Yilmaz Kerimo(SocDem)

Yilmaz Kerimo (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 52
Title Socionom.
Born 1963
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865478
Email yilmaz.kerimo[på]riksdagen.se
Social media: Facebook

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-19 – 2018-09-24
  • Ordinary member 2002-10-01 – 2010-10-04
  • Alternate member 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Committee on Justice

  • Member 2002-10-08 – 2004-12-15
  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2004-12-02 – 2006-10-02
  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2010-11-02 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-10 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Nominations Committee

  • Member 2014-10-08 –
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2016-06-28 –
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2003-01-01 – 2003-03-12

Said and done

Illegal trafikskoleverksamhet

Skriftlig fråga 2016/17:361 av Yilmaz Kerimo (S)

Fråga 2016/17:361 Illegal trafikskoleverksamhet av Yilmaz Kerimo (S) till Statsrådet Anna Johansson (S) Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) finns det problem med illegala trafikskolor i hela landet. Dessa trafikskolor saknar oftast tillstånd från Transportsstyrelen om att bedriva verksamhet och har

Inlämnad: 2016-11-22 Svarsdatum: 2016-11-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:361 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 78 kB)

Södertörns högskola

Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12

Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik

Motion 2016/17:1641 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1641 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1641 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1641 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Översyn av ROT-avdraget

Motion 2016/17:1671 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1671 av Yilmaz Kerimo (S) Översyn av ROT-avdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över dagens ROT-avdrag och styra om skattemedel till åtgärder som rustar hyresrätten och allmännyttan, inte minst på klimatområdet, och


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1671 av Yilmaz Kerimo (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1671 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 64 kB)

Framtidsreformer för Stockholmsregionen

Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:AU6 2016/17:CU14 2016/17:NU16 2016/17:SoU10 2016/17:TU4 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 4 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (pdf, 127 kB)

Avskaffa bolånetaket

Motion 2016/17:1639 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1639 av Yilmaz Kerimo (S) Avskaffa bolånetaket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa bolånetaket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan ett tak på 85 procent av kostnaden och numera även ett amorteringskrav


Utskottsberedning: 2016/17:FiU22

Motion 2016/17:1639 av Yilmaz Kerimo (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1639 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 58 kB)

Religiösa friskolor

Motion 2016/17:905 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2016/17:905 av Yilmaz Kerimo (S) Religiösa friskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för etablering av friskolor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolan är, och ska vara, en viktig mötesplats


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19

Motion 2016/17:905 av Yilmaz Kerimo (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:905 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 56 kB)

Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien

Motion 2016/17:926 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2016/17:926 av Yilmaz Kerimo (S) Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i FN bör ta initiativ till att den religiösa och etniska mosaiken bevaras, att minoriteters, såsom exempelvis

2016-10-03

Motion 2016/17:926 av Yilmaz Kerimo (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:926 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 57 kB)

Estetiska behandlingar ska genomföras av läkare

Motion 2016/17:947 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2016/17:947 av Yilmaz Kerimo (S) Estetiska behandlingar ska genomföras av läkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för att estetiska behandlingar alltid ska genomföras av läkare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alltför


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10

Motion 2016/17:947 av Yilmaz Kerimo (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:947 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 58 kB)

Fred och försoning i Syrien

Motion 2015/16:2141 av Emanuel Öz och Yilmaz Kerimo (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:2141 av Emanuel Öz och Yilmaz Kerimo (båda S) Fred och försoning i Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för fred och försoning i Syrien och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2141 av Emanuel Öz och Yilmaz Kerimo (båda S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2141 av Emanuel Öz och Yilmaz Kerimo (båda S) (pdf, 67 kB)