Tuve Skånberg (ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 15
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-. Kvittningsman 14-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
 • Föräldrar

  Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
 • Anställningar

  Pastor, (Svenska Missionsförbundet), Kiruna missionsförsamling 80-86 och Simrishamns frikyrkoförsamling 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad prof. 12-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97- och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
 • Litteratur

  Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
 • Bostadsort

  Skillinge

Said and done

Religionsfriheten och konvertiters säkerhet

Skriftlig fråga 2014/15:692 av Tuve Skånberg (KD)

Fråga 2014/15:692 Religionsfriheten och konvertiters säkerhet av Tuve Skånberg (KD) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Dagligen kan vi läsa om hur kristna förföljs, trakasseras och mördas för sin tros skull. Det vanliga är att dessa händelser utspelar sig i Mellanöstern. I länder som Syrien och Irak är det farligt

Inlämnad: 2015-06-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:692 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 79 kB)

Inspektion av Estonia

Skriftlig fråga 2014/15:560 av Tuve Skånberg (KD)

Fråga 2014/15:560 Inspektion av Estonia av Tuve Skånberg (KD) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Efter att regeringen givit Vinnova i uppdrag att upphandla vetenskapligt relevanta tjänster för att utföra sjunkstudier rörande M/S Estonias förlisning 1994 föll ett av valen på Statens skeppsprovningsanstalt (SSPA)

Inlämnad: 2015-05-21 Besvarare: Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2014/15:560 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen

Motion 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) med anledning av prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den utredning som kommer att göra en allmän översyn av postlagstiftningen


Utskottsberedning: 2014/15:KU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 1 avslag, 6 bifall,

Motion 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 98 kB)

Godstrafikens påverkan på Ystad

Interpellation 2014/15:166 av Tuve Skånberg (KD)

Interpellation 2014/15:166 Godstrafikens påverkan på Ystad av Tuve Skånberg KD till Statsrådet Anna Johansson S Hamnen i Ystad är en del av en viktig central korridor för godstrafik till och från Central- och Östeuropa, och hamnen är helt avgörande för den danska färjetrafiken till ön Bornholm i Östersjön. Samtidigt växer

Inlämnad: 2014-11-27 Besvarare: Statsrådet Anna Johansson (S)

Interpellation 2014/15:166 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Godstrafikens påverkan på Ystad

Begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar

Motion 2014/15:1712 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1712 av Tuve Skånberg (KD) Begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar. Motivering Enligt


Utskottsberedning: 2014/15:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1712 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1712 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 61 kB)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2014/15:KU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:2466 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 97 kB)

Allmänna motionstidens avskaffande

Motion 2014/15:2320 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2320 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD) Allmänna motionstidens avskaffande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa allmänna motionstiden. Motivering Riksdagens ledamöter har


Utskottsberedning: 2014/15:KU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2320 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2320 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 62 kB)

Stoppande av sexslavhandeln

Motion 2014/15:1711 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1711 av Tuve Skånberg (KD) Stoppande av sexslavhandeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att straffskalan för köp av sexuella tjänster bör likställas med sexuellt utnyttjande. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:JuU14 2014/15:JuU16
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1711 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:1711 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 93 kB)

Religionsfrihet

Motion 2014/15:1621 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1621 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD) Religionsfrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att religionsfrihetsfrågorna ska vara en aktiv del i utrikespolitiken och i utvecklingssamarbeten. Riksdagen


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11 2014/15:UU10 2014/15:UU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2014/15:1621 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1621 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 75 kB)

Mänskliga rättigheter för palestinska flyktingar

Motion 2014/15:1399 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1399 av Tuve Skånberg (KD) Mänskliga rättigheter för palestinska flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella sammanhang aktivt ska verka för att palestinska flyktingar som


Utskottsberedning: 2015/16:UU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1399 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 51 kB) Motion 2014/15:1399 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 88 kB)