Yasmine Larsson (SocDem)

Tjänstledig riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County West, Bench 293
Born 1988
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865446
Email yasmine.larsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Off duty as member of parliament.
  • Committee on Health and Welfare

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2019-06-25 – 2022-09-26
  • Ledig 2018-11-25 – 2019-06-24
  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-11-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2018-10-02 – 2018-11-24
  • The Riksdag Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

  • Member 2014-10-28 – 2018-10-28

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14- och socialutskottet 14-. Ledamot riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 14-. Ordförande, republikanska föreningen.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Funktionshindersrörelsen (DHS), Helsingborg. Ledamot, HSB nordvästra Skånes styrelse.

Said and done

Dags för ett modernt statsskick

Motion 2018/19:755 av Yasmine Larsson m.fl. (S, C, L, MP, V)

Motion till riksdagen 2018/19:755 av Yasmine Larsson m.fl. S, C, L, MP, V Dags för ett modernt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:755 av Yasmine Larsson m.fl. (S, C, L, MP, V) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:755 av Yasmine Larsson m.fl. (S, C, L, MP, V) (pdf, 84 kB)

Västsahara

Motion 2018/19:678 av Yasmine Larsson och Hillevi Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:678 av Yasmine Larsson och Hillevi Larsson båda S Västsahara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Västsahara och tillkännager detta för regeringen. Motivering Västsahara är Afrikas sista koloni. Efter att tidigare ha lytt under spansk överhöghet


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:678 av Yasmine Larsson och Hillevi Larsson (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:678 av Yasmine Larsson och Hillevi Larsson (båda S) (pdf, 75 kB)

Dödligt våld mot kvinnor, barn och djur

Motion 2018/19:677 av Yasmine Larsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:677 av Yasmine Larsson S Dödligt våld mot kvinnor, barn och djur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att en grundlig översyn görs för att förhindra det dödliga våldet mot kvinnor, barn och djur och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:SoU9

Motion 2018/19:677 av Yasmine Larsson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:677 av Yasmine Larsson (S) (pdf, 69 kB)

Nollvision för barnfattigdom

Motion 2018/19:624 av Yasmine Larsson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:624 av Yasmine Larsson S Nollvision för barnfattigdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nollvision och en översyn av den ekonomiska familjepolitiken med syfte att bekämpa barnfattigdomen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: SfU

Motion 2018/19:624 av Yasmine Larsson (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:624 av Yasmine Larsson (S) (pdf, 76 kB)

Dags för ett modernt statsskick

Motion 2017/18:2130 av Maria Weimer m.fl. (L, MP, S, C, V)

Motion till riksdagen 2017/18:2130 av Maria Weimer m.fl. L, MP, S, C, V Dags för ett modernt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:KU36
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:2130 av Maria Weimer m.fl. (L, MP, S, C, V) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2130 av Maria Weimer m.fl. (L, MP, S, C, V) (pdf, 81 kB)

Öresundsregionen

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. S Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för Öresundsregionen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:UU18 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:1366 av Lena Emilsson m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Nya allmänna flaggdagar

Motion 2017/18:1475 av Yasmine Larsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1475 av Yasmine Larsson S Nya allmänna flaggdagar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av dagens allmänna flaggdagar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att flagga blågult är en ung tradition. Det var i samband med


Utskottsberedning: 2017/18:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1475 av Yasmine Larsson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1475 av Yasmine Larsson (S) (pdf, 68 kB)

Flaggdag för demokratin

Motion 2017/18:1467 av Yasmine Larsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:1467 av Yasmine Larsson S Flaggdag för demokratin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillägg i förordningen 1982:270 om allmänna flaggdagar genom införande av den 17 december 2018 som tillfällig allmän flaggdag och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:KU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:1467 av Yasmine Larsson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1467 av Yasmine Larsson (S) (pdf, 63 kB)

Infrastrukturen i Skåne

Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. S Infrastrukturen i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen  studera förutsättningarna för fortsatta insatser för en funktionell infrastruktur i Skåne och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:934 av Niklas Karlsson m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Dödligt våld mot kvinnor, barn och djur - ska det aldrig få ett slut?

Motion 2017/18:1125 av Veronica Lindholm och Yasmine Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2017/18:1125 av Veronica Lindholm och Yasmine Larsson båda S Dödligt våld mot kvinnor, barn och djur ska det aldrig få ett slut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att verka för att en grundlig översyn görs för att förhindra det dödliga


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1125 av Veronica Lindholm och Yasmine Larsson (båda S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1125 av Veronica Lindholm och Yasmine Larsson (båda S) (pdf, 61 kB)