Ulrika Heie (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 233
Title Mellanstadielärare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864864
Email ulrika.heie[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Centre Party

  • Deputy Group Leader
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member
  • Committee on Education

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2022-09-26
  • The Centre Party

  • Deputy Group Leader 2018-10-09 –
  • Deputy Group Leader 2011-10-11 – 2018-09-24
  • Committee on Education

  • Deputy member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2008-04-08 – 2010-10-04
  • Chair 2008-01-01 – 2008-04-07
  • Member 2006-10-10 – 2007-12-31
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Deputy member 2012-09-06 – 2014-09-29
  • Deputy member 2009-09-24 – 2010-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2011-10-21 – 2012-09-05
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2014-10-07 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 06-. Ledamot utbildningsutskottet 06-07 och 08-, ordförande 08. Suppleant utrikesutskottet 06- och miljö- och jordbruksutskottet 09-10 och 12-14 och näringsutskottet 11-12. Ledamot, krigsdelegationen 14-. Ersättare, riksdagsstyrelsen 14-. Vice gruppledare, Centerpartiet 11-.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Rustan Carlsson och f.d. riksdagsledamoten Birgitta Carlsson, f. Larsson.
 • Utbildning

  Mellanstadielärarexamen 83-86.
 • Anställningar

  Lärare, Skövde kommun 86-02. Kommunalråd, Skövde 03-06.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Insynsrådet för Yrkeshögskolemyndigheten 15-. Ledamot, Allmänna Barnhusets stiftelse med tillhörande bolag 10-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Skövde kommun 02-. Ersättare, kommunstyrelsen 99-01 och 07-, ledamot 01-06. Ledamot, fritidsnämnden, Skövde 95-98. Ersättare, regionfullmäktig, Västra Götalandsregionen 99-02, kulturnämnden, Västra Götalandsregionen 03-06. Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg 99-02, regionfullmäktig, Västra Götalandsregionen 03-06. Ledamot, Kommunförbundet Skaraborg 03-07.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Förbundsordförande, Studieförbundet Vuxenskolan 15-. Ordförande, Centerpartiets internationella stiftelse 12-.
 • Bostadsort

  Skövde

Said and done

Mer RUT

Motion 2018/19:2396 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2396 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie båda C Mer RUT Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja taket för RUT-avdraget och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: SkU

Motion 2018/19:2396 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2396 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C) (pdf, 74 kB)

Ranstad

Motion 2018/19:2559 av Ulrika Heie (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2559 av Ulrika Heie C Ranstad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Sveriges geologiska undersökning SGU i uppdrag att ansvara för miljökontrollen vid Ranstad och att säkerställa att inga oönskade miljöeffekter uppstår


Utskottsberedning: NU

Motion 2018/19:2559 av Ulrika Heie (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2559 av Ulrika Heie (C) (pdf, 71 kB)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2018/19:2629 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2629 av Kristina Yngwe m.fl. C Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverige har bevisat att ekonomisk tillväxt kan


Utskottsberedning: 2018/19:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2629 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2629 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 116 kB)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2018/19:2626 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2626 av Kristina Yngwe m.fl. C Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Landsbygdens utmaningar


Utskottsberedning: 2018/19:MJU2

Motion 2018/19:2626 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2626 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 122 kB)

Äganderätt

Motion 2018/19:2562 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2562 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson båda C Äganderätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att äganderätten inte får urholkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av klara


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2562 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2562 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 78 kB)

Miljö och grön tillväxt

Motion 2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. C Miljö och grön tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka den gröna skatteväxlingen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja


Utskottsberedning: CU MJU NU SkU TU 2018/19:MJU1 2018/19:MJU4
Riksdagsbeslut (62 yrkanden): 3 avslag, 59 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 99 kB) Motion 2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 169 kB)

Landsbygd och regional utveckling

Motion 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. C Landsbygd och regional utveckling Sammanfattning I Sverige ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar oavsett var i landet man bor. Grunden till utveckling i hela landet är goda villkor för de små och medelstora företagen som skapar jobb. En välfungerande


Utskottsberedning: AU CU FiU FöU KrU KU MJU NU SkU UbU 2018/19:JuU11 2018/19:MJU2 2018/19:SoU10 2018/19:TU4

Motion 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 105 kB) Motion 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 197 kB)

Valkretsnamn

Motion 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C)

Motion till riksdagen 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. M, C Valkretsnamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående se över namnen på de valkretsar som efter regionaliseringsförsöksverksamheten tagits bort av byråkratiska skäl, för att kunna återgå till ursprungsnamnen,


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C) (pdf, 74 kB)

Likabehandlingsprincip vid statligt stöd för lokal dagspress

Motion 2018/19:2433 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2433 av Anders Åkesson m.fl. C Likabehandlingsprincip vid statligt stöd för lokal dagspress Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att alla dagstidningar som innefattas av legaldefinitionen dagstidning ska likabehandlas


Utskottsberedning: KU

Motion 2018/19:2433 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2433 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 75 kB)

Centerpartiets budgetmotion 2019

Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. C Centerpartiets budgetmotion 2019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av


Utskottsberedning: 2018/19:FiU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 345 kB) Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 913 kB)