• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

med anledning av propositionen 1978/79: 218 om lag om förbud mot att under viss tid tillföra kärnreaktorer kärnbränsle, m. m.

Motion 1978/79:2716 av Thorbjörn Fälldin m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 12 Motion 1978/79:2716 av Thorbjörn Fälldin m. fl. med anledning av propositionen 1978/79:218 om lag om förbud mot att under viss tid tillföra kärnreaktorer kärnbränsle, m. m. Koncessionsinnehavares rätt att få tillföra kärnreaktor kärnbränsle regleras i

1979-05-25

Motion 1978/79:2716 av Thorbjörn Fälldin m. fl. (pdf, 109 kB)

av propositionen 1978/79:197 om vårdutbildning inom högskolan

Motion 1978/79:2712 av Ulla Tillander och Kerstin Andersson i Hjärtum med anledning

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1978/79:2712 av Ulla Tillander och Kerstin Andersson i Hjärtum med anledning av propositionen 1978/79:197 om vårdutbildning inom högskolan Barnmorskan har under de senaste åren fått allt fler arbetsområden och de krav som kommer att ställas på barnmorskans

1979-05-23

Motion 1978/79:2712 av Ulla Tillander och Kerstin Andersson i Hjärtum med anledning (pdf, 51 kB)

med anledning av propositionen 1978/79: 214 om ändring i förköpslagen (1967: 868), m. m.

Motion 1978/79:2709 av Martin Olsson m. fi.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1978/79 27092710 Motion 1978/79:2709 av Martin Olsson m. fi. med anledning av propositionen 1978/79:214 om ändring i förköpslagen 1967:868m. m. I regeringens proposition 1978/79:214 föreslås vissa ändringar i förköpslagen. Denna lag ger kommunerna rätt

1979-05-21

Motion 1978/79:2709 av Martin Olsson m. fi. (pdf, 93 kB)

nied anledning av propositionen 1978/79: 216 om lokalisering av institutet för metodutveckling, forskning och personalutbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen

Motion 1978/79:2708 av Jan-Ivan Nilsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 11 Motion 1978/79:2708 av Jan-Ivan Nilsson m. fl. nied anledning av propositionen 1978/79:216 om lokalisering av institutet för metodutveckling, forskning och personalutbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen Riksdagen har tidigare under innevarande

1979-05-17

Motion 1978/79:2708 av Jan-Ivan Nilsson m. fl. (pdf, 93 kB)

med anledning av propositionen 1978/79: 213 med redovisning av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringcn

Motion 1978/79:2705 av Elvy Olsson m. II.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 5 Motion 1978/79:2705 av Elvy Olsson m. II. med anledning av propositionen 1978/79:213 med redovisning av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringcn Sölvbackaströmmmarna i övre Ljungan i Bergs kommun, Jämtland, är en älvsträcka med betydande bevarandevärden.

1979-05-17

Motion 1978/79:2705 av Elvy Olsson m. II. (pdf, 66 kB)

med anledning av propositionen 1978/79:213 med redovisning av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen

Motion 1978/79:2699 av Fritz Börjesson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 7 Motion 1978/79:2699 av Fritz Börjesson med anledning av propositionen 1978/79:213 med redovisning av planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen I propositionen 1978/79:213 redovisas planeringsskedet i den fysiska riksplaneringen i landet. Av de områden

1979-05-17

Motion 1978/79:2699 av Fritz Börjesson (pdf, 47 kB)

med anledning av propositionen 1978/79:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1979/80, m. m. (kompletteringsproposition)

Motion 1978/79:2689 av Thorbjörn Fälldin m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1978/79:2689 Motion 1978/79:2689 av Thorbjörn Fälldin m. fl. med anledning av propositionen 1978/79:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1979/80, m. m. kompletteringsproposition Den svenska ekonomin står inför allvarliga

1979-05-11

Motion 1978/79:2689 av Thorbjörn Fälldin m. fl. (pdf, 373 kB)

med anledning av propositionen 1978/79:209 om ändring i bostadsbeskattningen, m. m.

Motion 1978/79:2687 av Wiggo Komstedt och Alian Gustafsson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1978/79:2687 Motion 1978/79:2687 av Wiggo Komstedt och Alian Gustafsson med anledning av propositionen 1978/79:209 om ändring i bostadsbeskattningen, m. m. I propositionen 1978/79:209 om ändring i bostadsbeskattningen, m. m. föreslås att lånegränsen

1979-05-09

Motion 1978/79:2687 av Wiggo Komstedt och Alian Gustafsson (pdf, 55 kB)

med anledning av propositionen 1978/79:216 om lokalisering av institutet för metodutveckling, forskning och personalutbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen

Motion 1978/79:2685 av Bengt Kindbom m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1978/79:2685 av Bengt Kindbom m. fl. med anledning av propositionen 1978/79:216 om lokalisering av institutet för metodutveckling, forskning och personalutbildning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen I propositionen 1978/79:216 angående lokalisering

1979-05-08

Motion 1978/79:2685 av Bengt Kindbom m. fl. (pdf, 51 kB)

med anledning av propositionen 1978/79: 208 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m.

Motion 1978/79:2676 av Lena Öhrsvik m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 16 Motion 1978/79:2676 av Lena Öhrsvik m. fl. med anledning av propositionen 1978/79:208 om reglering av priserna på jordbruksprodukter, m. m. Under de senaste åren har det funnits ett prisstöd till broilernäringen. Utan närmare motivering har nu regeringen

1979-05-04

Motion 1978/79:2676 av Lena Öhrsvik m. fl. (pdf, 58 kB)