• Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telephone 08-617 38 00
  • Email info[på]centerpartiet.se

Said and done

angående virkesbristen inom de fyra nordligaste länen.

Motion 1971:1036 av herr Nilsson i Tvärålund m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1036 10 Nr 1036 av herr Nilsson i Tvärålund m. fl. angående virkesbristen inom de fyra nordligaste länen. I underdånig skrivelse april 1970 hemställde skogsindustrin och skogsägarföreningarna i de fyra nordligaste länen om snara insatser från samhället

1972-01-27

Motion 1971:1036 av herr Nilsson i Tvärålund m. fl. (pdf, 67 kB)

i anledning av skrivelse från riksdagens förvaltningsstyrelse med förslag till ersättningsstadga för riksdagen.

Motion 1971:1643 av herrar Torwald och Mattsson i Skee

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1643 9 Nr 1643 av herrar Torwald och Mattsson i Skee i anledning av skrivelse från riksdagens förvaltningsstyrelse med förslag till ersättningsstadga för riksdagen. Förvaltningsstyrelsens förslag till ny ersättningsstadga för riksdagen innefattar

1971-11-30

Motion 1971:1643 av herrar Torwald och Mattsson i Skee (pdf, 29 kB)

i anledning av skrivelse från riksdagens förvaltningsstyrelse med förslag till ersättningsstadga för riksdagen.

Motion 1971:1640 av herr Oskarson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1640 5 Nr 1640 av herr Oskarson m. fl. i anledning av skrivelse från riksdagens förvaltningsstyrelse med förslag till ersättningsstadga för riksdagen. Det är allmänt erkänt, att ett ledamotskap av riksdagen är ett förtroendeuppdrag, som nu för tiden

1971-11-30

Motion 1971:1640 av herr Oskarson m. fl. (pdf, 53 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 177 med förslag till lag om byggnadstillstånd m. m.

Motion 1971:1634 av herr Nilsson i Tvärålund m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1634 9 Nr 1634 av herr Nilsson i Tvärålund m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 177 med förslag till lag om byggnadstillstånd m. m. I proposition nr 177 föreslås att Kungl. Maj:t skall få fullmakt att förordna om byggnadstillstånd,

1971-11-30

Motion 1971:1634 av herr Nilsson i Tvärålund m. fl. (pdf, 34 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 176 med förslag till lag om ändring i lagen (1971: 309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål, m. m.

Motion 1971:1632 av herrar Stridsman och Mattsson i Skee

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1632 5 Nr 1632 av herrar Stridsman och Mattsson i Skee i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 176 med förslag till lag om ändring i lagen 1971:309 om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål, m. m. I proposition 1971:176

1971-11-30

Motion 1971:1632 av herrar Stridsman och Mattsson i Skee (pdf, 35 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 145 angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1971/72.

Motion 1971:1630 av herr Larsson i Staffanstorp m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motioner nr 1630-1637 år 1971 Mot. 1971 1630-1637 Nr 1630 av herr Larsson i Staffanstorp m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 145 angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1971/72. Regeringen skall enligt vad som föreskrivs

1971-11-30

Motion 1971:1630 av herr Larsson i Staffanstorp m. fl. (pdf, 76 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 173 om vissa reformer inom polis- och åklagarväsendet.

Motion 1971:1628 av fröken Pehrsson och herr Persson i Heden

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1628 4 Nr 1628 av fröken Pehrsson och herr Persson i Heden i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 173 om vissa reformer inom polis- och åklagarväsendet. I Kungl. Maj:ts proposition nr 173 föreslås vissa reformer inom polisoch åklagarväsendet.

1971-11-25

Motion 1971:1628 av fröken Pehrsson och herr Persson i Heden (pdf, 40 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 173 om vissa reformer inom polis- och åklagarväsendet.

Motion 1971:1624 av herr Fälldin m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1624 6 Nr 1624 av herr Fälldin m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 173 om vissa reformer inom polis- och åklagarväsendet. En väl fungerande polisorganisation och poliskår är en för samhället och de enskilda individerna mycket vital

1971-11-25

Motion 1971:1624 av herr Fälldin m. fl. (pdf, 79 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 173 om vissa reformer inom polis- och åklagarväsendet.

Motion 1971:1623 av herrar Enlund och Fågelsbo

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1623 4 Nr 1623 av herrar Enlund och Fågelsbo i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 173 om vissa reformer inom polis- och åklagarväsendet. Med instämmande i vad som anföres i motion nr 1624 av herr Fälldin m. fl. och i motion nr 1625 av herr

1971-11-25

Motion 1971:1623 av herrar Enlund och Fågelsbo (pdf, 58 kB)

i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 173 om vissa reformer inom polis- och åklagarväsendet.

Motion 1971:1622 av herr Elmstedt m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1971:1622 2 Nr 1622 av herr Elmstedt m. fl. i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 173 om vissa reformer inom polis- och åklagarväsendet. Betydelsen av god kontakt mellan myndigheter och allmänhet framhålles ofta, och detta med all rätt. Under senare

1971-11-25

Motion 1971:1622 av herr Elmstedt m. fl. (pdf, 62 kB)