• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

Förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret

Motion 1983/84:2760 Rune Torwald m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1983/84:2760 Rune Torwald m. fl. Förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1983/84 prop. 1983/84:125 1 proposition 1983/84:125 föreslår regeringen att SMHI anvisas 15,7 milj. kr. för uppbyggnad av en pilotanläggning inom PROMIS-projektet

1985-04-04

Motion 1983/84:2760 Rune Torwald m. fl. (pdf, 100 kB)

Vissa folkbildningsfrågor

Motion 1983/84:1696 Kerstin Göthberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1983/84 1696-1702 Motion 1983/84:1696 Kerstin Göthberg m. fl. Vissa folkbildningsfrågor Stödet till glesbygdscirklar Studiecirklar och kulturverksamhet i folkbildningen är fundamentala delar av kulturlivet i glesbygden. I många orter och bygder är

1985-01-25

Motion 1983/84:1696 Kerstin Göthberg m. fl. (pdf, 101 kB)

Svenskundervisning för vuxna invandrare (prop. 1983/84:199)

Motion 1983/84:2979 Kerstin Göthberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 12 Motion 1983/84:2979 Kerstin Göthberg m. fl. Svenskundervisning för vuxna invandrare prop. 1983/84:199 I motion från vårt håll under den allmänna motionstiden har centerns grundläggande syn på invandrarpolitiska frågor redovisats mot. 1983/ 84:2531 av Karin

1984-06-06

Motion 1983/84:2979 Kerstin Göthberg m. fl. (pdf, 114 kB)

Svenskundervisning för vuxna invandrare (prop. 1983/84:199)

Motion 1983/84:2977 Stina Gustavsson och Rune Gustavsson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 5 Motion 1983/84:2977 Stina Gustavsson och Rune Gustavsson Svenskundervisning för vuxna invandrare prop. 1983/84:199 Riksdagen har tidigare i vår beslutat om ändrade former för mottagandet av flyktingar. Beslutet innebär bl. a. att svenskundervisning för

1984-06-05

Motion 1983/84:2977 Stina Gustavsson och Rune Gustavsson (pdf, 43 kB)

Riksdagens revisorers förslag angående vissa åtgärder på beskattnings-

Motion 1983/84:2971 Sigvard Persson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1983/84:2971 Sigvard Persson m. fl. Riksdagens revisorers förslag angående vissa åtgärder på beskattnings- och indrivningsområdet förs. 1983/84:24 Riksdagens revisorers förslag visar klart på en utväg bort från krångel och byråkrati i vårt skatte-

1984-05-18

Motion 1983/84:2971 Sigvard Persson m. fl. (pdf, 189 kB)

Vissa åtgärder för att dämpa pris- och kostnadsutvecklingen (prop.

Motion 1983/84:2961 Stig Josefson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 5 Motion 1983/84:2961 Stig Josefson m. fl. Vissa åtgärder för att dämpa pris- och kostnadsutvecklingen prop. 1983/84:200 Som vi visat i vår ekonomiska partimotion 1983/84:2941 fick avtalsrörelsen till stor del på grund av regeringens handfallenhet ett utfall

1984-05-10

Vissa åtgärder för att dämpa pris- och kostnadsutvecklingen (prop.

Motion 1983/84:2959 Rune Torwald m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 2 Motion 1983/84:2959 Rune Torwald m. fl. Vissa åtgärder för att dämpa pris- och kostnadsutvecklingen prop. 1983/84:200 I första hand delar vi våra resp. partiers uppfattning, att i rubriken angiven proposition bör avslås. Men för den händelse att förslagen

1984-05-10

Motion 1983/84:2959 Rune Torwald m. fl. (pdf, 79 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1984/85,

Motion 1983/84:2955 Kerstin Andersson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 15 Motion 1983/84:2955 Kerstin Andersson Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1984/85, m. m. kompletteringsproposition prop. 1983/84:150 1 proposition 1983/84:150 bilaga 5 tas upp vissa frågor i samband med inkomstprövningen av bostadsbidrag.

1984-05-10

Motion 1983/84:2955 Kerstin Andersson (pdf, 59 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1984/85,

Motion 1983/84:2948 Kjell Mattsson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 13 Motion 1983/84:2948 Kjell Mattsson Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1984/85, m. m. kompletteringsproposition prop. 1983/84:150 Riksdagen beslöt våren 1983 CU 1982/83:17 att beslut om lån och bidrag till energibesparande åtgärder

1984-05-10

Motion 1983/84:2948 Kjell Mattsson (pdf, 68 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1984/85,

Motion 1983/84:2947 Alf Wennerfors m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. II Motion 1983/84:2947 Alf Wennerfors m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1984/85, m. m. kompletteringsproposition prop. 1983/84:150 Riksdagen fattade i slutet av 1983 beslut om införande av lag om arbete i ungdomslag hos

1984-05-10

Motion 1983/84:2947 Alf Wennerfors m. fl. (pdf, 92 kB)