Veronica Lindholm(SocDem)

Veronica Lindholm (SocDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västerbotten County, Bench 205
Title Personlig assistent.
Born 1984
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865912
Email veronica.lindholm[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 2016-02-10 – 2018-09-24

Said and done

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2016/17:KU19 29 march 2017 Allmänna helgdagar
Debatt om förslag 2016/17:KU11 25 january 2017 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Frågestund 19 january 2017 Frågestund

Genuspedagoger i Sveriges kommuner

Motion 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S) Genuspedagoger i Sveriges kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av att arbeta medvetet med att bryta traditionella könsmönster i förskolan som t.ex. gjordes i det tidigare arbetet


Utskottsberedning: 2016/17:UbU14

Motion 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2784 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (pdf, 63 kB)

Erkänn kurders rätt till självbestämmande

Motion 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S) Erkänn kurders rätt till självbestämmande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska erkänna det kurdiska folkets rätt till självbestämmande och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kurder


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:2825 av Lawen Redar m.fl. (S) (pdf, 106 kB)

Utvärdering av konkurrensutsättningen

Motion 2016/17:1895 av Isak From m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1895 av Isak From m.fl. (S) Utvärdering av konkurrensutsättningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvärdering av följderna av omregleringen av f ordonsbesiktningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:SoU6 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1895 av Isak From m.fl. (S) (docx, 54 kB) Motion 2016/17:1895 av Isak From m.fl. (S) (pdf, 55 kB)

Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Lönebidrag hos den egna arbetsgivaren Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna så att arbetstagare får rätt till anställning med lönebidrag hos den egna arbetsgivaren,


Utskottsberedning: 2016/17:AU4

Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1894 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 68 kB)

Översyn av socialtjänstlagen

Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S) Översyn av socialtjänstlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över socialtjänstlagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den grundläggande strukturen för svensk äldreomsorg


Utskottsberedning: SoU

Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 71 kB)

Barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) Barns rätt till kunskap om sina rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka alla barns rätt till kunskap om FN:s barnkonvention och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:KrU8 2016/17:UbU18

Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1700 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) (pdf, 74 kB)

Utbildning för utryckningspersonal

Motion 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S) Utbildning för utryckningspersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de brandmän som rekryteras i framtiden ska ha genomgått SMO eller motsvarande validerad som är godkänd av MSB och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:FöU7

Motion 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1636 av Johan Andersson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Framtidens företagshälsovård

Motion 2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S) Framtidens företagshälsovård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en s.k. förrehab bör införas i god tid för att minska sjukskrivningarna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:AU10 2016/17:SfU1 2016/17:SoU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1696 av Veronica Lindholm och Jamal Mouneimne (båda S) (pdf, 63 kB)

Öka tryggheten på arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Öka tryggheten på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anställningsformen allmän visstid tas bort och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2016/17:AU7 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa

Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) Ändrad utformning av arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1659 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) (pdf, 67 kB)