Tuve Skånberg (ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 156
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-. Kvittningsman 14-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
 • Föräldrar

  Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
 • Anställningar

  Pastor, (Svenska Missionsförbundet), Kiruna missionsförsamling 80-86 och Simrishamns frikyrkoförsamling 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad prof. 12-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97- och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
 • Litteratur

  Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
 • Bostadsort

  Skillinge

Said and done

med anledning av prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Motion 2012/13:So14 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:So14 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson KD med anledning av prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet KD769 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet


Utskottsberedning: 2012/13:SoU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So14 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (KD) (doc, 62 kB)

Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2012/13:K377 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:K377 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem KD768 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen omlokaliserar Sveriges ambassad från Tel Aviv till västra Jerusalem. Motivering Jerusalem har varit Israels huvudstad sedan 1950, och


Utskottsberedning: 2012/13:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K377 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 57 kB)

Integration genom svenska språket

Motion 2012/13:Ub312 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub312 av Tuve Skånberg KD Integration genom svenska språket Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla svenska för invandrare utifrån internationellt framgångsrika metoder. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub312 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 60 kB)

Mänskliga rättigheter för palestinska flyktingar

Motion 2012/13:U280 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U280 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Mänskliga rättigheter för palestinska flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella sammanhang aktivt ska verka


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U280 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 75 kB)

FN:s antiisraeliska agenda

Motion 2012/13:U279 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U279 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD FN:s antiisraeliska agenda Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i FN bör verka för att kriteriet för uttalanderätt och rösträtt


Utskottsberedning: 2012/13:UU15 2012/13:UU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U279 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 61 kB)

Undertecknande av Dohadeklarationen

Motion 2012/13:U266 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U266 av Tuve Skånberg KD Undertecknande av Dohadeklarationen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ställa sig bakom Dohadeklarationen om familjen. Motivering FN:s familjeprogram


Utskottsberedning: 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U266 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 55 kB)

Begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar

Motion 2012/13:Sk320 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk320 av Tuve Skånberg KD Begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar KD678 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar. Motivering Enligt kommunalskattelagen


Utskottsberedning: 2012/13:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk320 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 58 kB)

Odlingsfria zoner längs vattendrag

Motion 2012/13:MJ325 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ325 av Tuve Skånberg KD Odlingsfria zoner längs vattendrag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa krav på odlingsfria zoner på 510 meter längs vattendrag. Motivering Medan svenska


Utskottsberedning: 2013/14:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ325 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 57 kB)

Skydd för Österlens fiskelägen

Motion 2012/13:Kr266 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr266 av Tuve Skånberg KD Skydd för Österlens fiskelägen KD730 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skydda Österlens fiskelägen enligt kulturminneslagen. Motivering Österlen, eller sydöstra Skåne mellan Ystad


Utskottsberedning: 2012/13:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr266 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 56 kB)

Värna rätten till liv

Motion 2012/13:K317 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:K317 av Tuve Skånberg KD Värna rätten till liv Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rätten till liv bör stadfästas i Sveriges grundlag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2012/13:SoU13 2013/14:KU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:K317 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 62 kB)