• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

med anledning av propositionen 1976/77:155 om ändrat huvudmannaskap

Motion 1976/77:1680 av herr Svensson i Skara m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1976/77:1680 av herr Svensson i Skara m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:155 om ändrat huvudmannaskap för vissa av de tvätterier som drivs av förenade fabriksverken Sedan lång tid är det ett angeläget önskemål att få till stånd konkurrensneutralitet

1977-06-01

Motion 1976/77:1680 av herr Svensson i Skara m. fl. (pdf, 49 kB)

med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. (kompletteringsproposition)

Motion 1976/77:1669 av fröken Hörlén m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 9 Motion 1976/77:1669 av fröken Hörlén m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringsproposition I propositionen 1976/77:150 föreslås bl. a. att gymnastik-

1977-05-18

Motion 1976/77:1669 av fröken Hörlén m. fl. (pdf, 44 kB)

med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. (kompletteringspro position)

Motion 1976/77:1658 av herr Norrby m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1976/77:1658 av herr Norrby m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringspro position I kompletteringspropositionen föreslås riksdagen bl. a. godkänna

1977-05-18

Motion 1976/77:1658 av herr Norrby m. fl. (pdf, 56 kB)

med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. (kompletteringsproposition)

Motion 1976/77:1646 av herr Börjesson i Falköping

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 5 Motion 1976/77:1646 av herr Börjesson i Falköping med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringsproposition I propositionen 1976/77:150 om ändrade regler för läkemedelsrabattering

1977-05-13

Motion 1976/77:1646 av herr Börjesson i Falköping (pdf, 34 kB)

med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. (kompletteringsproposition)

Motion 1976/77:1642 av herr Norrby m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1976/77:1642 av herr Norrby m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. kompletteringsproposition Det är allmänt erkänt att idrott, utövad efter var och ens förutsättningar

1977-05-12

Motion 1976/77:1642 av herr Norrby m. fl. (pdf, 51 kB)

med anledning av propositionen 1976/77:139 om vissa varvsfrågor

Motion 1976/77:1635 av herr Siegbahn m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 7 Motion 1976/77:1635 av herr Siegbahn m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:139 om vissa varvsfrågor I rubricerade proposition behandlas bl. a. frågan om statligt stöd för att möjliggöra för svenska varv att få beställningar från svenska redare.

1977-05-04

Motion 1976/77:1635 av herr Siegbahn m. fl. (pdf, 43 kB)

med anledning av propositionen 1976/77:139 om vissa varvsfrågor

Motion 1976/77:1629 av herr Håkansson i Rönneberga m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1976/77 1629-1630 Motion 1976/77:1629 av herr Håkansson i Rönneberga m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:139 om vissa varvsfrågor Propositionen 1976/77:139 behandlar på grund av varvsindustrins förändrade produktionsförutsättningar förslag

1977-05-04

Motion 1976/77:1629 av herr Håkansson i Rönneberga m. fl. (pdf, 165 kB)

med anledning av propositionen 1976/77:138 om genomförandet av den nya taxeringsorganisationen, m. m.

Motion 1976/77:1623 av herr Torwald m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 4 Motion 1976/77:1623 av herr Torwald m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:138 om genomförandet av den nya taxeringsorganisationen, m. m. I propositionen 1976/77:138 föreslår departementschefen att skattechefen och skattemyndigheterna får avgöra

1977-05-04

Motion 1976/77:1623 av herr Torwald m. fl. (pdf, 83 kB)

med anledning av propositionen 1976/77:138 om genomförandet av den nya taxeringsorganisationen, m. m.

Motion 1976/77:1622 av herr Boo m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1976/77 1622-1626 Motion 1976/77:1622 av herr Boo m. fl. med anledning av propositionen 1976/77:138 om genomförandet av den nya taxeringsorganisationen, m. m. 1 propositionen 1976/77:138 föreslås att genomförandet av den nya taxeringsreformen som riksdagen

1977-05-04

Motion 1976/77:1622 av herr Boo m. fl. (pdf, 74 kB)

med anledning av propositionen 1976/77:144 om höjning av mervärdeskatten, m. m.

Motion 1976/77:1619 av herr Åkerfeldt

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 12 Motion 1976/77:1619 av herr Åkerfeldt med anledning av propositionen 1976/77:144 om höjning av mervärdeskatten, m. m. I propositionen 1976/77:144 föreslås, som ett led i regeringens s. k. åtstramningspaket, att en investeringsavgift införs för vissa byggnadsarbeten.

1977-04-29

Motion 1976/77:1619 av herr Åkerfeldt (pdf, 34 kB)