• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien

Motion 1992/93:U28 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1992/93:U28 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1992/93:254 Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i f.d. Jugoslavien Insatser i Jugoslavien Sverige har exporterat mycket vapen till Jugoslavien och har under flera decennier nära samarbetat


Utskottsberedning: --1992/93:UU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:T106 av Marianne Jönsson och Roland Larsson (c)

Motion till riksdagen 1992/93:T106 av Marianne Jönsson och Roland Larsson c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 19934, m.m. kompletteringsproposition I kompletteringspropositionen föreslås en kommunalisering av riksfärdtjänsten fr.o.m. 1 jan 1994. De grundläggande


Utskottsberedning: -1992/93:TU39
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Sk56 av Ivar Franzén (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Sk56 av Ivar Franzén c Med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I kompletteringspropositionen 1992/93:150 bil 6 redovisas förslag till skattereduktion för reparationskostnader m m för bostadshus.


Utskottsberedning: -1992/93:SkU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Kr12 av Ulla Tillander och Lennart Brunander (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Kr12 av Ulla Tillander och Lennart Brunander c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I bilaga nr. 9 kulturdepartementet redovisar statsrådet för det arbete och de utvärderingar som genomförts


Utskottsberedning: --1992/93:KrU31
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fö9 av Bengt Kindbom m.fl. (c, kds)

Motion till riksdagen 1992/93:Fö9 av Bengt Kindbom m.fl. c, kds med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition I motion 1992/93:A455 har redovisats krav och förutsättningar för att stödja Karlsborgs kommun i samband med att flygflottiljen


Utskottsberedning: -1992/93:FöU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi119 av Birgitta Hambraeus (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi119 av Birgitta Hambraeus c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Länsvägar Regeringen föreslår att länsstyrelserna av arbetsmarknadsskäl får disponera 2,4 miljarder kronor i extra trafikanslag


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi118 av Karin Israelsson och Rosa Östh (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi118 av Karin Israelsson och Rosa Östh c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition En god och uthållig tillväxt är en viktig förutsättning för att skapa nya resurser för en aktiv fördelningspolitik.


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi105 av Sven-Olof Petersson (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi105 av Sven-Olof Petersson c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Fastighetsregistret består enligt gällande författningar av ett skrivet register och en karta. Arbetet med att föra över


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi101 av Stina Eliasson (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi101 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Samhället har ett betydande ansvar för att kulturarvet förs vidare och även för att kulturverksamhet inom skilda områden kan


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi100 av Marianne Jönsson (c)

Motion till riksdagen 1992/93:Fi100 av Marianne Jönsson c med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Regelverket kring skolan omfattar alla elever. Synskadade elever är skolpliktiga och därmed skyldiga att delta i skolans undervisning.


Utskottsberedning: -1992/93:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation