• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

Avdrag för förskottsräntor samt vissa andra frågor rörande inkomstskatt och folkbokföring (prop. 1984/85:23)

Motion 1984/85:87 Stig Josefson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion Mot. 1984/85 87-92 1984/85:87 Stig Josefson m. fl. Avdrag för förskottsräntor samt vissa andra frågor rörande inkomstskatt och folkbokföring prop. 1984/85:23 När frågan om skattefrihet för vissa stipendier behandlades av skatteutskottet SkU 1982/83:50

1985-11-05

Motion 1984/85:87 Stig Josefson m. fl. (pdf, 68 kB)

Datapolitik (prop. 1984/85:220)

Motion 1984/85:3245 Bengt Kindbom m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 16 Motion 1984/85:3245 Bengt Kindbom m. fl. Datapolitik prop. 1984/85:220 Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för centerpartiets politik. Den enskildes förutsättningar att tillvarata sina rättigheter, fullgöra sina skyldigheter och forma

1985-06-11

Motion 1984/85:3245 Bengt Kindbom m. fl. (pdf, 128 kB)

Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. (prop. 1984/85:217)

Motion 1984/85:3242 Karin Söder m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 28 Motion 1984/85:3242 Karin Söder m. fl. Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. prop. 1984/85:217 Under parollen Sverige är på rätt väg har regeringen tillåtit den svenska ekonomin bryta samman. Devalveringen 1982 gav ett tillfälligt andrum liksom den

1985-05-28

Motion 1984/85:3242 Karin Söder m. fl. (pdf, 250 kB)

Förskola för alla barn (prop. 1984/85:209)

Motion 1984/85:3236 Karin Söder m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 25 Motion 1984/85:3236 Karin Söder m. fl. Förskola för alla barn prop. 1984/85:209 En viktig utgångspunkt för utformningen av familjepolitiken måste vara att familjen är samhällets hörnsten och att föräldrarna har det grundläggande ansvaret för barnens fostran.

1985-05-28

Motion 1984/85:3236 Karin Söder m. fl. (pdf, 145 kB)

Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. (prop. 1984/

Motion 1984/85:3228 Karin Söder m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 2 Motion 1984/85:3228 Karin Söder m. fl. Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. prop. 1984/ 85:211 En jordbruks- och livsmedelspolitik som möts av förtroende från både konsumenter och producenterså har jordbruksminister Svante Lundkvist ideligen

1985-05-23

Motion 1984/85:3228 Karin Söder m. fl. (pdf, 153 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86,

Motion 1984/85:3216 Agne Hansson och Gösta Andersson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 30 Motion 1984/85:3216 Agne Hansson och Gösta Andersson Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86, m. m. kompletteringsproposition prop. 1984/85:150 I proposition 1984/85:150 bil. 2 gör regeringen en anmälan om sitt beslut den

1985-05-09

Motion 1984/85:3216 Agne Hansson och Gösta Andersson (pdf, 67 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86,

Motion 1984/85:3215 Elver Jonsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 28 Motion 1984/85:3215 Elver Jonsson m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86, m.m. kompletteringsproposition prop. 1984/85:150 Finansfullmaktens användning för tidigareläggning av vissa byggnadsinvesteringar Vid upprepade

1985-05-09

Motion 1984/85:3215 Elver Jonsson m. fl. (pdf, 83 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86,

Motion 1984/85:3210 Ingemar Hallenius m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 7 Motion 1984/85:3210 Ingemar Hallenius m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86, m. m. kompletteringsproposition prop. 1984/85:150 Från centerpartiets sida har vi i annat sammanhang krävt en fullständig redovisning av

1985-05-09

Motion 1984/85:3210 Ingemar Hallenius m. fl. (pdf, 159 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86,

Motion 1984/85:3206 Karin Söder m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1984/85 3206 Motion 1984/85:3206 Karin Söder m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1985/86, m. m. kompletteringsproposition prop. 1984/85:150 Innehållsförteckning I Motionens huvuddrag II Den internationella ekonomin

1985-05-09

Motion 1984/85:3206 Karin Söder m. fl. (pdf, 809 kB)

Försöksverksamhet med förenklade regler om byggnadslov m. m. i

Motion 1984/85:3217 Kjell Mattsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion Mot. 1984/85 3217-3219 1984/85:3217 Kjell Mattsson m. fl. Försöksverksamhet med förenklade regler om byggnadslov m. m. i vissa kommuner prop. 1984/85:207 Regeringen föreslår i propositionen förenklade regler på byggnadslagstiftningens område som en

1985-05-08

Motion 1984/85:3217 Kjell Mattsson m. fl. (pdf, 136 kB)