000 ton bly årligen tillförs miljön. Regeringen föreslår att användning av blyhagel förbjuds vid all

1998-05-29

med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

Motion 1997/98:Jo70 av Lennart Brunander (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo70 av Lennart Brunander c med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Stöd till energiskog Biobränslen producerar i dag mer energi än kärnkraften. För varje år ökar bioenergiproduktionen med cirka 4 TWh. I omställningen av det svenska

1998-05-29

med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

Motion 1997/98:Jo69 av Lennart Brunander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo69 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning Användningen av förnybara energislag och material är grunden för en hållbar utveckling. Genom att återanvända varor och återvinna material kan kretsloppet

1998-05-29

med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

Motion 1997/98:Jo65 av Erik Arthur Egervärn och Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo65 av Erik Arthur Egervärn och Eskil Erlandsson c med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige I avsnitt 9 sägs att naturvården och kulturmiljövården har viktiga gemensamma intressen i det samlade arbetet för resurshushållning och hållbar

1998-05-29