Ulrika Heie (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 233
Title Mellanstadielärare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864864
Email ulrika.heie[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Centre Party

  • Deputy Group Leader
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2022-09-26
  • The Centre Party

  • Deputy Group Leader 2018-10-09 –
  • Deputy Group Leader 2011-10-11 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2008-04-08 – 2010-10-04
  • Chair 2008-01-01 – 2008-04-07
  • Member 2006-10-10 – 2007-12-31
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2012-09-06 – 2014-09-29
  • Deputy member 2009-09-24 – 2010-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2011-10-21 – 2012-09-05
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2014-10-07 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-07 och 08-, ordförande 08. Suppleant utrikesutskottet 06- och miljö- och jordbruksutskottet 09-10 och 12-14 och näringsutskottet 11-12. Ledamot, krigsdelegationen 14-. Ersättare, riksdagsstyrelsen 14-. Vice gruppledare, Centerpartiet 11-.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Rustan Carlsson och f.d. riksdagsledamoten Birgitta Carlsson, f. Larsson.
 • Utbildning

  Mellanstadielärarexamen 83-86.
 • Anställningar

  Lärare, Skövde kommun 86-02. Kommunalråd, Skövde 03-06.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Insynsrådet för Yrkeshögskolemyndigheten 15-. Ledamot, Allmänna Barnhusets stiftelse med tillhörande bolag 10-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Skövde kommun 02-. Ersättare, kommunstyrelsen 99-01 och 07-, ledamot 01-06. Ledamot, fritidsnämnden, Skövde 95-98. Ersättare, regionfullmäktig, Västra Götalandsregionen 99-02, kulturnämnden, Västra Götalandsregionen 03-06. Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg 99-02, regionfullmäktig, Västra Götalandsregionen 03-06. Ledamot, Kommunförbundet Skaraborg 03-07.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Förbundsordförande, Studieförbundet Vuxenskolan 15-. Ordförande, Centerpartiets internationella stiftelse 12-.
 • Bostadsort

  Skövde

Said and done

med anledning av prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad - nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål

Motion 2015/16:3411 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3411 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2015/16:173 Fjärrundervisning och entreprenad nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en försöksverksamhet


Utskottsberedning: 2015/16:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3411 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3411 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 74 kB)

med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition

Motion 2015/16:3404 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3404 av Annie Lööf m.fl. C med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1.Sverige behöver en ny reformagenda 2.Utsikter för svensk ekonomi 2.1 Långsam internationell återhämtning 2.2 Stora strukturella obalanser


Utskottsberedning: 2015/16:FiU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3404 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 553 kB) Motion 2015/16:3404 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 810 kB)

med anledning av prop. 2015/16:142 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

Motion 2015/16:3382 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3382 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2015/16:142 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förkortad studietid till sex månaders heltidsstudier


Utskottsberedning: 2015/16:UbU22
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2015/16:3382 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3382 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2015/16:3175 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3175 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag 2016 uttryckt som differens


Utskottsberedning: 2015/16:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3175 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3175 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (pdf, 88 kB)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Centerpartiets


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (docx, 72 kB) Motion 2015/16:3159 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (pdf, 108 kB)

Undantag i kösystemet för förskolor och skolor

Motion 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson båda C Undantag i kösystemet för förskolor och skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en möjlighet för fristående förskolor och grundskolor att ta emot nyanlända barn och


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson (båda C) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3133 av Ulrika Carlsson i Skövde och Johanna Jönsson (båda C) (pdf, 63 kB)

Det fria skolvalet

Motion 2015/16:2769 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2769 av Christer Nylander m.fl. FP, M, C, KD Det fria skolvalet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna rätten till det fria skolvalet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alliansen värnar det fria skolvalet, valfriheten


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2769 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2769 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (pdf, 70 kB)

En digitaliseringsstrategi och ett nationellt digitalt lärarlyft

Motion 2015/16:2768 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2768 av Christer Nylander m.fl. FP, M, C, KD En digitaliseringsstrategi och ett nationellt digitalt lärarlyft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi för skolans digitalisering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2768 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2768 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (pdf, 71 kB)

Entreprenöriellt lärande och hållbar utveckling

Motion 2015/16:2767 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2767 av Christer Nylander m.fl. FP, M, C, KD Entreprenöriellt lärande och hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera den effekt och de resultat styrdokumenten har fått när det gäller hållbar utveckling och entreprenöriellt


Utskottsberedning: 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2767 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2767 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (pdf, 68 kB)

Karriärtjänster i utanförskapsområden

Motion 2015/16:2766 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2766 av Christer Nylander m.fl. FP, M, C, KD Karriärtjänster i utanförskapsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör rikta en del av karriärtjänsterna till utanförskapsområden och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2766 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2766 av Christer Nylander m.fl. (FP, M, C, KD) (pdf, 70 kB)