• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

Förbättringar av vårdbidraget till föräldrar med handikappade barn, m. m. (prop. 1981/82:216)

Motion 1981/82:2541 Rune Gustavsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1981/82:2541 Rune Gustavsson m. fl. Förbättringar av vårdbidraget till föräldrar med handikappade barn, m. m. prop. 1981/82:216 I proposition 1981/82:216 om förbättringar av vårdbidraget till föräldrar med handikappade barn m. m. redovisar föredragande

1982-05-11

Motion 1981/82:2541 Rune Gustavsson m. fl. (pdf, 69 kB)

Rätten till avdrag för mervärdeskatt i vissa fall, m. m. (prop.

Motion 1981/82:2539 Göthe Knutson och Åke Polstam

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1981/82 2539-2544 Motion 1981/82:2539 Göthe Knutson och Åke Polstam Rätten till avdrag för mervärdeskatt i vissa fall, m. m. prop. 1981/82:214 Propositionen innehåller välbetänkta förslag till lagändringar i syfte att stävja missbruk av mervärdeskattesystemet

1982-05-07

Motion 1981/82:2539 Göthe Knutson och Åke Polstam (pdf, 90 kB)

Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av ett från riksdagens utskottskommitté inkommet betänkande om riksdagens utskott (förs. 1981/82:22)

Motion 1981/82:2535 Göran Karlsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1981/82:2535 Göran Karlsson m. fl. Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av ett från riksdagens utskottskommitté inkommet betänkande om riksdagens utskott förs. 1981/82:22 I denna motion tar vi upp de förslag från riksdagens utskottskommitté

1982-05-03

Motion 1981/82:2535 Göran Karlsson m. fl. (pdf, 63 kB)

Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av ett från riksdagens utskottskommitté inkommet betänkande om riksdagens utskott (förs. 1981/82:22)

Motion 1981/82:2534 Karin Israelsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1981/82:2534 Karin Israelsson m. fl. Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av ett från riksdagens utskottskommitté inkommet betänkande om riksdagens utskott förs. 1981/82:22 I denna motion tar vi upp de förslag från riksdagens utskottskommitté

1982-05-03

Motion 1981/82:2534 Karin Israelsson m. fl. (pdf, 81 kB)

Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av ett från riksdagens utskottskommitté inkommet betänkande om riksdagens utskott (förs. 1981/82:22)

Motion 1981/82:2533 Eric Enlund m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1981/82 2533-2538 Motion 1981/82:2533 Eric Enlund m. fl. Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av ett från riksdagens utskottskommitté inkommet betänkande om riksdagens utskott förs. 1981/82:22 Den särskilda kommitté som lagt fram betänkandet

1982-05-03

Motion 1981/82:2533 Eric Enlund m. fl. (pdf, 71 kB)

Ett reformerat kyrkomöte m. m. (prop. 1981/82:192)

Motion 1981/82:2525 Stig Josefson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 5 Motion 1981/82:2525 Stig Josefson m. fl. Ett reformerat kyrkomöte m. m. prop. 1981/82:192 I proposition 1981/82:192 angående förslag till Lag om kyrkomötet föreslås i 1 att varje stift skall utgöra en valkrets. Detta innebär att Lunds stift som f. n. består

1982-04-29

Motion 1981/82:2525 Stig Josefson m. fl. (pdf, 42 kB)

Reformerad inkomstbeskattning (prop. 1981/82:197)

Motion 1981/82:2524 Rune Torwald

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1981/82:2524 Rune Torwald Reformerad inkomstbeskattning prop. 1981/82:197 I propositionen anges på s. 57:Avlider en näringsidkare så bör tidigare underskott få utnyttjas av dödsboet under det beskattningsår när dödsfallet inträffade men inte vid

1982-04-28

Motion 1981/82:2524 Rune Torwald (pdf, 44 kB)

Avdrag för utdelning på icke börsnoterade aktier, m. m. (prop. 1981/82:191)

Motion 1981/82:2521 Johan Olsson och Esse Petersson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 8 Motion 1981/82:2521 Johan Olsson och Esse Petersson Avdrag för utdelning på icke börsnoterade aktier, m. m. prop. 1981/82:191 1980 års företagsskattekommitté har i sitt betänkande Ds B 1981:13 Förmögenhetsbeskattningen av arbetande kapital i mindre och

1982-04-28

Motion 1981/82:2521 Johan Olsson och Esse Petersson (pdf, 72 kB)

Vårdnad och umgänge m. m. (prop. 1981/82:168)

Motion 1981/82:2517 Tore Nilsson och Sven Johansson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 9 Motion 1981/82:2517 Tore Nilsson och Sven Johansson Vårdnad och umgänge m. m. prop. 1981/82:168 Förslaget innehåller en snårig och svårtillgänglig lagtext med abstrakta begrepp som ger en schablonmässig och osäker spännvidd för lagtillämpningen. I lagtexten

1982-04-27

Motion 1981/82:2517 Tore Nilsson och Sven Johansson (pdf, 127 kB)

Avdrag för utdelning på icke börsnoterade aktier, m. m.

Motion 1981/82:2515 Erik Hovhammar m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1981/82:2515 Erik Hovhammar m. fl. Avdrag för utdelning på icke börsnoterade aktier, m. m. De mindre och medelstora företagen är av avgörande betydelse för såväl utveckling som sysselsättning inom svenskt näringsliv. Det absoluta flertalet av dessa

1982-04-27

Motion 1981/82:2515 Erik Hovhammar m. fl. (pdf, 61 kB)