• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

Bibehållet statligt huvudmannaskap för sjukgymnastutbildning i Stockholm och Lund

Motion 1986/87:Ub667 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87 Ub667 Rune Rydén m. fl. m, fp, c Bibehållet statligt huvudmannaskap för sjukgymnastutbildning i Stockholm och Lund Sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund har utvecklats väl. Den statliga sjukgymnastikutbildningen har genom

1987-12-20

Motion 1986/87:Ub667 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c) (pdf, 77 kB)

Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning (prop. 1986/87:159)

Motion 1986/87:N185 Birgitta Hambraeus m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87:N185 Birgitta Hambraeus m. fl. c Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning prop. 1986/87:159 Kärnkraftsavvecklingen måste börja nu. Därigenom påverkar vi också andra länders avvecklingsplaner. Efter Tjernobyl omprövar

1987-06-01

Motion 1986/87:N185 Birgitta Hambraeus m. fl. (c) (pdf, 160 kB)

Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning (prop. 1986/87:159)

Motion 1986/87:N184 Alf Svensson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87:N184 Alf Svensson c Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning prop. 1986/87:159 Avveckla kärnkraften före år 2000 Regeringens proposition om avveckling av kärnkraften innebär att den stora kärnkraftsolyckan i Tjernobyl

1987-06-01

Motion 1986/87:N184 Alf Svensson (c) (pdf, 217 kB)

Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning (prop. 1986/87:159)

Motion 1986/87:N180 Ivar Franzen (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87:N180 Ivar Franzen c Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning prop. 1986/87:159 Det är rimligt att kärnkraftsverkens ägare får skälig ersättning om reaktorer genom politiska beslut stängs av i förtid. Däremot skall

1987-06-01

Motion 1986/87:N180 Ivar Franzen (c) (pdf, 97 kB)

Vissa utgångspunkter för energisystemets

Motion 1986/87:N178 Olof Johansson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87:N178 Olof Johansson m. fl. c Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning prop. 1986/87:159 Allmänt Energipolitiken har under snart två decennier varit en av de mest debatterade politiska frågorna. Politiken före 1976

1987-05-29

Motion 1986/87:N178 Olof Johansson m. fl. (c) (pdf, 355 kB)

Ändringar i tryckfrihetsförordningen m. m. (prop. 1986/87:151)

Motion 1986/87:K125 Martin Olsson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87 K125 Martin Olsson m. fl. c Ändringar i tryckfrihetsförordningen m. m. prop. 1986/87:151 Våld föder våld. Människor som upprepade gånger konfronteras med extremvåld kommer att tolerera våldsinslag också i vardagen i större utsträckning.

1987-05-27

Motion 1986/87:K125 Martin Olsson m. fl. (c) (pdf, 94 kB)

Vissa utgångspunkter för energisystemets

Motion 1986/87:N179 Ivar Franzén m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87:N179 Ivar Franzén m. fl. c Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning prop. 1986/87:159 Solenergimöjligheter under 1990-talet Solenergin kan få stor betydelse för energisystemets omställning. Det är därför angeläget

1987-05-26

Motion 1986/87:N179 Ivar Franzén m. fl. (c) (pdf, 560 kB)

Ändring i vapenlagen (1973:1176) (prop.

Motion 1986/87:ju132 Ingbritt Irhammar och Elving Andersson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87:Ju 132 Ingbritt Irhammar och Elving Andersson c Ändring i vapenlagen 1973:1176 prop. 1986/87:154 Inledning I propositionen föreslås att vapenlagen skall utformas så att innehav, införsel och handel med vissa föremål, som kan användas

1987-05-21

Motion 1986/87:ju132 Ingbritt Irhammar och Elving Andersson (c) (pdf, 140 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m. m. (kompletteringsproposition) (1986/87:150)

Motion 1986/87:Ub97 Pär Granstedt m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87:Ub97 Pär Granstedt m. fl. c Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m. m. kompletteringsproposition 1986/87:150 Mot. 1986/87 Ub97 1 kompletteringsproposition 1986/87:150 redovisar regeringen i

1987-05-13

Motion 1986/87:Ub97 Pär Granstedt m. fl. (c) (pdf, 95 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m. m. (kompletteringsproposition) (1986/87:150)

Motion 1986/87:Jo179 Martin Olsson och Karin Israelsson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87:Jol79 gg Martin Olsson och Karin Israelsson c Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m. m. kompletteringsproposition 1986/87:150 I bilaga 5 till kompletteringspropositionen återfinns jordbruksministerns

1987-05-13

Motion 1986/87:Jo179 Martin Olsson och Karin Israelsson (c) (pdf, 87 kB)