Ulf Kristersson(Mod)

Ulf Kristersson (Mod)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Södermanland County, Bench 179
Title Civilekonom.
Born 1963
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7864288
Email ulf.kristersson[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on Finance

  • Deputy Chair

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2014-10-04 – 2018-09-24
  • Ledig 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Ordinary member 1994-10-03 – 2000-04-30
  • Alternate member 1991-10-05 – 1994-10-03
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy Chair 2014-10-07 – 2014-12-15
  • Deputy member 1995-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy Chair 2014-12-19 – 2018-09-24
  • Member 2014-12-15 – 2014-12-18
  • Committee on Social Insurance

  • Member 1998-10-13 – 2000-04-30
  • Member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Education

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • The Ministry of Health and Social Affairs

  • Minister 2010-10-06 – 2014-10-03

Said and done

med anledning av skr. 2016/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017

Motion 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i budgetpropositionen för 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att återinföra


Utskottsberedning: FiU

Motion 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3702 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 66 kB)

med anledning av prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

Motion 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L) med anledning av prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling. Motivering I samband med att riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:FiU31

Motion 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3686 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, L) (pdf, 70 kB)

Plan för ett starkare Sverige: Nolltolerans mot dåliga skolor

Motion 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige: Nolltolerans mot dåliga skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot dåliga skolor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:FiU3 2016/17:UbU1 2016/17:UbU12 2016/17:UbU14 2016/17:UbU15 2016/17:UbU17 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2016/17:UbU2
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 20 avslag, 24 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 75 kB) Motion 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 117 kB)

Plan för ett starkare Sverige: Bryt utanförskapet

Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige: Bryt utanförskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetenskartläggning för asylsökande från första dagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SoU UbU 2016/17:AU1 2016/17:AU2 2016/17:AU6 2016/17:AU7 2016/17:FiU1 2016/17:FiU3 2016/17:JuU20 2016/17:KrU4 2016/17:KrU8 2016/17:NU1 2016/17:SfU15 2016/17:SfU3 2016/17:SfU4 2016/17:UbU14 2016/17:UbU15 2016/17:UbU16 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 23 avslag, 17 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 119 kB)

Plan för ett starkare Sverige: Säkerhet och beredskap i en orolig omvärld

Motion 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige: Säkerhet och beredskap i en orolig omvärld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska spela en ledande roll inom EU för att utveckla och förstärka den


Utskottsberedning: 2016/17:FöU3 2016/17:FöU4 2016/17:FöU7 2016/17:UU10 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 4 avslag, 9 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 152 kB)

Plan för ett starkare Sverige: En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Motion 2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige: En långsiktigt hållbar migrationspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med lagförslag om en långsiktigt hållbar


Utskottsberedning: SoU 2016/17:FiU7 2016/17:JuU18 2016/17:SfU15 2016/17:SfU16 2016/17:SfU17 2016/17:SfU18 2016/17:SfU3 2016/17:SfU4
Riksdagsbeslut (39 yrkanden): 16 avslag, 23 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 110 kB)

Ett tydligt regelverk för en växande delningsekonomi

Motion 2016/17:2510 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2510 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) Ett tydligt regelverk för en växande delningsekonomi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ha som målsättning att vara världens bästa land att dela varor och tjänster i och tillkännager


Utskottsberedning: 2016/17:NU12 2016/17:SkU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2510 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:2510 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) (pdf, 80 kB)

Plan för ett starkare Sverige: Trygghet att lita på

Motion 2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige: Trygghet att lita på Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbilda och anställa minst 2 000 fler poliser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: SoU 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:JuU17 2016/17:JuU18 2016/17:JuU20 2016/17:JuU21 2016/17:KU17 2016/17:SfU15
Riksdagsbeslut (44 yrkanden): 23 avslag, 13 bifall, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 156 kB)

Plan för ett starkare Sverige - kraftfulla åtgärder mot terrorism

Motion 2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige – kraftfulla åtgärder mot terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kraftfulla polisiära insatser för att motverka parallella samhällen och otrygghet i områden


Utskottsberedning: UU 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:JuU17 2016/17:JuU18 2016/17:KU23 2016/17:SfU15 2016/17:TU6 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 19 avslag, 2 bifall, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 78 kB) Motion 2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 133 kB)

Plan för ett starkare Sverige - Moderaternas budgetmotion 2017

Motion 2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) Plan för ett starkare Sverige – Moderaternas budgetmotion 2017 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Sverige behöver en ny reformagenda 1. Utsikter för svensk ekonomi a. Långsam internationell


Utskottsberedning: 2016/17:FiU1
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (docx, 595 kB) Motion 2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) (pdf, 637 kB)