• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

med anledning av prop. 1987/88:176 om

Motion 1987/88:So31 av Gösta Andersson och Börje Hörnlund (båda c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:So31 av Gösta Andersson och Börje Hörnlund båda c med anledning av prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet Äldreomsorgen inför 90-talet Regeringen föreslår i propositionen om äldreomsorgen att anhörig skall ha rätt


Utskottsberedning: -1988/89:SoU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:So31 av Gösta Andersson och Börje Hörnlund (båda c) (pdf, 61 kB)

med anledning av prop. 1987/88:176 om

Motion 1987/88:So27 av Karin Israelsson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:So27 av Karin Israelsson m. fl. c med anledning av prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet Alla äldre skall ha rätt till en trygg tillvaro med högsta möjliga livskvalitet. Detta måste vara utgångspunkten för samhällets


Utskottsberedning: ----------1988/89:SoU6
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:So27 av Karin Israelsson m. fl. (c) (pdf, 171 kB)

med anledning av prop. 1987/88:176 om 1987/88

Motion 1987/88:So29 av Stina Gustavsson (c) Mot

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:So29 av Stina Gustavsson c Mot med anledning av prop. 1987/88:176 om 1987/88 äldreomsorgen inför 90-talet So29-35 Äldreomsorgen måste enligt min uppfattning rymma en mångfald av möjligheter, både vad gäller bostad och vad gäller


Utskottsberedning: --1988/89:SoU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:So29 av Stina Gustavsson (c) Mot (pdf, 95 kB)

med anledning av prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet

Motion 1987/88:So30 av Alf Svensson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:So30 av Alf Svensson c med anledning av prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet Trygghet och valfrihet för äldre I Sverige finns för närvarande ca 1,5 miljoner människor som är 65 år och däröver. Det totala antalet


Utskottsberedning: ---1988/89:SoU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:So30 av Alf Svensson (c) (pdf, 168 kB)

med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. (kompletteringsproposition)

Motion 1987/88:Fi27 av Alf Svensson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Fi27 av Alf Svensson c med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. kompletteringsproposition Sammanfattning Den ekonomiska utvecklingen måste vara socialt

1988-05-13

Motion 1987/88:Fi27 av Alf Svensson (c) (pdf, 540 kB)

slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88

Motion 1987/88:Ub36 av Larz Johansson (c) och Ylva Annerstedt (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88 Ub36 av Larz Johansson c och Ylva Annerstedt fp med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till Mot. slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88 1988/89, m. m. kompletteringsproposition Ub36 I kompletteringspropositionen

1988-05-11

Motion 1987/88:Ub36 av Larz Johansson (c) och Ylva Annerstedt (fp) (pdf, 85 kB)

slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88

Motion 1987/88:Jo70 av Bengt Kindbom m. fl. (c, m, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Jo70 av Bengt Kindbom m. fl. c, m, vpk med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till Mot. slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88 1988/89, m. m. kompletteringsproposition Jo70-7 I förevarande proposition


Utskottsberedning: -1988/89:JoU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Jo70 av Bengt Kindbom m. fl. (c, m, vpk) (pdf, 127 kB)

med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till 1987/88

Motion 1987/88:Fi25 av Marianne Andersson (c) MoT"""^

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Fi25 av Marianne Andersson c MoTmed anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till 1987/88 slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret Fi25-27 1988/89, m. m. kompletteringsproposition Under den senaste tiden har det blivit


Utskottsberedning: -1988/89:LU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:Fi25 av Marianne Andersson (c) MoT"""^ (pdf, 147 kB)

med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. (kompletteringsproposition)

Motion 1987/88:Fi24 av Olof Johansson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:Fi24 av Olof Johansson m. fl. c med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. kompletteringsproposition 1 Sammanfattning Sverige måste internationellt verka

1988-05-11

med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. (kompletteringsproposition)

Motion 1987/88:A53 av Rune Backlund m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1987/88:A53 av Rune Backlund m. fl. c med anledning av prop. 1987/88:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1988/89, m. m. kompletteringsproposition I propositionen föreslås vissa punktinsatser när det


Utskottsberedning: -1988/89:UbU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1987/88:A53 av Rune Backlund m. fl. (c) (pdf, 113 kB)