• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

med anledning av prop. 1988/89:152 om

Motion 1988/89:L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:152 om kontobaserat aktiesystem I regeringens proposition 1988/89:152 framläggs förslag på att ersätta nuvarande rutiner med aktiebrev till ett


Utskottsberedning: -------1988/89:LU35
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , 1 bifall, 13 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:L20 av tredje vice talman Bertil Fiskesjö m.fl. (c) (pdf, 184 kB)

med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990

Motion 1988/89:Fi103 av Elving Andersson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fil03 av Elving Andersson c med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 I propositionen föreslås en höjning av den allmänna löneavgiften under en begränsad tid med 2 procentenheter,


Utskottsberedning: --1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi103 av Elving Andersson (c) (pdf, 115 kB)

med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990

Motion 1988/89:Fi98 av Gunnar Björk m.fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi98 av Gunnar Björk m.fl. c med anledning av prop. 1988/89:151 om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av år 1990 Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Fi62 hemställs att riksdagen


Utskottsberedning: -1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi98 av Gunnar Björk m.fl. (c) (pdf, 56 kB)

med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

Motion 1988/89:Ub34 av Larz Johansson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ub34 av Larz Johansson m. fl. c med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen Skolväsendet Under rubriken utveckling av ungdomsskolan


Utskottsberedning: --1988/89:UbU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Ub34 av Larz Johansson m. fl. (c) (pdf, 125 kB)

med anledning av proposition 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

Motion 1988/89:K17 av Elving Andersson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K17 av Elving Andersson c med anledning av proposition 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen De politiska partierna spelar en avgörande roll i


Utskottsberedning: -1988/89:KU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:K17 av Elving Andersson (c) (pdf, 55 kB)

med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

Motion 1988/89:Fi94 av Roland Larsson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi94 av Roland Larsson c med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen Ändring av regler för statsbidrag till familjedaghemsverksamhet


Utskottsberedning: -1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi94 av Roland Larsson (c) (pdf, 81 kB)

med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. (kompletteringspropositionen)

Motion 1988/89:Fi87 av Börje Hörnlund m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi87 av Börje Hörnlund m. fl. c med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. kompletteringspropositionen Inledning I prop 1988/89:150 med förslag till reviderad


Utskottsberedning: ------1988/89:AU21 1988/89:FiU30 1988/89:NU36
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi87 av Börje Hörnlund m. fl. (c) (pdf, 203 kB)

med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

Motion 1988/89:Fi83 av Rosa Östh m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi83 av Rosa Östh m. fl. c med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringspropositionen I Sverige berömmer vi oss gärna av att vi har en välutvecklad


Utskottsberedning: -1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi83 av Rosa Östh m. fl. (c) (pdf, 100 kB)

med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. (kompletteringspropositionen)

Motion 1988/89:Fi82 av Håkan Hansson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi82 av Håkan Hansson m. fl. c med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. kompletteringspropositionen En fungerande och aktiv penning- och kapitalmarknad


Utskottsberedning: -1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi82 av Håkan Hansson m. fl. (c) (pdf, 72 kB)

med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. (kompletteringspropositionen)

Motion 1988/89:Fi79 av Karin Israelsson och Martin Olsson (båda c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Fi79 av Karin Israelsson och Martin Olsson båda c med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m. m. kompletteringspropositionen Andelen pensionärer i befolkningen


Utskottsberedning: -1988/89:FiU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1988/89:Fi79 av Karin Israelsson och Martin Olsson (båda c) (pdf, 96 kB)