• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

Vissa filmfrågor

Motion 1989/90:Kr376 av Jan Hyttring m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Kr376 av Jan Hyttring m.fl. c Vissa filmfrågor De grundläggande kulturpolitiska målen måste naturligtvis gälla också för den svenska film- och biografpubliken. Centerns grundläggande utgångspunkter på området redovisas i motion


Utskottsberedning: ----1989/90:KrU24
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Kr376 av Jan Hyttring m.fl. (c) (pdf, 110 kB)

med anledning av prop. 1989/90:153

Motion 1989/90:N78 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:N78 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:153 Värdepappersfonder Avregleringen av de finansiella marknaderna har fortgått under hela 80-talet. Den successiva internationella finansiella integrationen har bidragit


Utskottsberedning: --1989/90:NU44

Motion 1989/90:N78 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c) (pdf, 133 kB)

med anledning av prop. 1989/90:154 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Motion 1989/90:Ju49 av Birger Andersson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju49 av Birger Andersson c med anledning av prop. 1989/90:154 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen Propositionen innehåller förslag till vissa smärre ändringar i kriminalvårdslagstiftningen. Ändringarna torde vara angelägna


Utskottsberedning: -1989/90:JuU37

med anledning av prop. 1989/90:151 Fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m.

Motion 1989/90:Bo71 av Agne Hansson och Birger Andersson (båda c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:B o71 av Agne Hansson och Birger Andersson båda c med anledning av prop. 1989/90:151 Fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m. Allmänt I prop 1989/90:151 föreslås vissa ändringar i fastighetsbildningslagen med syfte att


Utskottsberedning: --1989/90:BoU18

Motion 1989/90:Bo71 av Agne Hansson och Birger Andersson (båda c) (pdf, 80 kB)

med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1989/90:Sk131 av Olof Johansson m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Skl31 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion


Utskottsberedning: -1989/90:SkU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Sk131 av Olof Johansson m.fl. (c) (pdf, 57 kB)

med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1989/90:Sk129 av Bengt Kindbom (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk 129 av Bengt Kindbom c med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Centerpartiet är motståndare till förändrat huvudmannaskap för


Utskottsberedning: -1989/90:SkU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Sk129 av Bengt Kindbom (c) (pdf, 140 kB)

med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1989/90:Sf75 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf75 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion


Utskottsberedning: -1989/90:SfU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Sf75 av Börje Hörnlund m.fl. (c) (pdf, 61 kB)

med anledning av prop. 1989/90:155 Förnyelse inom polisen

Motion 1989/90:Ju45 av Ingbritt Irhammar (c) m.fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju45 av Ingbritt Irhammar c m.fl. med anledning av prop. 1989/90:155 Förnyelse inom polisen Som centerpartiet framhållit i många sammanhang, bl.a. i vår partimotion 1989/90:Ju607, måste bestämda och målinriktade insatser sättas


Utskottsberedning: ------1989/90:JuU37 1990/91:JuU1
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Ju45 av Ingbritt Irhammar (c) m.fl. (pdf, 137 kB)

med anledning av prop. 1989/90:150Förslag till 1989/90

Motion 1989/90:Fi74 av Olof Johansson m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi74 av Olof Johansson m.fl. c Mot. med anledning av prop. 1989/90:150Förslag till 1989/90 slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret Fi74 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Innehållsförteckning Den internationella


Utskottsberedning: -----------1989/90:FiU29 1989/90:FiU40
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Fi74 av Olof Johansson m.fl. (c) (pdf, 1209 kB)

med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1989/90:Fi73 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Fi73 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. kompletteringsproposition Inledning I kompletteringspropositionen för budgetåret 1990/91


Utskottsberedning: --------------1989/90:FiU40
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation

Motion 1989/90:Fi73 av Börje Hörnlund m.fl. (c) (pdf, 356 kB)