• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning

Motion 1994/95:N21 av Sivert Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:N21 av Sivert Carlsson c med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning I propositionen föreslår regeringen en ny ellag. Lagen ska träda ikraft den 1 januari 1996. Lagen kommer att, om den införs, innebära stora omställningar för producenter och distributörer av el. De nya reglerna


Utskottsberedning: -1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning

Motion 1994/95:N20 av Erik Arthur Egervärn (c)

Motion till riksdagen 1994/95:N20 av Erik Arthur Egervärn c med anledning av prop. 1994/95:222 Ny ellagstiftning I proposition 1994/95:222 föreslås en omfattande avreglering av elmarknaden. Det är av stor vikt att dessa regler verkligen får en utformning som gör det möjligt för alla elkonsumentgrupper att delta i


Utskottsberedning: --1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m.

Motion 1994/95:Bo14 av Rolf Kenneryd (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Bo14 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. Centerpartiet har i en kommittémotion under den allmänna motionstiden i januari 1995 föreslagit riktlinjer angående långsiktigt hållbar utveckling i samhällsplaneringen.


Utskottsberedning: ---1995/96:BoU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1994/95:N19 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1994/95:N19 av Ingbritt Irhammar m.fl. c med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition För att öka tillväxten och sänka arbetslösheten måste de mindre och medelstora företagen ha goda förutsättningar att


Utskottsberedning: --1994/95:AU15 1994/95:NU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1994/95:Fi46 av Göran Magnusson (s) och Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Fi46 av Göran Magnusson och Roland Larsson s, c med anledning av prop. 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m. kompletteringsproposition Av regeringens förslag till sänkning av mervärdesskatten på livsmedel, bil. 7, framgår att sänkningen


Utskottsberedning: -1994/95:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m.

Motion 1994/95:A57 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:A57 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. Det är positivt att en stor del av de arbetshämmande regelförändringar som införts under det senaste halvåret nu återställs eller justeras så att så många arbetslösa som möjligt kan


Utskottsberedning: -1994/95:AU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik

Motion 1994/95:A46 av Kjell Ericsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:A46 av Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik I propositionen betonas att en aktiv och kraftfull regionalpolitik har stor betydelse för att skapa sysselsättning och därför bidrar till den tillväxthöjning som är nödvändig för att obalanserna i den svenska ekonomin


Utskottsberedning: -1994/95:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik

Motion 1994/95:A44 av andre vice talman Görel Thurdin (c)

Motion till riksdagen 1994/95:A44 av andre vice talman Görel Thurdin c med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik Höga Kustens glesbygd till permanent stödområde 2 Regeringen föreslår i propositionen 1994/1995:161 bland annat att Härnösands och Kramfors kommuner samt de yttre församlingarna i Örnsköldsviks


Utskottsberedning: -1994/95:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik

Motion 1994/95:A43 av Sivert Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:A43 av Sivert Carlsson c med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik Det regionala utvecklingsarbetet bör utgå från en långsiktig strategiskriver regeringen i prop. 1994/95 ang. regionalpolitik. Den regionala projektverksamhet som i fortsättningen kan bedrivas i länen bör ha sin


Utskottsberedning: -1994/95:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik

Motion 1994/95:A42 av Erik Arthur Egervärn m.fl. (c, s)

Motion till riksdagen 1994/95:A42 av Erik Artur Egervärn m.fl. c, s med anledning av prop. 1994/95:161 Regionalpolitik I regeringens regionalpolitiska proposition 1994/95:161 aviseras att försöksverksamhet planeras avseende det regionalpolitiska stödet. Under mer än 25 år har det regionalpolitiska utvecklingsarbetet


Utskottsberedning: -1994/95:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation