Ulrika Karlsson (Mod)

Tillgänglig ersättare

Party
Constituency Uppsala County
Title Redaktör
Born 1973

Current assignments

 • No assignments since 2018-09-24

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2017-06-19 – 2018-09-24
  • Ledig 2017-05-18 – 2017-06-18
  • Ordinary member 2015-05-31 – 2017-05-17
  • Ledig 2014-12-01 – 2015-05-30
  • Ordinary member 2014-04-18 – 2014-11-30
  • Ledig 2014-01-13 – 2014-04-17
  • Ordinary member 2006-10-02 – 2014-01-12
  • Member of Parliament

  • Alternate member 2004-09-17 – 2004-10-31
  • Committee on Justice

  • Member 2010-10-12 – 2012-12-02
  • Member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2004-09-23 – 2004-10-31
  • Committee on Education

  • Deputy member 2004-09-23 – 2004-10-31
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2017-05-02
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2013-02-13 – 2014-09-29
  • Joint Committee on Justice and Health and Welfare

  • Deputy member 2008-03-13 – 2008-05-07
  • Committee on European Union Affairs

  • Member 2012-12-03 – 2018-09-24
  • The Riksdag Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

  • Deputy Chair 2014-11-20 – 2018-01-16
  • Member 2014-10-28 – 2014-11-20
  • Chair 2013-05-14 – 2014-10-28
  • Member 2013-04-24 – 2013-05-13
  • The Riksdag Delegation to the Inter-Parliamentary Union

  • Member 2014-10-28 – 2018-09-24
  • Second Deputy Chair 2010-11-17 – 2014-10-28
  • The Riksdag Appeals Board

  • Member 2006-10-17 – 2014-10-14
  • The Swedish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe

  • Member 2013-03-23 – 2014-11-01

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 04 (ersättare 040917-041031) och 06-. Ledamot justitieutskottet 06-12. Suppleant utbildningsutskottet 04, näringsutskottet 04, civilutskottet 06-, sammansatta justitie- och socialutskottet 08 och utrikesutskottet 13-. Ledamot riksdagens överklagandenämnd 06-14, interparlamentariska unionens svenska delegation 14-, 2:e vice ordförande 10-14. Ledamot och gruppledare EU-nämnden 12-. Ledamot Europarådets svenska delegation 13-14, riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 14, ordförande 13-14 och vice ordförande 14-. President European Parliamentary Forum (EPF) 15-.
 • Föräldrar

  Börje Karlsson och Barbro Karlsson.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, ekonomisk linje i Örebro, slutår 93. High School, Silver City New Mexico, USA. Högskolestudier, bl.a. rättsvetenskap, statsvetenskap och engelska, Örebro. Jur. kand.-programmet, Uppsala universitet.
 • Anställningar

  Butiksbiträde. Telemarketingföretag. Fabrikskontor. Kommunikationskonsult. Utredare. Redaktör, Svensk Tidskrift.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Kriminalvårdsnämnden 09-, Yttrandefrihetskommittén 08-, Gentekniknämnden 11-, Centrum för polisforskning vid Uppsala universitet 09- och Polisstyrelsen i Uppsala län 11-.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Vasa kommundelsnämnd i Örebro. Ledamot, utskottet för jämställdhet 02. Landstingsfullmäktig, Uppsala län 98-09. Ledamot, landstingsstyrelsen 98-02, ersättare 98-02. Landstingsråd 02. Ledamot, kultur- och utbildningsnämnden 99-00, skattenämnden 99-01 och hälso- och sjukvårdsstyrelsen 03-06. Ledamot, C-framåt Uppsala län 03-04. Ersättare, Upplandsstiftelsens stämma 98-02 och Landstingsförbundets kongress 99-02. Ledamot, Demokrati- och självstyrelseberedningen, Sveriges Kommuner och Landsting 03-07.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, MUF:s förbundsstyrelse 98-02, Moderata kommunala samrådsgruppen 98-02. Vice förbundsordförande, Moderaterna i Uppsala län 02-06. Ordförande, Uppsala studentkårsfullmäktige 99-01. Ledamot, Uppsala universitets disciplinnämnd 00-01. Distriktsordförande, MUF Örebro län 95-96. Vice distriktsordförande, MUF Uppsala län 97-98. Ledamot, Arvid Lindmanfonden 06-10. Styrelseledamot, Imint AB 09-10.

Said and done

EU:s framtida utveckling

Interpellation 2017/18:259 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Interpellation 2017/18:259 EU:s framtida utveckling av Ulrika Karlsson i Uppsala M till Statsrådet Ann Linde S EU-kommissionen har initierat en diskussion om EU:s framtida utveckling. Kommissionen har presenterat en vitbok och fem diskussionsunderlag på det temat. Tanken är att Europeiska rådet ska anta slutsatser om

Inlämnad: 2017-12-05 Svarsdatum: 2018-01-16 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Interpellation 2017/18:259 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 81 kB)

EU:s framtida utveckling

Interpellation 2017/18:206 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Interpellation 2017/18:206 EU:s framtida utveckling av Ulrika Karlsson i Uppsala M till Statsrådet Ann Linde S EU-kommissionen har initierat en diskussion om EU:s framtida utveckling. Kommissionen har presenterat en vitbok och fem diskussionsunderlag på det temat. Tanken är att Europeiska rådet ska anta slutsatser om

Inlämnad: 2017-11-22 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Interpellation 2017/18:206 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 80 kB)

Sex- och samlevnadsundervisning

Motion 2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Sex- och samlevnadsundervisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sex- och samlevnadsundervisning som obligatorisk del av lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15 2017/18:UbU16 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3170 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 69 kB)

Avskaffande av fribelopp för studiemedel

Motion 2017/18:3168 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3168 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Avskaffande av fribelopp för studiemedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa fribeloppet avseende lånedelen i studiemedlen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fribeloppets övre


Utskottsberedning: 2017/18:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3168 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3168 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 64 kB)

Fri tentamensrätt vid högskolor och universitet

Motion 2017/18:3167 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3167 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Fri tentamensrätt vid högskolor och universitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av en fri tentamensrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Reformeringen av den svenska gymnasieskolan


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3167 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3167 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 68 kB)

Åtgärder för att utrota barnäktenskap

Motion 2017/18:3164 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3164 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Åtgärder för att utrota barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa tydligare krav på att biståndet mer kraftfullt ska bidra till resultat vad gäller mottagarlandets arbete med att utrota


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3164 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3164 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 72 kB)

Säkra aborter

Motion 2017/18:3163 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3163 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Säkra aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkra aborter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många länder som accepterar vissa sexuella och reproduktiva rättigheter vägrar att acceptera


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3163 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3163 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 68 kB)

Kampen mot könsstympning

Motion 2017/18:3162 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3162 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Kampen mot könsstympning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa tydligare krav på att biståndet mer kraftfullt ska bidra till resultat vad gäller mottagarlandets arbete med att bekämpa könsstympning


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3162 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3162 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 73 kB)

Stockholm Statement of Commitment – Skydda, värna och stärka mänskliga rättigheter, SRHR och ökad jämställdhet

Motion 2017/18:3156 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3156 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Stockholm Statement of Commitment Skydda, värna och stärka mänskliga rättigheter, SRHR och ökad jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förmedla deklarationen Stockholm Statement of Commitment


Utskottsberedning: 2017/18:UU15 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3156 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3156 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 78 kB)

Kampen mot mödradödlighet

Motion 2017/18:3155 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3155 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Kampen mot mödradödlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa tydligare krav på hur biståndet mer kraftfullt ska bidra till resultat vad gäller mottagarlandets arbete för att bekämpa mödradödlighet


Utskottsberedning: 2017/18:UU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3155 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3155 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 72 kB)