Disruptions on the website

Planned technical work will be carried out on the website on Wednesday. Any broadcasts shown on the website will be test broadcasts. If you have any questions, please contact the Riksdag Information Service.

Tuve Skånberg (ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 15
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-. Kvittningsman 14-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
 • Föräldrar

  Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
 • Anställningar

  Pastor, (Svenska Missionsförbundet), Kiruna missionsförsamling 80-86 och Simrishamns frikyrkoförsamling 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad prof. 12-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97- och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
 • Litteratur

  Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
 • Bostadsort

  Skillinge

Said and done

Låt inte historien upprepas

Skriftlig fråga 2013/14:742 av Tuve Skånberg (KD)

Fråga 2013/14:742 Låt inte historien upprepas av Tuve Skånberg (KD) till Utrikesminister Carl Bildt (M) För exakt ett sekel sedan inleddes det första världskriget. Tio miljoner soldater dog, men det största civila priset betalades av de kristna armenierna, som utsattes för 1900-talets första folkmord. En miljon

Inlämnad: 2014-07-29 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2013/14:742 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 80 kB)

Bevarandet av Dialekt- och ortnamnsarkivet

Interpellation 2013/14:78 av Skånberg, Tuve (KD)

den 30 oktober Interpellation 2013/14:78 Bevarandet av Dialekt- och ortnamnsarkivet av Tuve Skånberg KD till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Myndigheten Isof, som ligger under Kulturdepartementet, har på grundval av en konsultrapport nyligen beslutat att lägga ned Dialekt- och ortnamnsarkivet

Inlämnad: 2013-10-30 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bevarandet av Dialekt- och ortnamnsarkivet

Förföljelsen av kristna

Motion 2013/14:U312 av Tuve Skånberg och Emma Henriksson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:U312 av Tuve Skånberg och Emma Henriksson (KD) Förföljelsen av kristna Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att strävan efter religionsfrihet bör vara en prioriterad del av svensk utrikespolitik. Riksdagen


Utskottsberedning: 2013/14:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:U312 av Tuve Skånberg och Emma Henriksson (KD) (doc, 57 kB)

Varningstext på alkoholdrycker

Motion 2013/14:So662 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:So662 av Tuve Skånberg (KD) Varningstext på alkoholdrycker KD689 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en lag om att införa varningstexter på starköl, vin och sprit. Motivering Världshälsoorganisationen


Utskottsberedning: 2013/14:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:So662 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 55 kB)

Namngemenskap har betydelse

Motion 2013/14:C404 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C404 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) Namngemenskap har betydelse KD646 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att namngemenskap har ett stort värde när det gäller att markera samhörighet i en familj. Motivering Namngemenskap


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C404 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 55 kB)

Namngemenskap har betydelse

Motion 2013/14:C377 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:C377 av Tuve Skånberg (KD) Namngemenskap har betydelse KD643 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att namngemenskap har ett stort värde när det gäller att markera samhörighet i en familj. Motivering Namngemenskap


Utskottsberedning: 2013/14:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:C377 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 54 kB)

Österlens sandstränder

Motion 2013/14:MJ514 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:MJ514 av Tuve Skånberg (KD) Österlens sandstränder Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rensa Österlens sandstränder från ruttnande tång. Motivering Östersjön är ett grunt hav,


Utskottsberedning: 2013/14:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:MJ514 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 57 kB)

Förebygga ungdomsbrottslighet

Motion 2013/14:Ju438 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ju438 av Tuve Skånberg (KD) Förebygga ungdomsbrottslighet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta betydelsen av trygga familjer i det brottsförebyggande arbetet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:JuU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:Ju438 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 56 kB)

Förbättrad säkerhet vid badplatser

Motion 2013/14:Fö252 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:Fö252 av Tuve Skånberg (KD) Förbättrad säkerhet vid badplatser Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ge länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga och ansvara


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:Fö252 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 56 kB)