Ulrika Carlsson(Cen)

Ulrika Carlsson (Cen)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Västra Götaland County East, Bench 70
Title Mellanstadielärare.
Born 1965
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864864
Email ulrika.carlsson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Centre Party

  • Deputy Group Leader
  • Committee on Education

  • Member
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member
  • The War Delegation

  • Member
  • The Riksdag Board

  • Alternate member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2006-10-02 – 2018-09-24
  • The Centre Party

  • Deputy Group Leader 2011-10-11 –
  • Committee on Education

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Member 2008-04-08 – 2010-10-04
  • Chair 2008-01-01 – 2008-04-07
  • Member 2006-10-10 – 2007-12-31
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-19 – 2014-09-29
  • Deputy member 2006-10-24 – 2010-10-04
  • Committee on Environment and Agriculture

  • Deputy member 2012-09-06 – 2014-09-29
  • Deputy member 2009-09-24 – 2010-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 2011-10-21 – 2012-09-05
  • The War Delegation

  • Member 2014-10-14 –
  • The Riksdag Board

  • Alternate member 2014-10-07 –

Said and done

med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet

Motion 2016/17:3579 av Rickard Nordin m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3579 av Rickard Nordin m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet Sammanfattning Det sker stora och omvälvande förändändringar på energimarknaden. T eknikutvecklingen


Utskottsberedning: 2016/17:NU9
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2016/17:3579 av Rickard Nordin m.fl. (C) (docx, 82 kB) Motion 2016/17:3579 av Rickard Nordin m.fl. (C) (pdf, 135 kB)

med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Motion 2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 1. Sammanfattning För att Sverige fortsatt ska kunna vara en konkurrenskraftig kunskapsnation där forskning och innovation


Utskottsberedning: 2016/17:NU9 2016/17:UbU12
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): 2 avslag, 35 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 98 kB) Motion 2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 186 kB)

med anledning av prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4

Motion 2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) med anledning av prop. 2016/17:46 En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör renodla utvärderingen av försöksverksamheten


Utskottsberedning: 2016/17:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3538 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen f ör 2017 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Utbildning


Utskottsberedning: 2016/17:UbU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (docx, 86 kB) Motion 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) (pdf, 143 kB)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2016/17:3415 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3415 av Fredrik Christensson m.fl. (C) Utgiftsområde 15 Studiestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tillhandahållandet av en högkvalitativ och tillgänglig utbildning


Utskottsberedning: 2016/17:UbU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3415 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3415 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 104 kB)

med anledning av prop. 2016/17:5 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux

Motion 2016/17:3111 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3111 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) med anledning av prop. 2016/17:5 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förslagets effekter på genomströmningen i gymnasieskolan


Utskottsberedning: 2016/17:UbU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2016/17:3111 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3111 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Entreprenörskap och lärlingsutbildning i gymnasieskolan

Motion 2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) Entreprenörskap och lärlingsutbildning i gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera den effekt och det resultat styrdokumenten har fått i verksamheten när det


Utskottsberedning: 2016/17:UbU15 2016/17:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3071 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i grundskolan

Motion 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) Aktivt skolval, karriärtjänster i utanförskapsområdena, tioårig grundskola och åtgärder för nyanlända elever i grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna rätten till


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3 2016/17:UbU1 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 3 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 79 kB)

Fristående pedagogisk kompletterande utbildning samt en högskola för alla

Motion 2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) Fristående pedagogisk kompletterande utbildning samt en högskola för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga de hinder som begränsar fristående aktörer från att starta


Utskottsberedning: UbU 2016/17:UbU16

Motion 2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3069 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 70 kB)

Högre utbildning till jobb

Motion 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) Högre utbildning till jobb Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka undervisningens kvalitet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:SkU23 2016/17:UbU1 2016/17:UbU12 2016/17:UbU16
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 1 avslag, 17 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (docx, 65 kB) Motion 2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) (pdf, 86 kB)