• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

om riktlinjer för det framtida skogsbruket.

Motion 1974:1475 av herr Nilsson i Tvärålund

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:1475 7 Nr 1475 av herr Nilsson i Tvärålund om riktlinjer för det framtida skogsbruket. Skogen är en naturresurs som ständigt reproducerar sig och är av stor betydelse för vår försörjning. I ett läge när vikten av hushållning med ändliga naturresurser

1975-01-26

Motion 1974:1475 av herr Nilsson i Tvärålund (pdf, 57 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen (1964:822) och skogsvårdslagen (1948:237), m. m.

Motion 1974:2008 av herr Fälldin m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 2008-2011 år 1974 Mot. 1974 2008-2011 Nr 2008 av herr Fälldin m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen 1964:822 och skogsvårdslagen 1948:237m. m. Inledning Naturvården är en viktig

1974-11-28

Motion 1974:2008 av herr Fälldin m. fl. (pdf, 136 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen (1964:822) och skogsvårdslagen (1948:237), m. m.

Motion 1974:2006 av herrar Dahlgren och Elmstedt

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:2006 11 Nr 2006 av herrar Dahlgren och Elmstedt i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 med förslag till ändringar i naturvårdslagen 1964:822 och skogsvårdslagen 1948:237m. m. I Kungl. Maj:ts proposition 1974:166 föreslås ändringar i

1974-11-28

Motion 1974:2006 av herrar Dahlgren och Elmstedt (pdf, 37 kB)

i anledning av Kungl. M^j:ts proposition 1974:168 med förslag till lag om kreditpolitiska medel, m. m.

Motion 1974:1999 av herr Josefson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 1999-2002 år 1974 Nr 1999 av herr Josefson i anledning av Kungl. ts proposition 1974:168 med förslag till lag om kreditpolitiska medel, m. m. Förslaget i propositionen 1974:168 om kreditpolitiska medel innebär att de tre nuvarande kreditpolitiska

1974-11-26

Motion 1974:1999 av herr Josefson (pdf, 66 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:168 med förslag till lag om kreditpolitiska medel, m. m.

Motion 1974:1996 av herr Andersson i örebro m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:1996 9 Nr 1996 av herr Andersson i örebro m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:168 med förslag till lag om kreditpolitiska medel, m. m. De mindre och medelstora företagen är viktiga delar av vårt svenska näringsliv. Företag med mindre

1974-11-26

Motion 1974:1996 av herr Andersson i örebro m. fl. (pdf, 53 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:135 angående vissa organisationsfrågor m. m. rörande försvaret.

Motion 1974:1992 av herr Gustafsson i Stenkyrka m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 1992-1998 år 1974 Mot. 1974 1992-1998 Nr 1992 av herr Gustafsson i Stenkyrka m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:135 angående vissa organisationsfrågor m. m. rörande försvaret. I Kungl. Majus proposition 1974:135 angående vissa

1974-11-26

Motion 1974:1992 av herr Gustafsson i Stenkyrka m. fl. (pdf, 99 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:149 med förslag till organisation av den nya centralmyndigheten för domstolsväsendet m. m.

Motion 1974:1990 av herr Polstam m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:1990 2 Nr 1990 av herr Polstam m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:149 med förslag till organisation av den nya centralmyndigheten för domstolsväsendet m. m. Domstolsorganisationen har liksom förvaltningen utvidgats åtskilligt under

1974-11-21

Motion 1974:1990 av herr Polstam m. fl. (pdf, 104 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:177 med förslag till lag om avsättning till särskild investeringsfond, m. m.

Motion 1974:1985 av herr Åsling m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:1985 3 Nr 1985 av herr Åsling m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:177 med förslag till lag om avsättning till särskild investeringsfond, m. m. Den i proposition 1974:177 föreslagna skyldigheten att avsätta medel till särskild investeringsfond

1974-11-19

Motion 1974:1985 av herr Åsling m. fl. (pdf, 96 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:177 med förslag till lag om avsättning till särskild investeringsfond, m. m.

Motion 1974:1982 av herrar Jonasson och Norrby

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:1982 13 Nr 1982 av herrar Jonasson och Norrby i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:177 med förslag till lag om avsättning till särskild investeringsfond, m. m. Kungl. Maj:ts proposition nr 177 år 1974 föreslår att aktiebolag och ekonomiska

1974-11-19

Motion 1974:1982 av herrar Jonasson och Norrby (pdf, 57 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:170 angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1974/75.

Motion 1974:1968 av herr Fälldin m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1974:1968 13 Nr 1968 av herr Fälldin m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:170 angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1974/75. I Kungl. Maj:ts proposition 1974:170 bilaga II:Industridepartementet föreslås bl.

1974-11-19

Motion 1974:1968 av herr Fälldin m. fl. (pdf, 100 kB)