Wiwi-Anne Johansson (Lft)

Avgången riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County West
Title Journalist
Born 1950

Current assignments

 • No assignments since 2017-10-31

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2017-10-31
  • The Left Party

  • Pairing organiser 2010-10-05 – 2017-10-31
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-10-31
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Member 2014-10-07 – 2017-10-31
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 2008-12-01 – 2010-10-04
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2008-12-18 – 2010-10-04
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Nominations Committee

  • Member 2010-10-04 – 2017-10-31

Said and done

En högskola för alla

Motion 2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. V En högskola för alla 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Antagningen till Högskolan 5Tillgängliga högskolor 6Ekonomisk trygghet för studenter 6.1Dolda kostnader för utbildning i Sverige 7Studenters rätt att engagera sig 8Högskolan


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3602 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 100 kB)

Fri forskning och trygga anställningar

Motion 2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. V Fri forskning och trygga anställningar 1  Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning som granskar förutsättningarna för forskare med funktionsnedsättning inom universitet och


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16 2017/18:UbU17

Motion 2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3597 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 87 kB)

med anledning av prop. 2017/18:17 Politisk information i skolan

Motion 2017/18:3571 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3571 av Daniel Riazat m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:17 Politisk information i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppmana berörda myndigheter att inför uppdatering av stödmaterial föra dialog med de politiska


Utskottsberedning: 2017/18:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3571 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3571 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 64 kB)

Fritidshem

Motion 2017/18:2341 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2341 av Daniel Riazat m.fl. V Fritidshem Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att ta fram rekommendationer för gruppernas storlek och personaltäthet i fritidshemmen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2341 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2341 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 74 kB)

En inkluderande vuxenutbildning

Motion 2017/18:2336 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2336 av Daniel Riazat m.fl. V En inkluderande vuxenutbildning Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda regelverken kring distansutbildningar inom vuxenutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 2 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2336 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2336 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 79 kB)

En fungerande sjukpenning

Motion 2017/18:2333 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:2333 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) En fungerande sjukpenning 1   Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda andra mer rättssäkra möjligheter att minska sjukfrånvaron än att sätta ett kvantitativt mål om att


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:2333 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:2333 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (pdf, 93 kB)

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning

Motion 2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning 1   Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverket för beviljande av sjukersättning bör ses över i syfte att göra det lättare att beviljas


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (pdf, 82 kB)

Ett värdigt och välkomnande mottagande av ensamkommande barn

Motion 2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. V Ett värdigt och välkomnande mottagande av ensamkommande barn 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 3.1De ensamkommande barnen 4Rättigheter och välfärd 4.1Information, delaktighet och trygghet 5Asyl 6Socialtjänstens ansvar


Utskottsberedning: 2017/18:AU7 2017/18:CU8 2017/18:KrU3 2017/18:KrU6 2017/18:SfU15 2017/18:SoU13 2017/18:SoU9 2017/18:UbU14 2017/18:UbU15 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 29 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 85 kB) Motion 2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 152 kB)

Skatteflykt

Motion 2017/18:1148 av Momodou Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:1148 av Momodou Jallow m.fl. V Skatteflykt Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram lagstiftning som innebär att banker som upprepade gånger medverkar till aggressiva skatteupplägg ska förlora sin rätt att få verka som


Utskottsberedning: 2017/18:FiU22 2017/18:SkU12
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:1148 av Momodou Jallow m.fl. (V) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:1148 av Momodou Jallow m.fl. (V) (pdf, 82 kB)

Utred skattesystemets omfördelande effekter

Motion 2017/18:1147 av Momodou Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:1147 av Momodou Jallow m.fl. V Utred skattesystemets omfördelande effekter Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning i syfte att analysera hur skattesystemets utjämnande effekter har utvecklats över tid


Utskottsberedning: 2017/18:SkU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:1147 av Momodou Jallow m.fl. (V) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:1147 av Momodou Jallow m.fl. (V) (pdf, 93 kB)