Valter Mutt (Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency City of Göteborg, Bench 262
Title Omvärldsanalytiker.
Born 1955
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865858
Email valter.mutt[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2018-02-02 – 2018-09-24
  • Member 2014-10-07 – 2016-06-16
  • Member 2014-06-24 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-06-23
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2012-02-22 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2016-06-16
  • Deputy member 2014-06-24 – 2014-10-07

Said and done

med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Motion 2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. MP med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag med den ändringen att det i 1 lagen 1992:1300 om krigsmateriel införs tre ytterligare stycken med den lydelse som framgår


Utskottsberedning: 2017/18:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3923 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)

Uppsägning av värdlandsavtal med Nato och lagstiftning mot kärnvapen

Motion 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. MP Uppsägning av värdlandsavtal med Nato och lagstiftning mot kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt skriva under FN:s konvention om globalt förbud mot kärnvapen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:UU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP) (pdf, 66 kB)

Sanktioner mot regimen i Saudiarabien

Motion 2017/18:2945 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V)

Motion till riksdagen 2017/18:2945 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V) Sanktioner mot regimen i Saudiarabien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör driva på inom EU och FN för riktade sanktioner mot personer i Saudiarabiens ledning och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:UU14 2017/18:UU20

Motion 2017/18:2945 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2945 av Annika Lillemets m.fl. (MP, V) (pdf, 72 kB)

Europa och dess förflutna

Motion 2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP) Europa och dess förflutna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige i EU bör ta initiativ till att en internationell kommission tillsätts med uppdraget att dels beskriva Europas omvärldsrelationer


Utskottsberedning: 2017/18:KU32 2017/18:KU6 2017/18:UU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2944 av Valter Mutt m.fl. (MP) (pdf, 71 kB)

Basinkomst

Motion 2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP) Basinkomst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på djupet undersöka vilka konsekvenser ett system med basinkomst skulle få i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3018 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 83 kB)

Utfasning av pesticider som är skadliga för pollinerande insekter

Motion 2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. MP Utfasning av pesticider som är skadliga för pollinerande insekter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionen bör få i uppdrag att inleda ett strategiskt arbete i Sverige och på EU-nivå


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 71 kB)

Naturens rättigheter

Motion 2017/18:3010 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3010 av Annika Lillemets m.fl. MP Naturens rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn med uppgift att ta fram ett förslag på hur naturens rättigheter kan integreras i svensk lagstiftning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:MJU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3010 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3010 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 69 kB)

Högsta lönekvot för företag och lönetak för statligt anställda

Motion 2017/18:3056 av Carl Schlyter m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3056 av Carl Schlyter m.fl. MP Högsta lönekvot för företag och lönetak för statligt anställda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att statsministerns lön blir lönetak för statens anställda och anställda i statligt ägda bolag och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:FiU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3056 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3056 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)

Solidarisk ekonomi

Motion 2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. MP Solidarisk ekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de lokala sparbankernas villkor bör förbättras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en


Utskottsberedning: 2017/18:CU16 2017/18:CU25 2017/18:FiU20 2017/18:FiU22 2017/18:FiU23 2017/18:FiU26 2017/18:FiU6 2017/18:NU10 2017/18:NU12 2017/18:SfU2 2017/18:SkU10 2017/18:SkU8 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 23 avslag, 9 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) (docx, 80 kB) Motion 2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) (pdf, 144 kB)

Stödja folkviljan i södra Kurdistan att bli en självständig demokratisk stat

Motion 2017/18:2790 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2790 av Jabar Amin m.fl. (MP) Stödja folkviljan i södra Kurdistan att bli en självständig demokratisk stat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska stödja folkviljan i södra (irakiska) Kurdistan, som framgår av folkomröstningsresultatet,


Utskottsberedning: 2017/18:UU14

Motion 2017/18:2790 av Jabar Amin m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2790 av Jabar Amin m.fl. (MP) (pdf, 75 kB)