Yilmaz Kerimo(SocDem)

Yilmaz Kerimo (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Stockholm County, Bench 52
Title Socionom.
Born 1963
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865478
Email yilmaz.kerimo[på]riksdagen.se
Social media: Facebook

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Social Insurance

  • Member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • Nominations Committee

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-19 – 2018-09-24
  • Ordinary member 2002-10-01 – 2010-10-04
  • Alternate member 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Committee on Justice

  • Member 2002-10-08 – 2004-12-15
  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2004-12-02 – 2006-10-02
  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Civil Affairs

  • Member 2010-11-02 – 2014-09-29
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-11-10 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Nominations Committee

  • Member 2014-10-08 –
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2016-06-28 –
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Deputy member 2003-01-01 – 2003-03-12

Said and done

Turkiets konfiskering av minoriteters egendom

Skriftlig fråga 2016/17:1690 av Yilmaz Kerimo (S)

Fråga 2016/17:1690 Turkiets konfiskering av minoriteters egendom av Yilmaz Kerimo (S) till Utrikesminister Margot Wallström (S) EU har under många år kritiserat Turkiet för landets behandling av sina nationella minoriteter. Ändå fortsätter Turkiet med sina kränkningar. Det senaste exemplet är den nya lag som

Inlämnad: 2017-06-27 Svarsdatum: 2017-07-13 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1690 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 80 kB)

Illegal trafikskoleverksamhet

Skriftlig fråga 2016/17:361 av Yilmaz Kerimo (S)

Fråga 2016/17:361 Illegal trafikskoleverksamhet av Yilmaz Kerimo (S) till Statsrådet Anna Johansson (S) Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) finns det problem med illegala trafikskolor i hela landet. Dessa trafikskolor saknar oftast tillstånd från Transportsstyrelen om att bedriva verksamhet och har

Inlämnad: 2016-11-22 Svarsdatum: 2016-11-30 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:361 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 78 kB)

Södertörns högskola

Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) Södertörns högskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Södertörns högskola och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksdagen beslutade 1995 att inrätta Södertörns högskola efter


Utskottsberedning: 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1669 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik

Motion 2016/17:1641 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1641 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1641 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1641 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Översyn av ROT-avdraget

Motion 2016/17:1671 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1671 av Yilmaz Kerimo (S) Översyn av ROT-avdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över dagens ROT-avdrag och styra om skattemedel till åtgärder som rustar hyresrätten och allmännyttan, inte minst på klimatområdet, och


Utskottsberedning: 2016/17:SkU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1671 av Yilmaz Kerimo (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1671 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 64 kB)

Framtidsreformer för Stockholmsregionen

Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) Framtidsreformer för Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av en urban tillväxtpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:AU6 2016/17:CU14 2016/17:NU16 2016/17:SoU10 2016/17:TU4 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1642 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) (pdf, 116 kB)

Avskaffa bolånetaket

Motion 2016/17:1639 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1639 av Yilmaz Kerimo (S) Avskaffa bolånetaket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa bolånetaket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan ett tak på 85 procent av kostnaden och numera även ett amorteringskrav


Utskottsberedning: 2016/17:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1639 av Yilmaz Kerimo (S) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:1639 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 58 kB)

Religiösa friskolor

Motion 2016/17:905 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2016/17:905 av Yilmaz Kerimo (S) Religiösa friskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för etablering av friskolor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolan är, och ska vara, en viktig mötesplats


Utskottsberedning: 2016/17:UbU19

Motion 2016/17:905 av Yilmaz Kerimo (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:905 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 56 kB)

Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien

Motion 2016/17:926 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2016/17:926 av Yilmaz Kerimo (S) Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i FN bör ta initiativ till att den religiösa och etniska mosaiken bevaras, att minoriteters, såsom exempelvis

2016-10-03

Motion 2016/17:926 av Yilmaz Kerimo (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:926 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 57 kB)

Estetiska behandlingar ska genomföras av läkare

Motion 2016/17:947 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2016/17:947 av Yilmaz Kerimo (S) Estetiska behandlingar ska genomföras av läkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för att estetiska behandlingar alltid ska genomföras av läkare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alltför


Utskottsberedning: 2016/17:SoU10

Motion 2016/17:947 av Yilmaz Kerimo (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:947 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 58 kB)