• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

om friexemplar av riksdagstryck till kommunbibliotek m. fl.

Motion 1975/76:195 av herrar Börjesson i Falköping och Hallenius

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1975/76:195 av herrar Börjesson i Falköping och Hallenius om friexemplar av riksdagstryck till kommunbibliotek m. fl. Det torde från demokratins synpunkt vara nödvändigt att medborgarna är väl insatta och informerade i de olika samhällsfrågorna.

1976-12-12

Motion 1975/76:195 av herrar Börjesson i Falköping och Hallenius (pdf, 35 kB)

med anledning av propositionen 1975/76:178 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m. m.

Motion 1975/76:2561 av herr Josefson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1975/76 2561-2563 Motion 1975/76:2561 av herr Josefson m. fl. med anledning av propositionen 1975/76:178 om ändrade avdragsregler för egenavgifter, m. m. I motionen 1975/76:178 föreslås ändrade regler om avdrag vid inkomsttaxeringen för s. k. egenavgifter,

1976-05-21

Motion 1975/76:2561 av herr Josefson m. fl. (pdf, 49 kB)

med anledning av propositionen 1975/76:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1976/77, m. m. (kompletteringsproposition)

Motion 1975/76:2559 av herr Larsson i Staffanstorp m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 7 Motion 1975/76:2559 av herr Larsson i Staffanstorp m. fl. med anledning av propositionen 1975/76:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1976/77, m. m. kompletteringsproposition I syfte att stimulera näringslivets investeringar

1976-05-14

Motion 1975/76:2559 av herr Larsson i Staffanstorp m. fl. (pdf, 48 kB)

med anledning av propositionen 1975/76:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1976/77, m. m. (kompletteringsproposition)

Motion 1975/76:2556 av herrar Ahlmark och Fälldin

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1975/76:2556 Motion 1975/76:2556 av herrar Ahlmark och Fälldin med anledning av propositionen 1975/76:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1976/77, m. m. kompletteringsproposition Sammanfattande synpunkter Den ekonomiska

1976-05-14

Motion 1975/76:2556 av herrar Ahlmark och Fälldin (pdf, 320 kB)

med anledning av propositionen 1975/76:209 om ändring i regeringsformen

Motion 1975/76:2554 av herr Fälldin m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1975/76 2554 Motion 1975/76:2554 av herr Fälldin m. fl. med anledning av propositionen 1975/76:209 om ändring i regeringsformen I propositionen 1975/76:209 har framlagts förslag till nya regler i regeringsformen om skydd för grundläggande fri- och rättigheter.

1976-05-06

Motion 1975/76:2554 av herr Fälldin m. fl. (pdf, 226 kB)

med anledning av propositionen 1975/76:209 om ändring i regeringsformen

Motion 1975/76:2552 av herr Antonsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 13 Motion 1975/76:2552 av herr Antonsson m. fl. med anledning av propositionen 1975/76:209 om ändring i regeringsformen 1 propositionen 1975/76:209 med förslag till regler i regeringsformen om grundläggande fri- och rättigheter föreslås bl. a. en övergångsbestämmelse

1976-05-06

Motion 1975/76:2552 av herr Antonsson m. fl. (pdf, 38 kB)

med anledning av propositionen 1975/76:207 om finansiering av stålverk i Luleå

Motion 1975/76:2548 av herr Fälldin m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 8 Motion 1975/76:2548 av herr Fälldin m. fl. med anledning av propositionen 1975/76:207 om finansiering av stålverk i Luleå Sammanfattning Centern stödjer en utbyggnad av NJA i Luleå. En stålverksutbyggnad bör enligt centern bli en god bas för en industrialiseringsutveckling

1976-05-05

Motion 1975/76:2548 av herr Fälldin m. fl. (pdf, 95 kB)

med anledning av propositionen 1975/76:206 om åtgärder för beklädnadsindustrin

Motion 1975/76:2544 av herr Sjönell m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion Mot. 1975/76 2544-2546 1975/76:2544 av herr Sjönell m. fl. med anledning av propositionen 1975/76:206 om åtgärder för beklädnadsindustrin Teko-branschen i Sverige har i olika omgångar under 1950- och 1960-talen drabbats av kriser. Problemen har fortsatt

1976-05-05

Motion 1975/76:2544 av herr Sjönell m. fl. (pdf, 131 kB)

med anledning av riksdagens förvaltningsstyrelses förslag (1975/76:20) om riksdagens lokalfrågor på längre sikt m. m.

Motion 1975/76:2534 av herr Nilsson i Agnäs m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1975/76:2534 av herr Nilsson i Agnäs m. fl. med anledning av riksdagens förvaltningsstyrelses förslag 1975/76:20 om riksdagens lokalfrågor på längre sikt m. m. Riksdagens hus Riksdagens lokalfrågor aktualiseras i förvaltningsstyrelsens Förslag 1975/76:20,

1976-04-29

Motion 1975/76:2534 av herr Nilsson i Agnäs m. fl. (pdf, 118 kB)

med anledning av riksdagens förvaltningsstyrelses förslag (1975/76:22) till vissa ändringar i ersättningsstadgan för riksdagens ledamöter

Motion 1975/76:2532 av herr Ekinge m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 7 Motion 1975/76:2532 av herr Ekinge m. fl. med anledning av riksdagens förvaltningsstyrelses förslag 1975/76:22 till vissa ändringar i ersättningsstadgan för riksdagens ledamöter I riksdagens förvaltningsstyrelses förslag 1975/76:22 föreslås vissa ändringar

1976-04-28

Motion 1975/76:2532 av herr Ekinge m. fl. (pdf, 59 kB)