Tuve Skånberg (ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 156
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-. Kvittningsman 14-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
 • Föräldrar

  Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
 • Anställningar

  Pastor, (Svenska Missionsförbundet), Kiruna missionsförsamling 80-86 och Simrishamns frikyrkoförsamling 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad prof. 12-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97- och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
 • Litteratur

  Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
 • Bostadsort

  Skillinge

Said and done

med anledning av prop. 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik

Motion 2003/04:T23 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:T23 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:160 Fortsatt arbete för en säker vägtrafik 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall verka inom EU för en gemensam tidsplan för introducerande


Utskottsberedning: 2004/05:TU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Yasir Arafats ansvar

Skriftlig fråga 2003/04:1372 av Skånberg, Tuve (kd)

den 23 juni Fråga 2003/04:1372 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Laila Freivalds om Yasir Arafats ansvar I en intervju 20 juni i den Londonbaserade tidningen Asharq al-Awsat deklarerade den palestinske premiärministern Ahmed Qurei att Al-Aksa martyrbrigaderna en terroristorganisation ansvarig för otaliga massmordsaktioner

Inlämnad: 2004-06-23 Besvarare: Laila Freivalds (S)

med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling

Motion 2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ63 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling Dokument


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:MJU3 2005/06:JuU1 2005/06:JuU34
Riksdagsbeslut (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,

med anledning av skr. 2003/04:137 Genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige

Motion 2003/04:MJ58 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ58 av Sven Gunnar Persson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:137 Genomförande av EU:s jordbrukspolitik i Sverige 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Det svenska jordbruket en viktig basnäring 3 4 Reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken 4


Utskottsberedning: 2003/04:MJU22
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

med anledning av skr. 2003/04:114 Strategisk exportkontroll 2003 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Motion 2003/04:U23 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:U23 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:114 Strategisk exportkontroll 2003 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tilläggsdirektiv för att


Utskottsberedning: 2003/04:UU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag

Motion 2003/04:L18 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:L18 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en utredning om produktsäkerhetslagen skall omfatta även offentliga tjänster. Motivering


Utskottsberedning: 2003/04:LU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2003/04:112 Europabolag

Motion 2003/04:L16 av Ingemar Vänerlöv m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:L16 av Ingemar Vänerlöv m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:112 Europabolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en myndighet inte skall ha möjlighet att motsätta sig att ett bolag deltar i bildandet av ett Europabolag


Utskottsberedning: 2003/04:LU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av prop. 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel

Motion 2003/04:Ju23 av Ragnwi Marcelind m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:Ju23 av Ragnwi Marcelind m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:111 Ett utvidgat straffansvar för människohandel 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om permanent uppehållstillstånd för offer för människohandel. Riksdagen


Utskottsberedning: 2003/04:JuU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

med anledning av skr. 2003/04:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2003

Motion 2003/04:U18 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:U18 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av skr. 2003/04:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2003 Sammanfattning I regeringens skrivelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2003 redogör man allmänt för utvecklingen inom EU från unionens förbindelser med


Utskottsberedning: 2003/04:UU10
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

med anledning av prop. 2003/04:89 Åtgärder för ett effektivare och snabbare brottmålsförfarande

Motion 2003/04:Ju17 av Peter Althin m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2003/04:Ju17 av Peter Althin m.fl. kd med anledning av prop. 2003/04:89 Åtgärder för ett effektivare och snabbare brottmålsförfarande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2003/04:89. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en utbyggnad


Utskottsberedning: 2003/04:JuU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag