• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi136 av Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi136 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. De mindre företagens problem med krediter gäller framför allt att de inte kan ställa bankmässiga säkerheter.


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi135 av Helena Nilsson och Ingbritt Irhammar (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi135 av Helena Nilsson och Ingbritt Irhammar c med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Att minska arbetslösheten i Sverige är högprioriterat. Olika insatser behövs för att människor


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi134 av Marianne Carlström (s) och Ingbritt Irhammar (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi134 av Karin Olsson m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Program för småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt kooperativt nyföretagande och länsvis samverkan


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi133 av Lars Hedfors (s) och Eskil Erlandsson (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi133 av Lars Hedfors och Eskil Erlandsson s, c med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Regeringen föreslår i proposition 1995/96:222 att riksdagen fattar beslut om att försäljningsskatten


Utskottsberedning: --1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000

Motion 1995/96:Fi114 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi114 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1995/96:220 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 Riksdagen bör utreda Riksbankens uppgifter för frihet i EMU-beslut På sid 23 i proposition 1995/96:207 anförs att Sverige senare skall ta ställning


Utskottsberedning: -1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen (1993:1684) m.m.

Motion 1995/96:T65 av Karin Starrin (c)

Dokument


Utskottsberedning: -----1996/97:TU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen (1993:1684) m.m.

Motion 1995/96:T61 av Margareta Andersson (c)

Motion till riksdagen 1995/96:T61 av Margareta Andersson c med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen 1993:1684 m.m. Sverige är uppdelat i postnummerområden för att underlätta en snabb och säker hantering av post. Även i många andra sammanhang används postnummer för att identifiera var i landet människor


Utskottsberedning: -1996/97:TU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:217 Ändringar i lagen om aviseringsregister, m.m.

Motion 1995/96:Sk63 av Rolf Kenneryd (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Sk63 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1995/96:217 Ändringar i lagen om aviseringsregister, m.m. I propositionen föreslås ändringar i lagen om aviseringsregister. Regeringen ska få förordna att vissa stora mottagare av folkbokföringsuppgifter i stället för avisering endast


Utskottsberedning: --1996/97:SkU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m.

Motion 1995/96:Sf34 av Karin Israelsson (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf34 av Karin Israelsson c med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. I propositionen föreslås en förlängning av sjuklöneperiod till de 28 första dagarna i en sjukperiod. Nuvarande sjuklöneperiod innefattar de första fjorton dagarna. Erfarenheterna från denna


Utskottsberedning: -1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden

Motion 1995/96:Jo36 av Karin Israelsson (c)

Motion till riksdagen 1995/96:Jo36 av Karin Israelsson c med anledning av prop. 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden Mänskliga aktiviteter påverkar fjällområdet liksom alla andra landområden. Rekreation och friluftsliv utövas i stor utsträckning i det svenska fjällområdet. Enorma ytor står till förfogande


Utskottsberedning: --------1996/97:JoU5
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation