• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation

Motion 1996/97:Ub32 av Andreas Carlgren (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub32 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Inledning Kunskap utgör grunden för kunskapssamhället och för ett samhälle, som vill konkurrera med hög kompetens och kvalificerade produkter i stället för med låga löner.


Utskottsberedning: -----1997/98:UbU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln

Motion 1996/97:T97 av Sivert Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:T97 av Sivert Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:161 Öresundsförbindelsen och Citytunneln I propositionen föreslås att SVEDAB AB ges ökade möjligheter att ta upp lån i Riksgäldskontoret och delta i finansieringen av Citytunneln samt att Banverket skall få rätt att ikläda


Utskottsberedning: --1997/98:TU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg

Motion 1996/97:T91 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus (c)

Motion till riksdagen 1996/97:T91 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus c med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Dennispaketet i sin ursprungliga form saknade all trovärdighet, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Paketet med sina motorvägsleder saknade folklig


Utskottsberedning: -----1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället

Motion 1996/97:T86 av Sivert Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:T86 av Sivert Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället I propositionen redovisas en långsiktig inriktning för trafiksäkerhetsarbetet, en nollvision. Nollvisionen innebär att ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor


Utskottsberedning: ----1997/98:TU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället

Motion 1996/97:T80 av Margareta Andersson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:T80 av Margareta Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:137 Nollvisionen och det trafiksäkra samhället Regeringen anser inte att människor skulle acceptera ett lagförslag om obligatoriskt användande av cykelhjälm. Vad man grundar detta på har vi svårt att förstå. De flesta


Utskottsberedning: -1997/98:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik

Motion 1996/97:T72 av Sivert Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:T72 av Sivert Carlsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik I propositionen föreslås förändringar i reglerna för riksfärdtjänst och färdtjänst. Vidare framhålls att valfriheten för funktionshindrade bör öka och att de bör ges ökade möjligheter att


Utskottsberedning: --1997/98:TU3
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:156 Avveckling av specialsjukhus och vårdhem

Motion 1996/97:So64 av Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:So64 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:156 Avveckling av specialsjukhus och vårdhem Avvecklingen av vårdhem och specialsjukhus bör fortsätta. Flertalet av dem som skrivits ut till andra omsorgsformer har fått ett bättre liv med minskad problematik och bättre levnadsförhållanden.


Utskottsberedning: -1997/98:SoU5

med anledning av prop. 1996/97:146 Vissa frågor om personlig assistans

Motion 1996/97:So59 av Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:So59 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:146 Vissa frågor om personlig assistans Den viktigaste åtgärden under senare år för handikappade är reformen om personlig assistans. Centerpartiet medverkade i regeringsställning till att genomföra denna reform, som innebär


Utskottsberedning: -1997/98:SoU4

med anledning av skr. 1996/97:120 Handikappolitik

Motion 1996/97:So53 av Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:So53 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av skr. 1996/97:120 Handikappolitik En strategi för förbättrad handikappolitik Centerpartiets utgångspunkt är ett samhälle för alla, där alla medborgare behandlas med samma respekt. Människor med handikapp ska kunna verka i samhället som


Utskottsberedning: --1997/98:SoU6

med anledning av prop. 1996/97:164 Europol

Motion 1996/97:Ju40 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Ju40 av Birgitta Hambraeus m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:164 Europol Regeringen föreslår att riksdagen ska godkänna Europolkonventionen och tilläggsprotokollet till konventionen om behörighet för EG-domstolen att tolka konventionen samt regeringens förklaring i anslutning till


Utskottsberedning: -1997/98:JuU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation