Ulrika Heie (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 233
Title Mellanstadielärare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864864
Email ulrika.heie[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Centre Party

  • Deputy Group Leader
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2022-09-26
  • The Centre Party

  • Deputy Group Leader 2018-10-09 –
  • Deputy Group Leader 2011-10-11 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2008-04-08 – 2010-10-04
  • Chair 2008-01-01 – 2008-04-07
  • Member 2006-10-10 – 2007-12-31
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2012-09-06 – 2014-09-29
  • Deputy member 2009-09-24 – 2010-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2011-10-21 – 2012-09-05
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2014-10-07 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-07 och 08-, ordförande 08. Suppleant utrikesutskottet 06- och miljö- och jordbruksutskottet 09-10 och 12-14 och näringsutskottet 11-12. Ledamot, krigsdelegationen 14-. Ersättare, riksdagsstyrelsen 14-. Vice gruppledare, Centerpartiet 11-.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Rustan Carlsson och f.d. riksdagsledamoten Birgitta Carlsson, f. Larsson.
 • Utbildning

  Mellanstadielärarexamen 83-86.
 • Anställningar

  Lärare, Skövde kommun 86-02. Kommunalråd, Skövde 03-06.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Insynsrådet för Yrkeshögskolemyndigheten 15-. Ledamot, Allmänna Barnhusets stiftelse med tillhörande bolag 10-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Skövde kommun 02-. Ersättare, kommunstyrelsen 99-01 och 07-, ledamot 01-06. Ledamot, fritidsnämnden, Skövde 95-98. Ersättare, regionfullmäktig, Västra Götalandsregionen 99-02, kulturnämnden, Västra Götalandsregionen 03-06. Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg 99-02, regionfullmäktig, Västra Götalandsregionen 03-06. Ledamot, Kommunförbundet Skaraborg 03-07.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Förbundsordförande, Studieförbundet Vuxenskolan 15-. Ordförande, Centerpartiets internationella stiftelse 12-.
 • Bostadsort

  Skövde

Said and done

Lanthandel

Motion 2011/12:N379 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2011/12:N379 av Ulrika Carlsson i Skövde C Lanthandel C441 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera stöd till lanthandeln som en viktig förutsättning för service på landsbygden. Motivering Regeringsförklaringen


Utskottsberedning: 2011/12:NU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N379 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 47 kB)

Turism i Skaraborg

Motion 2011/12:N378 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2011/12:N378 av Ulrika Carlsson i Skövde C Turism i Skaraborg C439 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över turistföretagens villkor. Motivering Turistnäringen sysselsätter idag omkring 160 000 årsanställda och har


Utskottsberedning: 2011/12:NU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:N378 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 49 kB)

Elöverkänslighet

Motion 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson C Elöverkänslighet C407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:CU14 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C) (doc, 53 kB)

Vänersjöfarten

Motion 2011/12:T437 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2011/12:T437 av Ulrika Carlsson i Skövde C Vänersjöfarten C440 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om genomförandet av EU:s regelverk för inre vattenvägar i svensk rätt, om Vänerhamnarnas status som strategiska hamnar och om


Utskottsberedning: 2011/12:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T437 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 51 kB)

E20 – motorväg mellan Stockholm och Göteborg

Motion 2011/12:T435 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2011/12:T435 av Ulrika Carlsson i Skövde C E20 motorväg mellan Stockholm och Göteborg C438 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera utbyggnaden av E20 till motorväg. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2011/12:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:T435 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 50 kB)

Internationellt arbete mot barnaga

Motion 2011/12:U269 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2011/12:U269 av Ulrika Carlsson i Skövde C Internationellt arbete mot barnaga C406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla barn enligt FN:s barnkonvention har rätt att slippa fysisk och psykisk aga, att Sverige bör


Utskottsberedning: 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:U269 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 46 kB)

Sommartid och vintertid

Motion 2011/12:T436 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:T436 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson C Sommartid och vintertid C368 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta sommartid också bli vintertid. Motivering Tiden går eller kanske man ska säga att


Utskottsberedning: 2012/13:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T436 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C) (doc, 47 kB)

Matlandet Skaraborg – jordbruks- och livsmedelsproduktion

Motion 2011/12:MJ465 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, FP, KD)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ465 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C, M, FP, KD Matlandet Skaraborg jordbruks- och livsmedelsproduktion C367 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2011/12:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:MJ465 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, FP, KD) (doc, 56 kB)

Biogas som framtidens bränsle

Motion 2011/12:MJ326 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ326 av Ulrika Carlsson i Skövde C Biogas som framtidens bränsle C405 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stimulera produktion av biogas. Motivering Att låta biogas ersätta fossila fordonsbränslen i Sverige


Utskottsberedning: 2011/12:MJU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ326 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 46 kB)

Skrotningspremie

Motion 2011/12:MJ325 av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ325 av Ulrika Carlsson i Skövde C Skrotningspremie C408 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva frågan om att införa skrotningspremie för äldre bilar. Motivering Sveriges bilpark blir allt äldre och fortfarande


Utskottsberedning: 2011/12:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ325 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) (doc, 46 kB)