• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

med anledning av förs. 1991/92:19 Riksdagens revisorers förslag angående riksdagen och normgivningsprocessen

Motion 1991/92:K28 av Birgitta Hambraeus (c)

Dokument


Utskottsberedning: -1991/92:KU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:K26 av Karin Starrin (c)

Motion till riksdagen 1991/92:K26 av Karin Starrin c med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Regeringsförklaringen slår fast att regeringen med all kraft kommer att verka för att Sverige snarast möjligt blir fullvärdig


Utskottsberedning: -1991/92:KU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:K24 av Birgitta Hambraeus och Tage Påhlsson (c)

Motion till riksdagen 1991/92:K24 av Birgitta Hambraeus och Tage Påhlsson c med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Undersök vad ett nej till EG-medlemskap skulle innebära Det är skönt att det är gott om tid innan vi behöver


Utskottsberedning: --1991/92:KU35
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi98 av Birger Andersson m.fl. (c, fp, m, kds)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi98 av Birger Andersson m.fl. c, m, fp, kds med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Alltsedan hösten 1990 har arbetslösheten ökat i Sverige. Ökningen fortsätter. Även om den nuvarande regeringen


Utskottsberedning: -1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi94 av Marianne Andersson och Elving Andersson (c)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi94 av Marianne Andersson och Elving Andersson c med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Färsk statistik visar att betydligt lägre andel svenska ungdomar går vidare till högre studier än ungdomar


Utskottsberedning: --1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi93 av Lennart Brunander och Ingbritt Irhammar (c)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi93 av Lennart Brunander och Ingbritt Irhammar c med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Den svenska yrkesmässiga trädgårdsodlingen som verkar på en öppen och oreglerad marknad möter idag en


Utskottsberedning: ---1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi77 av Ivar Franzén (c)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi77 av Ivar Franzén c med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Förslag till mjukare övergångsregler De förändringar av beräkningssättet för det nya statsbidraget som har gjorts i propositionen


Utskottsberedning: -1991/92:FiU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi76 av Bengt Kindbom (c)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi76 av Bengt Kindbom c med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Regeringen har i kompletteringspropositionen del II avsnitt 5 samt i hemställan punkt 2 föreslagit riksdagen att godkänna inriktningen


Utskottsberedning: -1991/92:FiU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi75 av Gunhild Bolander (c)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi75 av Gunhild Bolander c med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition De förslag som regeringen lämnat i prop 1991/92:150 som rör den kommunala ekonomin har stora förtjänster. Bl a tydliggörs


Utskottsberedning: --1991/92:FiU29
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1991/92:Fi66 av Ingbritt Irhammar (c)

Motion till riksdagen 1991/92:Fi66 av Ingbritt Irhammar c med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Centern har under lång tid hävdat behovet av en ökad dimensionering av den högre utbildningen för att möta konkurrensen från


Utskottsberedning: -1991/92:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation