Tuve Skånberg(ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 15
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

Said and done

med anledning av prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Motion 2012/13:So14 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:So14 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (KD) med anledning av prop. 2012/13:107 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet KD769 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet


Utskottsberedning: 2012/13:SoU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So14 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (KD) (doc, 62 kB)

Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2012/13:K377 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:K377 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem KD768 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen omlokaliserar Sveriges ambassad från Tel Aviv till västra Jerusalem. Motivering Jerusalem har varit Israels huvudstad sedan 1950,


Utskottsberedning: 2012/13:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K377 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 57 kB)

Integration genom svenska språket

Motion 2012/13:Ub312 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub312 av Tuve Skånberg (KD) Integration genom svenska språket Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla svenska för invandrare utifrån internationellt framgångsrika metoder. Motivering Det


Utskottsberedning: 2012/13:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub312 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 60 kB)

Mänskliga rättigheter för palestinska flyktingar

Motion 2012/13:U280 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U280 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) Mänskliga rättigheter för palestinska flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella sammanhang aktivt


Utskottsberedning: 2012/13:UU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U280 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 75 kB)

FN:s antiisraeliska agenda

Motion 2012/13:U279 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U279 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) FN:s antiisraeliska agenda Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i FN bör verka för att kriteriet för uttalanderätt och rösträtt


Utskottsberedning: 2012/13:UU15 2012/13:UU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:U279 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 61 kB)

Undertecknande av Dohadeklarationen

Motion 2012/13:U266 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:U266 av Tuve Skånberg (KD) Undertecknande av Dohadeklarationen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ställa sig bakom Dohadeklarationen om familjen. Motivering FN:s


Utskottsberedning: 2012/13:UU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U266 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 55 kB)

Begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar

Motion 2012/13:Sk320 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk320 av Tuve Skånberg (KD) Begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar KD678 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om begränsningar för förmånstagare till pensionsförsäkringar. Motivering Enligt kommunalskattelagen


Utskottsberedning: 2012/13:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk320 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 58 kB)

Odlingsfria zoner längs vattendrag

Motion 2012/13:MJ325 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ325 av Tuve Skånberg (KD) Odlingsfria zoner längs vattendrag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa krav på odlingsfria zoner på 5–10 meter längs vattendrag. Motivering Medan


Utskottsberedning: 2013/14:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ325 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 57 kB)

Skydd för Österlens fiskelägen

Motion 2012/13:Kr266 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr266 av Tuve Skånberg (KD) Skydd för Österlens fiskelägen KD730 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skydda Österlens fiskelägen enligt kulturminneslagen. Motivering Österlen, eller sydöstra Skåne mellan


Utskottsberedning: 2012/13:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr266 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 56 kB)

Värna rätten till liv

Motion 2012/13:K317 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:K317 av Tuve Skånberg (KD) Värna rätten till liv Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rätten till liv bör stadfästas i Sveriges grundlag. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2012/13:SoU13 2013/14:KU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:K317 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 62 kB)