• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

med anledning av proposition 1980/81:195 om avveckling av Sölvbackaprojektet

Motion 1980/81:2202 av Eivor Nilson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1980/81:2202 av Eivor Nilson med anledning av proposition 1980/81:195 om avveckling av Sölvbackaprojektet Den förryckning av arbetsmarknadsläget och näringslivets förutsättningar till långsiktig planering som skapats av riksdagens och regeringens

1981-05-18

Motion 1980/81:2202 av Eivor Nilson (pdf, 86 kB)

med anledning av proposition 1980/81:186 om ammoniaktillverkningen i Kvarntorp

Motion 1980/81:2181 av Håkan Strömberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 11 Motion 1980/81:2181 av Håkan Strömberg m. fl. med anledning av proposition 1980/81:186 om ammoniaktillverkningen i Kvarntorp Genom regeringens proposition 1980/81:186 säkras fortsatt drift vid Supra AB:s anläggning i Kvarntorp t. o. m. den 31 december

1981-05-07

Motion 1980/81:2181 av Håkan Strömberg m. fl. (pdf, 92 kB)

med anledning av proposition 1980/81:183 om fortsatt fysisk riksplanering

Motion 1980/81:2177 av Ulla Tillander

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1980/81:2177 av Ulla Tillander med anledning av proposition 1980/81:183 om fortsatt fysisk riksplanering Fysisk riksplanerings innebörd måste vara att efter inventering av landets fysiska tillgångar hushålla med dem i ett långt tidsperspektiv. Beträffande

1981-05-06

Motion 1980/81:2177 av Ulla Tillander (pdf, 41 kB)

med anledning av proposition 1980/81:119 om miljösäkrare sjötransporter

Motion 1980/81:2168 av Bertil Jonasson och Kerstin Andersson i Hjärtum

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 9 Motion 1980/81:2168 av Bertil Jonasson och Kerstin Andersson i Hjärtum med anledning av proposition 1980/81:119 om miljösäkrare sjötransporter I propositionen föreslås att en särskild avgift införs för att stimulera användningen av miljösäkrare fartyg

1981-04-28

Motion 1980/81:2168 av Bertil Jonasson och Kerstin Andersson i Hjärtum (pdf, 48 kB)

med anledning av proposition 1980/81:119 om miljösäkrare sjötransporter

Motion 1980/81:2159 av Rune Torwald och Märta Fredrikson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1980/81 2159-2164 Motion 1980/81:2159 av Rune Torwald och Märta Fredrikson med anledning av proposition 1980/81:119 om miljösäkrare sjötransporter För oss båda, som under hela vår riksdagstid varit aktiva för att påtala brister i existerande oljeskydd

1981-04-23

Motion 1980/81:2159 av Rune Torwald och Märta Fredrikson (pdf, 110 kB)

med anledning av proposition 1980/81:176 med förslag till lagstiftning mot viss spridning av videogram med våldsinslag m. m.

Motion 1980/81:2152 av Ulla Tillander och Kerstin Göthberg

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1980/81:2152 av Ulla Tillander och Kerstin Göthberg med anledning av proposition 1980/81:176 med förslag till lagstiftning mot viss spridning av videogram med våldsinslag m. m. Man har varit överens om att inte tillåta en fri och obegränsad försäljning

1981-04-21

Motion 1980/81:2152 av Ulla Tillander och Kerstin Göthberg (pdf, 66 kB)

med anledning av proposition 1980/81:176 med förslag till lagstiftning mot viss spridning av videogram med våldsinslag m. m.

Motion 1980/81:2149 av Gunilla André m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion 1980/81:2149 av Gunilla André m. fl. med anledning av proposition 1980/81:176 med förslag till lagstiftning mot viss spridning av videogram med våldsinslag m. m. Videogramtekniken har under 1970-talet och de två första åren på 1980-talet kommit att

1981-04-21

Motion 1980/81:2149 av Gunilla André m. fl. (pdf, 141 kB)

med anledning av proposition 1980/81:170 om ändring i vallagen (1972:620), m. m.

Motion 1980/81:2142 av Sven-Erik Nordin m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion 1980/81:2142 av Sven-Erik Nordin m. fl. med anledning av proposition 1980/81:170 om ändring i vallagen 1972:620m. m. I proposition 1980/81:170 föreslås ändringar i vallagstiftningen på grundval av betänkandet Översyn av Vallagen 2som har avlämnats av

1981-04-21

Motion 1980/81:2142 av Sven-Erik Nordin m. fl. (pdf, 73 kB)

med anledning av proposition 1980/81:170 om ändring i vallagen

Motion 1980/81:2141 av Bertil Fiskesjö och Sven-Erik Nordin

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1980/81:2141 av Bertil Fiskesjö och Sven-Erik Nordin med anledning av proposition 1980/81:170 om ändring i vallagen 1972:620m. m. Det torde i princip råda enighet om att valkretsarna skall bestå av geografiskt sammanhängande områden. I ett fall

1981-04-21

Motion 1980/81:2141 av Bertil Fiskesjö och Sven-Erik Nordin (pdf, 87 kB)

med anledning av proposition 1980/81:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81

Motion 1980/81:2132 av Gunnel Liljegren m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 7 Motion 1980/81:2132 av Gunnel Liljegren m. fl. med anledning av proposition 1980/81:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1980/81 Få områden uppvisar en så komplicerad bidragsflora som undervisningen i svenska för vuxna

1981-04-21

Motion 1980/81:2132 av Gunnel Liljegren m. fl. (pdf, 65 kB)