Tuve Skånberg (ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 156
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-. Kvittningsman 14-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
 • Föräldrar

  Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
 • Anställningar

  Pastor, (Svenska Missionsförbundet), Kiruna missionsförsamling 80-86 och Simrishamns frikyrkoförsamling 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad prof. 12-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97- och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
 • Litteratur

  Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
 • Bostadsort

  Skillinge

Said and done

med anledning av prop. 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag

Motion 2004/05:MJ32 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ32 av Dan Kihlström m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:150 Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten att fortsättningsvis använda blyammunition vid jakt och tävlingsskytte.


Utskottsberedning: 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

med anledning av prop. 2004/05:163 Ny vallag

Motion 2004/05:K26 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:K26 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:163 Ny vallag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar justera dubbelvalsavvecklingen i vallagen enligt vad i motionen anförs. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten att


Utskottsberedning: 2005/06:KU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Posten AB

Skriftlig fråga 2004/05:1849 av Skånberg, Tuve (kd)

den 10 juni Fråga 2004/05:1849 av Tuve Skånberg kd till näringsminister Thomas Östros om Posten AB Trots att postmarknaden har varit avreglerad sedan 1991 finns det fortfarande problem som inte hör hemma på en väl fungerande marknad. Det senaste exemplet är när Posten har underlåtit att överlämna returnerade varuförsändelser

Inlämnad: 2005-06-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

med anledning av prop. 2004/05:159 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken

Motion 2004/05:K24 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:K24 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:159 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att permanenta försöksverksamheten med kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken genom en ny


Utskottsberedning: 2005/06:KU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2004/05:155 Koncessionsavgift på televisionens område m.m.

Motion 2004/05:K20 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:K20 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:155 Koncessionsavgift på televisionens område m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar enligt vad i motionen anförs att avslå proposition 2004/05:155 i sin helhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2004/05:KU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

med anledning av prop. 2004/05:145 Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus

Motion 2004/05:So34 av Maud Ekendahl m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:So34 av Maud Ekendahl m.fl. m, fp, kd, c med anledning av prop. 2004/05:145 Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:145 i enlighet med vad som i motionen anförs. Motivering Frågan om en stopplag inom hälso- och sjukvården


Utskottsberedning: 2004/05:SoU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap

Motion 2004/05:L30 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:L30 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap. Ideologiska utgångspunkter Gemenskap är något naturligt för människan.


Utskottsberedning: 2004/05:LU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn

Motion 2004/05:L26 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:L26 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av den av regeringen föreslagna lydelsen i 3 andra stycket förslag till lag om god man för ensamkommande barn så att det framgår


Utskottsberedning: 2004/05:LU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

med anledning av prop. 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag

Motion 2004/05:Bo11 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo11 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 14 lagen 1993:737 om bostadsbidrag som innebär att bostadsbidrag månadsvis lämnas som ett särskilt bidrag med 950 kr för ett


Utskottsberedning: 2004/05:BoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.

Motion 2004/05:L21 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:L21 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om producentens ansvar för den enskildes


Utskottsberedning: 2004/05:LU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,