Tuve Skånberg (ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 156
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-. Kvittningsman 14-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
 • Föräldrar

  Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
 • Anställningar

  Pastor, (Svenska Missionsförbundet), Kiruna missionsförsamling 80-86 och Simrishamns frikyrkoförsamling 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad prof. 12-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97- och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
 • Litteratur

  Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
 • Bostadsort

  Skillinge

Said and done

Låt inte historien upprepas

Skriftlig fråga 2013/14:742 av Tuve Skånberg (KD)

Fråga 2013/14:742 Låt inte historien upprepas av Tuve Skånberg KD till Utrikesminister Carl Bildt M För exakt ett sekel sedan inleddes det första världskriget. Tio miljoner soldater dog, men det största civila priset betalades av de kristna armenierna, som utsattes för 1900-talets första folkmord. En miljon oskyldiga

Inlämnad: 2014-07-29 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:742 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 80 kB)

Bevarandet av Dialekt- och ortnamnsarkivet

Interpellation 2013/14:78 av Skånberg, Tuve (KD)

den 30 oktober Interpellation 2013/14:78 Bevarandet av Dialekt- och ortnamnsarkivet av Tuve Skånberg KD till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Myndigheten Isof, som ligger under Kulturdepartementet, har på grundval av en konsultrapport nyligen beslutat att lägga ned Dialekt- och ortnamnsarkivet

Inlämnad: 2013-10-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bevarandet av Dialekt- och ortnamnsarkivet

Förföljelsen av kristna

Motion 2013/14:U312 av Tuve Skånberg och Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:U312 av Tuve Skånberg och Emma Henriksson KD Förföljelsen av kristna Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att strävan efter religionsfrihet bör vara en prioriterad del av svensk utrikespolitik.


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:U312 av Tuve Skånberg och Emma Henriksson (KD) (doc, 57 kB)

Varningstext på alkoholdrycker

Motion 2013/14:So662 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:So662 av Tuve Skånberg KD Varningstext på alkoholdrycker KD689 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en lag om att införa varningstexter på starköl, vin och sprit. Motivering Världshälsoorganisationen WHO


Utskottsberedning: 2013/14:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So662 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 55 kB)

Namngemenskap har betydelse

Motion 2013/14:C404 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C404 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Namngemenskap har betydelse KD646 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att namngemenskap har ett stort värde när det gäller att markera samhörighet i en familj. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C404 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 55 kB)

Namngemenskap har betydelse

Motion 2013/14:C377 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C377 av Tuve Skånberg KD Namngemenskap har betydelse KD643 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att namngemenskap har ett stort värde när det gäller att markera samhörighet i en familj. Motivering Namngemenskap har


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C377 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 54 kB)

Österlens sandstränder

Motion 2013/14:MJ514 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ514 av Tuve Skånberg KD Österlens sandstränder Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rensa Österlens sandstränder från ruttnande tång. Motivering Östersjön är ett grunt hav, med ett


Utskottsberedning: 2013/14:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ514 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 57 kB)

Förebygga ungdomsbrottslighet

Motion 2013/14:Ju438 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju438 av Tuve Skånberg KD Förebygga ungdomsbrottslighet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta betydelsen av trygga familjer i det brottsförebyggande arbetet. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2013/14:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ju438 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 56 kB)

Förbättrad säkerhet vid badplatser

Motion 2013/14:Fö252 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö252 av Tuve Skånberg KD Förbättrad säkerhet vid badplatser Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ge länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga och ansvara för tillsynen


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö252 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 56 kB)