• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

i anledning av Kungl. Maj :ts proposition 1973:207 med förslag om beskattning av interna aktieöverlåtelser och avdrag vid taxeringen för garantiavsättningar.

Motion 1973:2186 av herr Fågelsbo

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1973:2186 3 Nr 2186 av herr Fågelsbo i anledning av Kungl. Maj ts proposition 1973:207 med förslag om beskattning av interna aktieöverlåtelser och avdrag vid taxeringen för garantiavsättningar. Det förslag till skärpningar i aktievinstbeskattningen

1973-12-03

Motion 1973:2186 av herr Fågelsbo (pdf, 42 kB)

i anledning av skrivelse 1973:19 från riksdagens förvaltningsstyrelse angående riksdagens lokalfrågor på längre sikt m. m.

Motion 1973:2183 av herr Sjöholm m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1973:2183 14 Nr 2183 av herr Sjöholm m. fl. i anledning av skrivelse 1973:19 från riksdagens förvaltningsstyrelse angående riksdagens lokalfrågor på längre sikt m. m. Det fortsatta utredningsarbetet bör enligt vår mening inriktas på alternativet att

1973-11-27

Motion 1973:2183 av herr Sjöholm m. fl. (pdf, 29 kB)

i anledning av Kungl. Majrts proposition 1973:170 angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1973/74.

Motion 1973:2178 av fru Hambraeus m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 21782183 år 1973 Mot. 1973 2178-2183 Nr 2178 av fru Hambraeus m. fl. i anledning av Kungl. Majrts proposition 1973:170 angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1973/74. I Kungl. Majrts proposition 1973:170 angående anslag

1973-11-27

Motion 1973:2178 av fru Hambraeus m. fl. (pdf, 92 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:162 med förslag om nya regler för allmän fastighetstaxering, m. m.

Motion 1973:2175 av herr Josefson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1973:2175 6 Nr 2175 av herr Josefson m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:162 med förslag om nya regler för allmän fastighetstaxering, m. m. Jordbruksfastigheter torde utan jämförelse vara den fastighetsgrupp av betydenhet som är svårast

1973-11-23

Motion 1973:2175 av herr Josefson m. fl. (pdf, 147 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:160 med förslag till anläggningslag m. m.

Motion 1973:2167 av herr Turesson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 21672168 ar 1973 Mot. 1973 2167-2168 Nr 2167 av herr Turesson m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:160 med förslag till anläggningslag m. m. I proposition 1973:160 framlägges förslag till bl. a. ny anläggningslag och ny lag om

1973-11-21

Motion 1973:2167 av herr Turesson m. fl. (pdf, 45 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:193 angående avgifterna i postverkets tidningsrörelse.

Motion 1973:2164 av herr Svensson i Eskilstuna m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1973:2164 12 Nr 2164 av herr Svensson i Eskilstuna m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:193 angående avgifterna i postverkets tidningsrörelse. I Kungl. Maj:ts proposition 1973:193 föreslås att avgifterna i postverkets tidningsrörelse

1973-11-20

Motion 1973:2164 av herr Svensson i Eskilstuna m. fl. (pdf, 55 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:193 angående avgifterna i postverkets tidningsrörelse.

Motion 1973:2162 av herr Dahlgren m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1973:2162 9 Nr 2162 av herr Dahlgren m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:193 angående avgifterna i postverkets tidningsrörelse. I proposition 1973:193 angående postverkets tidningsrörelse meddelar departementschefen att han fått Kungl.

1973-11-20

Motion 1973:2162 av herr Dahlgren m. fl. (pdf, 43 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:187 med förslag till tullförordning, m. m.

Motion 1973:2160 av herr Mattsson i Skee

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1973:2160 7 Nr 2160 av herr Mattsson i Skee i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:187 med förslag till tullförordning, m. m. Proposition 1973:187 med förslag till tullförordning ger i 8 punkten 1 möjlighet till tullfrihet för mindre maskin eller

1973-11-20

Motion 1973:2160 av herr Mattsson i Skee (pdf, 43 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:185 med förslag till brandlag m. m.

Motion 1973:2159 av herr Wennerfors m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1973:2159 5 Nr 2159 av herr Wennerfors m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:185 med förslag till brandlag m. m. Samhällsorganisationen av räddningstjänst, brandförsvar och katastrofberedskap har varit föremål för offentlig debatt och

1973-11-20

Motion 1973:2159 av herr Wennerfors m. fl. (pdf, 72 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:185 med förslag till brandlag m. m.

Motion 1973:2158 av herrar Stridsman och Johansson i Holmgården

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1973:2158 3 Nr 2158 av herrar Stridsman och Johansson i Holmgården i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:185 med förslag till brandlag m. m. I kommuner med stora skogsarealer kan släckningskostnaderna för bränder vara betungande, även om varje

1973-11-20

Motion 1973:2158 av herrar Stridsman och Johansson i Holmgården (pdf, 50 kB)