Tuve Skånberg(ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 15
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

Said and done

med anledning av skr. 2015/16:114 Strategisk exportkontroll 2015 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Motion 2015/16:3384 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3384 av Sofia Damm m.fl. (KD) med anledning av skr. 2015/16:114 Strategisk exportkontroll 2015 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen före utgången av 2016


Utskottsberedning: 2015/16:UU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3384 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3384 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 70 kB)

Med anledning av prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning

Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) Med anledning av prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa motsvarande regler angående befolkningens


Utskottsberedning: 2015/16:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Den palestinska myndighetens propaganda och uppvigling

Skriftlig fråga 2015/16:880 av Tuve Skånberg (KD)

Fråga 2015/16:880 Den palestinska myndighetens propaganda och uppvigling av Tuve Skånberg (KD) till Utrikesminister Margot Wallström (S) En fråga som alltför sällan uppmärksammas är hur den palestinska myndigheten och Fatah, Socialdemokraternas systerparti, sprider antisemitisk och antiisraelisk propaganda. Den

Inlämnad: 2016-02-26 Svarsdatum: 2016-03-09 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:880 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 91 kB)

Statligt ansvar för ensamkommande flyktingbarn

Motion 2015/16:3280 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3280 av Andreas Carlson m.fl. (KD) Statligt ansvar för ensamkommande flyktingbarn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en krissocialjour för ensamkommande flyktingbarn och tillkännager detta för regeringen. Mottagandet


Utskottsberedning: 2015/16:SoU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3280 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3280 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 84 kB)

med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak

Motion 2015/16:3277 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3277 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att internationella insatser likt den i Irak


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3277 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3277 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 87 kB)

med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott

Motion 2015/16:3252 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3252 av Andreas Carlson m.fl. (KD) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återuppta den nedlagda utredningen En flexibel och effektiv kriminalvård (dir.


Utskottsberedning: 2015/16:JuU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3252 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3252 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 72 kB)

Frihet och säkerhet genom internationell samverkan

Motion 2015/16:2714 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2714 av Sofia Damm m.fl. (KD) Frihet och säkerhet genom internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i planeringen av internationella freds- och säkerhetsfrämjande insatser måste finnas flexibilitet och


Utskottsberedning: 2015/16:UU1 2015/16:UU10 2015/16:UU18 2015/16:UU9 2016/17:UU15 2017/18:UU11 2017/18:UU18
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 11 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2015/16:2714 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:2714 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 95 kB)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2015/16:2710 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2710 av Sofia Damm m.fl. (KD) Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1. Kristdemokraternas förslag till


Utskottsberedning: 2015/16:UU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2710 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:2710 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 95 kB)

Religionsfrihet

Motion 2015/16:2708 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2708 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda KD) Religionsfrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att religionsfrihetsfrågorna ska vara en aktiv del i utrikespolitiken och i utvecklingssamarbeten och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:KrU6 2016/17:UU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2708 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2708 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda KD) (pdf, 75 kB)

Religion och internationella relationer

Motion 2015/16:2698 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2698 av Tuve Skånberg (KD) Religion och internationella relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om religioners betydelse för internationell kommunikation och dialog över religions- och kulturgränser och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2016/17:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2698 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2698 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 69 kB)