Ulrika Heie (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 233
Title Mellanstadielärare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864864
Email ulrika.heie[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Centre Party

  • Deputy Group Leader
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2022-09-26
  • The Centre Party

  • Deputy Group Leader 2018-10-09 –
  • Deputy Group Leader 2011-10-11 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2008-04-08 – 2010-10-04
  • Chair 2008-01-01 – 2008-04-07
  • Member 2006-10-10 – 2007-12-31
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2012-09-06 – 2014-09-29
  • Deputy member 2009-09-24 – 2010-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2011-10-21 – 2012-09-05
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2014-10-07 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-07 och 08-, ordförande 08. Suppleant utrikesutskottet 06- och miljö- och jordbruksutskottet 09-10 och 12-14 och näringsutskottet 11-12. Ledamot, krigsdelegationen 14-. Ersättare, riksdagsstyrelsen 14-. Vice gruppledare, Centerpartiet 11-.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Rustan Carlsson och f.d. riksdagsledamoten Birgitta Carlsson, f. Larsson.
 • Utbildning

  Mellanstadielärarexamen 83-86.
 • Anställningar

  Lärare, Skövde kommun 86-02. Kommunalråd, Skövde 03-06.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Insynsrådet för Yrkeshögskolemyndigheten 15-. Ledamot, Allmänna Barnhusets stiftelse med tillhörande bolag 10-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Skövde kommun 02-. Ersättare, kommunstyrelsen 99-01 och 07-, ledamot 01-06. Ledamot, fritidsnämnden, Skövde 95-98. Ersättare, regionfullmäktig, Västra Götalandsregionen 99-02, kulturnämnden, Västra Götalandsregionen 03-06. Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg 99-02, regionfullmäktig, Västra Götalandsregionen 03-06. Ledamot, Kommunförbundet Skaraborg 03-07.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Förbundsordförande, Studieförbundet Vuxenskolan 15-. Ordförande, Centerpartiets internationella stiftelse 12-.
 • Bostadsort

  Skövde

Said and done

med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter

Motion 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. C med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter C1001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att lydelsen i 13 kap. 1 sista stycket lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter förändras i enlighet med


Utskottsberedning: 2013/14:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (doc, 56 kB)

Uigurernas situation

Motion 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde (KD, C)

Motion till riksdagen 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde KD, C Uigurernas situation KD402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige fortsättningsvis i dialogen med Kina bör verka för att de mänskliga fri- och


Utskottsberedning: 2012/13:UU15 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U328 av Annelie Enochson och Ulrika Carlsson i Skövde (KD, C) (doc, 68 kB)

Europaväg 20

Motion 2012/13:T388 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2012/13:T388 av Ulrika Carlsson i Skövde C Europaväg 20 C426 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av utbyggnaden av E20 till fyrfältsväg. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:T388 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 60 kB)

Utökandet av skyddet mot höga tandvårdskostnader

Motion 2012/13:So539 av Solveig Zander och Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2012/13:So539 av Solveig Zander och Ulrika Carlsson i Skövde C Utökandet av skyddet mot höga tandvårdskostnader C480 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att med riktade insatser minska tandvårdskostnaderna


Utskottsberedning: 2012/13:SoU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:So539 av Solveig Zander och Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 54 kB)

Biogas – framtidens bränsle

Motion 2012/13:N314 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2012/13:N314 av Ulrika Carlsson i Skövde C Biogas framtidens bränsle C385 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka ytterligare åtgärder för att stimulera produktion av biogas. Motivering Att låta biogas ersätta


Utskottsberedning: 2012/13:NU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N314 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 54 kB)

Elöverkänslighet

Motion 2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius C Elöverkänslighet C425 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten och förutsättningarna att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner, liksom


Utskottsberedning: 2012/13:CU9 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Fö260 av Ulrika Carlsson i Skövde och Per Lodenius (C) (doc, 62 kB)

Begränsning av Försvarsmaktens möjlighet att säga nej till vindkraftsetableringar

Motion 2012/13:Fö252 av Johan Linander och Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö252 av Johan Linander och Ulrika Carlsson i Skövde C Begränsning av Försvarsmaktens möjlighet att säga nej till vindkraftsetableringar C413 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa Försvarsmaktens möjlighet


Utskottsberedning: 2012/13:FöU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö252 av Johan Linander och Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 54 kB)

LVU

Motion 2012/13:Sf301 av Ulrika Carlsson i Skövde och Solveig Zander (C)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf301 av Ulrika Carlsson i Skövde och Solveig Zander C LVU C387 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över en lagändring så att LVU ges företräde framför utlänningslagen. Motivering LVU är en skyddslagstiftning


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf301 av Ulrika Carlsson i Skövde och Solveig Zander (C) (doc, 55 kB)

Turistnäringens konkurrenskraft

Motion 2012/13:N324 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2012/13:N324 av Ulrika Carlsson i Skövde C Turistnäringens konkurrenskraft C389 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att genomföra en översyn av hur vår konkurrenskraft inom turistnäringen står sig jämfört med övriga länder


Utskottsberedning: 2012/13:NU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N324 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 56 kB)

Matlandet Skaraborg – jordbruks- och livsmedelsproduktion

Motion 2012/13:MJ397 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ397 av Ulrika Carlsson i Skövde C Matlandet Skaraborg jordbruks- och livsmedelsproduktion C328 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg och Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:MJU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:MJ397 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 62 kB)