• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

Säkerhetsskyddet i riksdagen (förs. 1982/83:24)

Motion 1982/83:2436 Anders Svärd och Birgitta Hambraeus

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1982/83 2436-2437 Motion 1982/83:2436 Anders Svärd och Birgitta Hambraeus Säkerhetsskyddet i riksdagen förs. 1982/83:24 I förslaget framlägger förvaltningsstyrelsen förslag till lag som skall reglera säkerhetsskyddet i riksdagen under normala fredsförhållanden.

1983-05-11

Motion 1982/83:2436 Anders Svärd och Birgitta Hambraeus (pdf, 82 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84,

Motion 1982/83:2428 Rolf Rämgård m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 13 Motion 1982/83:2428 Rolf Rämgård m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 I centerns partimotion om småföretagsfrågor under allmänna motionstiden i år 1982/83:2132-2135

1983-05-10

Motion 1982/83:2428 Rolf Rämgård m. fl. (pdf, 74 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84,

Motion 1982/83:2424 Kerstin Göthberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1982/83:2424 Kerstin Göthberg m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 Inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde föreslås under anslaget D 2, länsskolnämnderna,

1983-05-10

Motion 1982/83:2424 Kerstin Göthberg m. fl. (pdf, 68 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84,

Motion 1982/83:2421 Elving Andersson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1982/83 2421-2430 Motion 1982/83:2421 Elving Andersson m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 I den reviderade finansplanen förs på s. 63 en diskussion som rör

1983-05-10

Motion 1982/83:2421 Elving Andersson m. fl. (pdf, 74 kB)

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84,

Motion 1982/83:2431 Karin Söder m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1982/83:2431 Motion 1982/83:2431 Karin Söder m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. kompletteringsproposition prop. 1982/83:150 Den ekonomiska politiken DEN INTERNATIONELLA UTVECKLINGEN Produktionsutvecklingen

1983-05-09

Motion 1982/83:2431 Karin Söder m. fl. (pdf, 829 kB)

Förslag till lag om bekämpande av salmonella hos djur (prop. 1982/

Motion 1982/83:2411 Lennart Brunander och Kerstin Andersson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 11 Motion 1982/83:2411 Lennart Brunander och Kerstin Andersson Förslag till lag om bekämpande av salmonella hos djur prop. 1982/ 83:172 Det nu föreliggande lagförslaget har en generell tillämpning på alla typer av djur som kan förekomma inom lantbruket. Det

1983-04-26

Motion 1982/83:2411 Lennart Brunander och Kerstin Andersson (pdf, 51 kB)

Reglering av priserna på fisk, m. m. (prop. 1982/83:171)

Motion 1982/83:2410 Bertil Jonasson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 9 Motion 1982/83:2410 Bertil Jonasson m. fl. Reglering av priserna på fisk, m. m. prop. 1982/83:171 I skrivelse till regeringen den 8 mars 1982 angående förslag till reglering av priserna på fisk m. m. under budgetåret 1982/83 anförde statens jordbruksnämnd

1983-04-26

Motion 1982/83:2410 Bertil Jonasson m. fl. (pdf, 62 kB)

Ändring i byggnadslagen (1947:385) m. m. (prop. 1982/83:167)

Motion 1982/83:2405 Kjell Mattsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 10 Motion 1982/83:2405 Kjell Mattsson m. fl. Ändring i byggnadslagen 1947:385 m. m. prop. 1982/83:167 Lagstiftningen om särskild prövning av tillkomst och lokalisering av industriell eller liknande anläggning av väsentlig betydelse för hushållningen med landets

1983-04-22

Motion 1982/83:2405 Kjell Mattsson m. fl. (pdf, 68 kB)

Förslag till lag med vissa bestämmelser om larmanläggningar m. m.

Motion 1982/83:2400 Elving Andersson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 13 Motion 1982/83:2400 Elving Andersson m. fl. Förslag till lag med vissa bestämmelser om larmanläggningar m. m. prop. 1982/83:163 I propositionen föreslås ett antal åtgärder för att komma till rätta med den stora andelen obefogade larm till polisen. Dessa

1983-04-21

Motion 1982/83:2400 Elving Andersson m. fl. (pdf, 74 kB)

Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. (prop. 1982/

Motion 1982/83:2399 Karl Erik Olsson och Claes Elmstedt

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 12 Motion 1982/83:2399 Karl Erik Olsson och Claes Elmstedt Reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. prop. 1982/ 83:162 Det finns betydande sysselsättningspolitiska skäl för att fortsätta med en sockerbetsodling av nuvarande omfattning. Sockernäringskommittén

1983-04-20

Motion 1982/83:2399 Karl Erik Olsson och Claes Elmstedt (pdf, 45 kB)