Tuve Skånberg(ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 15
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

Said and done

med anledning av prop. 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag

Motion 2004/05:MJ32 av Dan Kihlström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ32 av Dan Kihlström m.fl. (kd) med anledning av prop. 2004/05:150 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten att fortsättningsvis använda blyammunition vid jakt och tävlingsskytte. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

med anledning av prop. 2004/05:163 Ny vallag

Motion 2004/05:K26 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:K26 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) med anledning av prop. 2004/05:163 Ny vallag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar justera dubbelvalsavvecklingen i vallagen enligt vad i motionen anförs. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjligheten


Utskottsberedning: 2005/06:KU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Posten AB

Skriftlig fråga 2004/05:1849 av Skånberg, Tuve (kd)

den 10 juni Fråga 2004/05:1849 av Tuve Skånberg (kd) till näringsminister Thomas Östros om Posten AB Trots att postmarknaden har varit avreglerad sedan 1991 finns det fortfarande problem som inte hör hemma på en väl fungerande marknad. Det senaste exemplet är när Posten har underlåtit att överlämna returnerade

Inlämnad: 2005-06-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

med anledning av prop. 2004/05:159 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken

Motion 2004/05:K24 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:K24 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) med anledning av prop. 2004/05:159 Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att permanenta försöksverksamheten med kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken genom


Utskottsberedning: 2005/06:KU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2004/05:155 Koncessionsavgift på televisionens område m.m.

Motion 2004/05:K20 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:K20 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) med anledning av prop. 2004/05:155 Koncessionsavgift på televisionens område m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar enligt vad i motionen anförs att avslå proposition 2004/05:155 i sin helhet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2004/05:KU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

med anledning av prop. 2004/05:145 Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus

Motion 2004/05:So34 av Maud Ekendahl m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:So34 av Maud Ekendahl m.fl. (m, fp, kd, c) med anledning av prop. 2004/05:145 Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:145 i enlighet med vad som i motionen anförs. Motivering Frågan om en stopplag inom hälso-


Utskottsberedning: 2004/05:SoU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap

Motion 2004/05:L30 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:L30 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) med anledning av prop. 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:137 Assisterad befruktning och föräldraskap. Ideologiska utgångspunkter Gemenskap är något naturligt för människan.


Utskottsberedning: 2004/05:LU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn

Motion 2004/05:L26 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:L26 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) med anledning av prop. 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring av den av regeringen föreslagna lydelsen i 3 § andra stycket förslag till lag om god man för ensamkommande barn så att det


Utskottsberedning: 2004/05:LU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

med anledning av prop. 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag

Motion 2004/05:Bo11 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:Bo11 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd) med anledning av prop. 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i 14 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag som innebär att bostadsbidrag månadsvis lämnas som ett särskilt bidrag med 950


Utskottsberedning: 2004/05:BoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m.

Motion 2004/05:L21 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2004/05:L21 av Yvonne Andersson m.fl. (kd) med anledning av prop. 2004/05:110 Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om producentens ansvar för den


Utskottsberedning: 2004/05:LU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,