Valter Mutt(Grn)

Valter Mutt (Grn)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party The Green Party
Constituency City of Göteborg, Bench 262
Title Omvärldsanalytiker.
Born 1955
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7865858
Email valter.mutt[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Committee on Foreign Affairs

  • Member 2014-10-07 – 2016-06-16
  • Member 2014-06-24 – 2014-09-29
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-06-23
  • Committee on the Constitution

  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Committee on Defence

  • Deputy member 2012-02-22 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

  • Deputy member 2013-02-21 – 2013-03-06
  • Committee on European Union Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2016-06-16
  • Deputy member 2014-06-24 – 2014-10-07

Said and done

Utfasning av avräkningarna från biståndet

Motion 2016/17:3317 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:3317 av Jabar Amin m.fl. (MP) Utfasning av avräkningarna från biståndet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avräkningarna från biståndet för att bekosta det inhemska flyktingmottagandet bör fasas ut successivt så att de försvinner


Utskottsberedning: 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3317 av Jabar Amin m.fl. (MP) (docx, 53 kB) Motion 2016/17:3317 av Jabar Amin m.fl. (MP) (pdf, 67 kB)

Frigivning av Dawit Isaak

Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C)

Motion till riksdagen 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) Frigivning av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än 15 år men inte är


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2969 av Cecilia Magnusson m.fl. (M, V, L, KD, MP, C) (pdf, 86 kB)

Sanktioner mot Turkiet

Motion 2016/17:2782 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2782 av Annika Lillemets m.fl. (MP) Sanktioner mot Turkiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ta initiativ inom EU och FN:s säkerhetsråd för att lämpliga sanktioner mot de ansvariga individerna i Turkiets ledning


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:2782 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2782 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 64 kB)

Ökat inflytande för jordens fattigaste länder i WTO, Världsbanken och IMF

Motion 2016/17:2661 av Carl Schlyter m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2661 av Carl Schlyter m.fl. (MP) Ökat inflytande för jordens fattigaste länder i WTO, Världsbanken och IMF Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges arbete för ökade rättigheter för fattiga länder i internationella organ och


Utskottsberedning: 2016/17:UU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2661 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:2661 av Carl Schlyter m.fl. (MP) (pdf, 68 kB)

Utökade kontakter med det ryska samhället

Motion 2016/17:2637 av Valter Mutt m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2637 av Valter Mutt m.fl. (MP) Utökade kontakter med det ryska samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur utökade folk-till-folk-förbindelser mellan Sverige och Ryssland kan åstadkommas och tillkännager detta


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:2637 av Valter Mutt m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2637 av Valter Mutt m.fl. (MP) (pdf, 72 kB)

FN-ledd folkomröstning i Kurdistan

Motion 2016/17:2532 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2532 av Jabar Amin m.fl. (MP) FN-ledd folkomröstning i Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka internationellt för att få till stånd en FN-ledd folkomröstning i de olika delarna av Kurdistan och tillkännager


Utskottsberedning: UU

Motion 2016/17:2532 av Jabar Amin m.fl. (MP) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:2532 av Jabar Amin m.fl. (MP) (pdf, 74 kB)

Arvs- och förmögenhetsskatt

Motion 2016/17:2632 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2632 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP) Arvs- och förmögenhetsskatt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag på ett återinförande av arvsskatt, eventuellt kompletterad med en återinförd gåvoskatt, och


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2632 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2632 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP) (pdf, 64 kB)

Basinkomst

Motion 2016/17:2631 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2631 av Annika Lillemets m.fl. (MP) Basinkomst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning som på djupet undersöker vilka konsekvenser ett system med basinkomst skulle få i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt


Utskottsberedning: 2016/17:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2631 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:2631 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 81 kB)

Kronoandelsinstitut

Motion 2016/17:2636 av Valter Mutt och Annika Lillemets (båda MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2636 av Valter Mutt och Annika Lillemets (båda MP) Kronoandelsinstitut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur kronoandelsinstitutet, eller liknande, skulle kunna återinföras och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund Mineraler


Utskottsberedning: 2016/17:NU17

Motion 2016/17:2636 av Valter Mutt och Annika Lillemets (båda MP) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2636 av Valter Mutt och Annika Lillemets (båda MP) (pdf, 67 kB)

Demokratiserat ägande av företag

Motion 2016/17:2633 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP)

Motion till riksdagen 2016/17:2633 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP) Demokratiserat ägande av företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ett ESOP-liknande system kan införas i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Bakgrund ESOP


Utskottsberedning: 2016/17:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:2633 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2633 av Annika Lillemets och Valter Mutt (båda MP) (pdf, 95 kB)