• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 132 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m. m.

Motion 1972:1916 av herr Larsson i Luttra m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 19161917 år 1972 Mot. 1972 1916-1917 Nr 1916 av herr Larsson i Luttra m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 132 med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m. m. Rättshjälp genom offentligt biträde I Kungl. Maj:ts proposition

1972-12-04

Motion 1972:1916 av herr Larsson i Luttra m. fl. (pdf, 97 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 143 med förslag till förordning om ändring i tulltaxeringsförordningen (1960:391), m. m.

Motion 1972:1912 av herr Åsling m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1912 12 Nr 1912 av herr Åsling m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 143 med förslag till förordning om ändring i tulltaxeringsförordningen 1960:391m. m. Sverige har i avtalet med EEC preliminärt reserverat sig för möjligheten att tillämpa

1972-11-28

Motion 1972:1912 av herr Åsling m. fl. (pdf, 69 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 135 angående avtal med den

Motion 1972:1908 av herr förste vice talmannen Bengtson och fru Fraenkel

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1908 5 Nr 1908 av herr förste vice talmannen Bengtson och fru Fraenkel i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 135 angående avtal med den europeiska ekonomiska gemenskapen, m. m. EEC kan enligt art. 84 i Rom-traktaten etablera en gemensam sjöfartspolitik.

1972-11-28

Motion 1972:1908 av herr förste vice talmannen Bengtson och fru Fraenkel (pdf, 50 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 134 med förslag till lag om kyrkofullmäktigeval, m. m.

Motion 1972:1907 av herr Larsson i Luttra m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1907 4 Nr 1907 av herr Larsson i Luttra m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 134 med förslag till lag om kyrkofullmäktigeval, m. m. Kungl. Maj:ts proposition nr 134 innehåller förslag till lag om kyrkofullmäktigeval. Vi har i huvudsak

1972-11-28

Motion 1972:1907 av herr Larsson i Luttra m. fl. (pdf, 36 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 133 angående ändrad regional organisation av SJ.

Motion 1972:1901 av herr Olsson i Sundsvall

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1901 7 Nr 1901 av herr Olsson i Sundsvall i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 133 angående ändrad regional organisation av SJ. I Kungl. Majrts proposition 1972:133 framlägges ånyo förslag till ändringar i nuvarande regionala organisation

1972-11-21

Motion 1972:1901 av herr Olsson i Sundsvall (pdf, 52 kB)

i anledning av Kungl. Maj :ts proposition nr 133 angående ändrad regional organisation av SJ.

Motion 1972:1897 av herr Johansson i Växjö m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1897 9 Nr 1897 av herr Johansson i Växjö m. fl. i anledning av Kungl. Maj ts proposition nr 133 angående ändrad regional organisation av SJ. I Kungl. Maj:ts proposition 1972:133 framläggs förslag angående ändrad regional organisation av SJ. Det

1972-11-21

Motion 1972:1897 av herr Johansson i Växjö m. fl. (pdf, 93 kB)

i anledning av Kungl. Maj ds proposition nr 133 angående ändrad regional

Motion 1972:1895 av herrar Gustafsson i Byske och Nilsson i Tvärålund

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1895 5 Nr 1895 av herrar Gustafsson i Byske och Nilsson i Tvärålund i anledning av Kungl. Maj ds proposition nr 133 angående ändrad regional organisation av SJ. Kungl. Maj:t lägger i proposition nr 133 fram förslag angående ändrad regional organisation

1972-11-21

Motion 1972:1895 av herrar Gustafsson i Byske och Nilsson i Tvärålund (pdf, 66 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 129 angående godkännande av avtal mellan televerket, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet om bildande av ett alarmeringsbolag, m. m.

Motion 1972:1890 av herr Böijesson i Falköping

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1890 15 Nr 1890 av herr Böijesson i Falköping i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 129 angående godkännande av avtal mellan televerket, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet om bildande av ett alarmeringsbolag, m. m. I Kungl. Maj:ts

1972-11-21

Motion 1972:1890 av herr Böijesson i Falköping (pdf, 34 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 128 med förslag till förordning om skatt pä spel, m. m.

Motion 1972:1888 av herr Norrby i Gunnarskog m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1888 11 Nr 1888 av herr Norrby i Gunnarskog m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 128 med förslag till förordning om skatt pä spel, m. m. I Kungl. Maj:ts proposition 1972:128 framläggs förslag om skatt på spel, m. m. Förslaget innebär

1972-11-21

Motion 1972:1888 av herr Norrby i Gunnarskog m. fl. (pdf, 64 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 128 med förslag till förordning om skatt på spel, m. m.

Motion 1972:1887 av herr Mattsson i Lane-Herrestad

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1972:1887 9 Nr 1887 av herr Mattsson i Lane-Herrestad i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 128 med förslag till förordning om skatt på spel, m. m. I propositionen 1972:128 föreslås bl. a. att automatspel skall få anordnas efter tillstånd av polismyndighet

1972-11-21

Motion 1972:1887 av herr Mattsson i Lane-Herrestad (pdf, 52 kB)