• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

Ett samlat program för skolledarutbildning

Motion 1985/86:619 Larz Johansson m. fl. (c, m, fp, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:619 Larz Johansson m. fl. c, m, fp, vpk Ett samlat program för skolledarutbildning prop. 1985/86:173 I proposition 1985/86:173 konstaterar regeringen att skolledarna har en nyckelroll i förverkligandet av den nationella skolpolitiken.

1986-05-22

Motion 1985/86:619 Larz Johansson m. fl. (c, m, fp, vpk) (pdf, 80 kB)

Ett samlat program för skolledarutbildning

Motion 1985/86:618 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:618 Rune Rydén m. fl. m, fp, c, vpk Ett samlat program för skolledarutbildning prop. 1985/86:173 I proposition 1985/86:173 föreslås ett samlat program för skolledarutbildning samt statliga insatser i detta utbildningsprogram.

1986-05-22

Motion 1985/86:618 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c, vpk) (pdf, 86 kB)

Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m.

Motion 1985/86:616 Bertil Jonasson och Jan Hyttring (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:616 Bertil Jonasson och Jan Hyttring c Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. prop. 1985/86:166 I motion 1985/86:612 har vi framfört våra krav och synpunkter beträffande rubricerade proposition för kommande budgetår.

1986-05-20

Motion 1985/86:616 Bertil Jonasson och Jan Hyttring (c) (pdf, 64 kB)

Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m.

Motion 1985/86:612 Karl Erik Olsson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:612 Karl Erik Olsson m. fl. c Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. prop. 1985/86:166 Inledning En trygg tillgång till mat av god kvalitet är i hela folkets intresse. Den kan tillgodoses enbart genom att vidmakthålla

1986-05-20

Motion 1985/86:612 Karl Erik Olsson m. fl. (c) (pdf, 175 kB)

Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m

Motion 1985/86:610 Börje Hörnlund och Karin Israelsson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:610 Börje Hörnlund och Karin Israelsson c Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m prop. 1985/86:166 Med anledning av förslag om ny områdesindelning för Norrlandsstöd till jordbruk föreslår vi att Bjurholms och Vindelns

1986-05-20

Motion 1985/86:610 Börje Hörnlund och Karin Israelsson (c) (pdf, 58 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret

Motion 1985/86:598 Martin Olsson m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:598 Martin Olsson m. fl. c Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 I regeringens kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 behandlas i bil. 1

1986-05-13

Motion 1985/86:598 Martin Olsson m. fl. (c) (pdf, 86 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret

Motion 1985/86:594 Pär Granstedt m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:594 Pär Granstedt m. fl. c Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 Folkhögskolorna har varje år sedan 1979/80 erhållit särskilda medel för kurser

1986-05-13

Motion 1985/86:594 Pär Granstedt m. fl. (c) (pdf, 115 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. (kompletteringsproposition)

Motion 1985/86:585 Kjell A. Mattsson och Elving Andersson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:585 Kjell A. Mattsson och Elving Andersson c Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 Under punkt 7, bilaga 1 i regeringens proposition 1985/86:150

1986-05-13

Motion 1985/86:585 Kjell A. Mattsson och Elving Andersson (c) (pdf, 73 kB)

Förslag till slutlig reglering av stadsbudgeten för budgetåret

Motion 1985/86:577 Anna Wohlin-Andersson och Marianne Karlsson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:577 Anna Wohlin-Andersson och Marianne Karlsson c Förslag till slutlig reglering av stadsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 I proposition 1985/86:150 föreslås förändrade regler för

1986-05-13

Motion 1985/86:577 Anna Wohlin-Andersson och Marianne Karlsson (c) (pdf, 55 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. (kompletteringsproposition)

Motion 1985/86:567 Karin Söder m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen Karin Söder m. fl. c Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1986/87, m. m. kompletteringsproposition prop. 1985/86:150 Mot. 1985/86 567 Sammanfattning Det förbättrade läge Sveriges ekonomi nu befinner sig i har

1986-05-13

Motion 1985/86:567 Karin Söder m. fl. (c) (pdf, 475 kB)