Tuve Skånberg (ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 156
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-. Kvittningsman 14-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
 • Föräldrar

  Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
 • Anställningar

  Pastor, (Svenska Missionsförbundet), Kiruna missionsförsamling 80-86 och Simrishamns frikyrkoförsamling 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad prof. 12-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97- och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
 • Litteratur

  Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
 • Bostadsort

  Skillinge

Said and done

Ett världsunikt innanhav

Motion 2010/11:MJ421 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ421 av Tuve Skånberg KD Ett världsunikt innanhav kd804 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att övergödningen bör minskas genom att ett system med överlåtbara utsläppsrätter för kväve och fosfor införs. Riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:FöU2 2010/11:MJU15 2010/11:MJU16 2010/11:MJU5 2010/11:TU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2010/11:MJ421 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 59 kB)

Människohandel

Motion 2010/11:Ju365 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju365 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg KD Människohandel kd717 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Skärp straffet för människohandel 3 Uppehållstillstånd och skadestånd till offren 3 Skärp straffen för köp av sexuella tjänster 4 Bilda opinion mot människohandel


Utskottsberedning: 2010/11:JuU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:Ju365 av Annelie Enochson och Tuve Skånberg (KD) (doc, 71 kB)

Prestationslöner för domare

Motion 2010/11:Ju357 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju357 av Tuve Skånberg KD Prestationslöner för domare kd740 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda gränsdragningsproblemen avseende domares löner i förhållande till kraven på domstolarnas oavhängighet. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:JuU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ju357 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 50 kB)

Avgiften till Brottsoffermyndigheten

Motion 2010/11:Ju356 av Otto von Arnold m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju356 av Otto von Arnold m.fl. KD Avgiften till Brottsoffermyndigheten kd737 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om avgiften till Brottsofferfonden. Motivering Sedan många år blir den som döms i en svensk tingsrätt


Utskottsberedning: 2010/11:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ju356 av Otto von Arnold m.fl. (KD) (doc, 48 kB)

Kriminalisering av äktenskap som ingås för skens skull

Motion 2010/11:Ju355 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju355 av Tuve Skånberg KD Kriminalisering av äktenskap som ingås för skens skull kd732 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om äktenskap som ingås för skens skull.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2010/11:JuU8 2010/11:SfU6 2010/11:SkU20
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:Ju355 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 50 kB)

Farmakologisk behandling av pedofiler

Motion 2010/11:Ju354 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju354 av Tuve Skånberg KD Farmakologisk behandling av pedofiler kd731 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att farmakologisk behandling i kombination med psykologisk och social terapi ska användas för att en dömd


Utskottsberedning: 2010/11:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ju354 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 47 kB)

Finansiella koalitioner mot barnpornografi

Motion 2010/11:Fi257 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi257 av Penilla Gunther m.fl. KD Finansiella koalitioner mot barnpornografi kd733 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det svårare att ta betalt för barnpornografiskt material genom finansiella koalitioner


Utskottsberedning: 2010/11:FiU31
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Fi257 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (doc, 48 kB)

Umgängesrätt för pappan och mamman

Motion 2010/11:C325 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:C325 av Penilla Gunther m.fl. KD Umgängesrätt för pappan och mamman kd779 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att båda föräldrarna, liksom andra närstående, ska ha rätt till kontakt med ett barn trots att föräldrarna


Utskottsberedning: 2010/11:CU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C325 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (doc, 52 kB)

Bred utbildning om självmord

Motion 2010/11:Ub409 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub409 av Tuve Skånberg KD Bred utbildning om självmord kd818 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett obligatoriskt utbildningsmoment i suicidprevention och omhändertagande av suicidnära personer i all


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub409 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 47 kB)

Tillförlitlig statistik

Motion 2010/11:So462 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:So462 av Tuve Skånberg KD Tillförlitlig statistik kd827 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Socialstyrelsens uppdrag om abortstatistik. Motivering När abortlagstiftningen under 2008 ändrades så att även utländska


Utskottsberedning: 2010/11:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:So462 av Tuve Skånberg (KD) (doc, 48 kB)