• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

i anledning av propositionen 1977/78:182 angående viss alkoholforskning, m. m.

Motion 1977/78:1983 av Rune Torwald

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1977/78:1983 av Rune Torwald i anledning av propositionen 1977/78:182 angående viss alkoholforskning, m. m. Vid den för Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet gemensamma fysiska institutionen är en av tre professurer i fysik ledig sedan

1978-05-23

Motion 1977/78:1983 av Rune Torwald (pdf, 67 kB)

med anledning av propositionen 1977/78:181 om ny taxeringsorganisation i första instans, m. m.

Motion 1977/78:1959 av Rune Torwald

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 10 Motion 1977/78:1959 av Rune Torwald med anledning av propositionen 1977/78:181 om ny taxeringsorganisation i första instans, m. m. I nuvarande 4 i taxeringslagen stadgas bl. a.1 fögderi skall finnas minst ett särskilt taxeringsdistrikt Av någon anledning

1978-05-02

Motion 1977/78:1959 av Rune Torwald (pdf, 74 kB)

med anledning av propositionen 1977/78:178 med förslag till

Motion 1977/78:1957 av förste vice talmannen Torsten Bengtson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1977/78 1957-1960 Motion 1977/78:1957 av förste vice talmannen Torsten Bengtson m. fl. med anledning av propositionen 1977/78:178 med förslag till lagstiftning om marknadsföringen av alkoholdrycker och tobaksvaror De i propositionen 1977/78:178 framlagda

1978-05-02

Motion 1977/78:1957 av förste vice talmannen Torsten Bengtson m. fl. (pdf, 219 kB)

med anledning av propositionen 1977/78:174 om finansiellt stöd till Svenska Varv AB, m. m.

Motion 1977/78:1938 av Ulla Tillander

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 10 Motion 1977/78:1938 av Ulla Tillander med anledning av propositionen 1977/78:174 om finansiellt stöd till Svenska Varv AB, m. m. Situationen för varvsnäringen är negativ i hela världen. Under en följd av år har den faktiska överkapaciteten tagit sig uttryck

1978-04-20

Motion 1977/78:1938 av Ulla Tillander (pdf, 74 kB)

med anledning av propositionen 1977/78:164 om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Motion 1977/78:1925 av Claes Elmstedt m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 13 Motion 1977/78:1925 av Claes Elmstedt m. fl. med anledning av propositionen 1977/78:164 om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Ungdomens situation på arbetsmarknaden är djupt oroande trots omfattande insatser från statsmakternas sida. Arbetslöshet redan

1978-04-17

Motion 1977/78:1925 av Claes Elmstedt m. fl. (pdf, 110 kB)

med anledning av propositionen 1977/78:135 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete m. m.

Motion 1977/78:1911 av Gunnel Jonäng och Rolf Örjes

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 9 Motion 1977/78:1911 av Gunnel Jonäng och Rolf Örjes med anledning av propositionen 1977/78:135 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete m. m. I den biståndspolitiska propositionen anges fyra målsättningar för den svenska biståndspolitiken:

1978-04-17

Motion 1977/78:1911 av Gunnel Jonäng och Rolf Örjes (pdf, 59 kB)

med anledning av propositionen 1977/78:135 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete m. m.

Motion 1977/78:1909 av Anna Eliasson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1977/78:1909 av Anna Eliasson med anledning av propositionen 1977/78:135 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete m. m. I propositionen 1977/78:135 om det internationella utvecklingssamarbetet framhålls att de tjänster som Sverige

1978-04-17

Motion 1977/78:1909 av Anna Eliasson (pdf, 61 kB)

med anledning av propositionen 1977/78:159 om ändring i lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, m. m.

Motion 1977/78:1893 av Ivan Svanström och Karl-Eric Norrby

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 13 Motion 1977/78:1893 av Ivan Svanström och Karl-Eric Norrby med anledning av propositionen 1977/78:159 om ändring i lagen 1966:413 om vapenfri tjänst, m. m. Det svenska försvaret bygger på den allmänna värnplikten. Därigenom blir det svenska försvaret

1978-04-17

Motion 1977/78:1893 av Ivan Svanström och Karl-Eric Norrby (pdf, 70 kB)

med anledning av propositionen 1977/78:135 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete m. m.

Motion 1977/78:1904 av Sonja Fredgardh och Ulla Ekelund

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1977/78 1904-1907 Motion 1977/78:1904 av Sonja Fredgardh och Ulla Ekelund med anledning av propositionen 1977/78:135 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete m. m. Att förbättra kvinnornas villkor bör vara ett viktigt mål för biståndspolitiken

1978-04-14

Motion 1977/78:1904 av Sonja Fredgardh och Ulla Ekelund (pdf, 65 kB)

med anledning av propositionen 1977/78:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1977/78

Motion 1977/78:1902 av Christina Rogestam

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 13 Motion 1977/78:1902 av Christina Rogestam med anledning av propositionen 1977/78:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1977/78 I propositionen 1977/78:125, bilaga 7, punkten E 14, föreslår föredragande statsrådet en

1978-04-14

Motion 1977/78:1902 av Christina Rogestam (pdf, 48 kB)