• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

anledning av proposition 1979/80:175 om ändring i lagen (1977:975)

Motion 1979/80:2073 av Stig Josefson och andre vice talmannen Thorsten Larsson med

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 5 Motion 1979/80:2073 av Stig Josefson och andre vice talmannen Thorsten Larsson med anledning av proposition 1979/80:175 om ändring i lagen 1977:975 med tulltaxa, m. m. Produktionen av inhemska livsmedel har bl. a. stor betydelse för att vi alla som konsumenter

1980-05-21

med anledning av proposition 1979/80:175 om ändring i lagen (1977:975) med tulltaxa, m. m.

Motion 1979/80:2072 av Gösta Andersson och Bertil Danielsson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1979/80:2072 av Gösta Andersson och Bertil Danielsson med anledning av proposition 1979/80:175 om ändring i lagen 1977:975 med tulltaxa, m. m. Under tulltaxenummer 07.03 faller bl.a. saltad vild svamp, exempelvis kantareller. Här föreslås en tull

1980-05-21

med anledning av proposition 1979/80:150 med förslag till slutlig

Motion 1979/80:2065 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1979/80:2065 av förste vice talmannen Ingegerd Troedsson m. fl. med anledning av proposition 1979/80:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1980/81, m. m. kompletteringsproposition I kompletteringspropositionen prop.

1980-05-14

med anledning av proposition 1979/80:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1980/81, m. m. (kompletteringsproposition)

Motion 1979/80:2061 av Claes Elmstedt m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 5 Motion 1979/80:2061 av Claes Elmstedt m. fl. med anledning av proposition 1979/80:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1980/81, m. m. kompletteringsproposition En grundläggande princip för regionalpolitiken, enligt centerpartiets

1980-05-14

med anledning av proposition 1979/80:170 om vissa energifrågor

Motion 1979/80:2060 av Johan Olsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1979/80 2060-2062 Motion 1979/80:2060 av Johan Olsson m. fl. med anledning av proposition 1979/80:170 om vissa energifrågor Utgången av folkomröstningen innebar ett klart ställningstagande för att kärnkraften skall avvecklas. I debatten inför folkomröstningen

1980-05-09

med anledning av proposition 1979/80:170 om vissa energifrågor

Motion 1979/80:2059 av Kjell Mattsson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 12 Motion 1979/80:2059 av Kjell Mattsson med anledning av proposition 1979/80:170 om vissa energifrågor I samband med beslutet att påbörja genomförandet av energisparplanen riktlinjer för energihushållning i befintliga byggnader tillkallade regeringen en

1980-05-08

med anledning av proposition 1979/80:170 om vissa energifrågor Energihushållning

Motion 1979/80:2055 av Ivar Franzén m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 2 Motion 1979/80:2055 av Ivar Franzén m. fl. med anledning av proposition 1979/80:170 om vissa energifrågor Energihushållning I propositionen konstateras helt riktigt att s. 13 Svenska och internationella erfarenheter visar att det ofta kostar mindre att

1980-05-08

med anledning av proposition 1979/80:170 om vissa energifrågor

Motion 1979/80:2054 av Ivar Franzén

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1979/80 2054-2055 Motion 1979/80:2054 av Ivar Franzén med anledning av proposition 1979/80:170 om vissa energifrågor Energihushållning inom transportsektorn På s. 16 i propositionen behandlas frågan om energihushållning inom transportsektorn. Där

1980-05-08

med anledning av proposition 1979/80:172 om ändrat huvudmannaskap för ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter m. m.

Motion 1979/80:2049 av Erik Larsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1979/80:2049 av Erik Larsson m. fl. med anledning av proposition 1979/80:172 om ändrat huvudmannaskap för ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter m. m. I propositionen 1979/80:172 om ändrat huvudmannaskap för ungdomsvårdsskolor och nykterhetsvårdsanstalter

1980-05-06

med anledning av proposition 1979/80:173 om tillfälliga regler för insättning på skogskonto

Motion 1979/80:2047 av Bertil Jonasson och Karl-Eric Norrby

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1979/80:2047 av Bertil Jonasson och Karl-Eric Norrby med anledning av proposition 1979/80:173 om tillfälliga regler för insättning på skogskonto Avsikten med propositionen är att stimulera enskilda skogsägare till ökade avverkningar. För att nå

1980-04-30