• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

Motion 1990/91:Sf63 av Rune Backlund m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf63 av Rune Backlund m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. Aktiv flykting- och immigrationspolitik kallar regeringen sin nu aktuella proposition. Det är emellertid inte många konkreta förslag som lämnas. Propositionen saknar till exempel


Utskottsberedning: 1990/91:SfU17

med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

Motion 1990/91:N135 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1990/91:N135 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek Regeringen föreslår i propositionen att Stadshypoteks rörelse överförs till ett kreditaktiebolag. Detta skall ske genom att Stadshypotekskassan och föreningarna fusioneras. Ombildningen ska


Utskottsberedning: 1990/91:NU42
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

med anledning av prop. 1990/91:186 Ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden

Motion 1990/91:N128 av Per Westerberg m.fl. (m, fp, c)

Motion till riksdagen 1990/91:N128 av Per Westerberg m.fl. m, fp, c med anledning av prop. 1990/91:186 Ändringar i reglementet för allmänna pensionsfonden Regeringen lägger fram förslag till ändrade placeringsregler för AP-fonden. Förslagen syftar till att låta löntagarfonderna köpa utländska aktier och att 4:e och


Utskottsberedning: -1990/91:NU43
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:184 Verksamheten i Studsvikskoncernen, m.m.

Motion 1990/91:N126 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1990/91:N126 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:184 Verksamheten i Studsvikskoncernen, m.m. Regeringen föreslår i propositionen att koncernen Studsvik AB delas upp i tre delar. Den uppgörelse som träffats mellan centern, folkpartiet liberalerna och socialdemokraterna innebär


Utskottsberedning: -1990/91:NU48
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning

Motion 1990/91:N123 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1990/91:N123 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning Avreglera skogsnäringen Träfiberlagen från 1987 är till för att skydda skogsindustrin från att förlora träflis och spån som råvara. Det innebär att flis och spån över vissa volymer ej får användas


Utskottsberedning: -1990/91:NU42
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:191 Vissa livsmedelspolitiska frågor

Motion 1990/91:Jo161 av Stina Gustavsson och Kersti Johansson (c)

Motion till riksdagen 1990/91:Jo161 av Stina Gustavsson och Kersti Johansson c med anledning av prop. 1990/91:191 Vissa livsmedelspolitiska frågor När riksdagen i juni 1990 tog beslut om den framtida livsmedelspolitiken var fem partier eniga om bl.a. det svenska gränsskyddet för livsmedel. Partierna instämde i vad


Utskottsberedning: -1990/91:JoU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:191 Vissa livsmedelspolitiska frågor

Motion 1990/91:Jo159 av Sven-Olof Petersson och Marianne Jönsson (c)

Motion till riksdagen 1990/91:Jo159 av Sven-Olof Petersson och Marianne Jönsson c med anledning av prop. 1990/91:191 Vissa livsmedelspolitiska frågor Våren 1990 fattade riksdagen beslut om en ny jordbruks- och livsmedelspolitik. Beslutet innebar bl a en avreglering inom nuvarande gränsskydd samt att gränsskyddet skulle


Utskottsberedning: -1990/91:JoU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:191 Vissa livsmedelspolitiska frågor

Motion 1990/91:Jo158 av Karl Erik Olsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1990/91:Jo158 av Karl Erik Olsson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:191 Vissa livsmedelspolitiska frågor Inledning Regeringen föreslår i propositionen att gränsskyddet för livsmedel ensidigt sänks i Sverige. Detta står i strid mot riksdagens beslut om livsmedelspolitiken sommaren 1990. Om


Utskottsberedning: -----1990/91:JoU31
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:181 Sjuklön, m.m.

Motion 1990/91:Sf53 av Karin Israelsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf53 av Karin Israelsson m.fl. c med anledning av prop. 1990/81:181 Sjuklön, m.m. Centerpartiet hälsar med tillfredsställelse att propositionen om sjuklön nu föreläggs riksdagen. Genom införandet av sjuklön kommer starkare incitament att skapas för en förbättrad arbetsmiljö och en aktiv


Utskottsberedning: -------1990/91:SfU18
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:189 Förslag till lag om byggnadsgaranti

Motion 1990/91:Bo78 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1990/91:Bo78 av Agne Hansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:189 Förslag till lag om byggnadsgaranti Inledning En bra boendemiljö har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Olika undersökningar har visat att goda boendemiljöer påverkar hälsotillståndet hos de boende i


Utskottsberedning: ----1990/91:BoU19
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation