Tuve Skånberg(ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 15
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

Said and done

antisemitism

Skriftlig fråga 2001/02:1550 av Skånberg, Tuve (kd)

den 23 augusti Fråga 2001/02:1550 av Tuve Skånberg (kd) till kulturminister Marita Ulvskog om antisemitism Den 7 augusti hade SVT:s samhällsprogram Tredje makten ett inslag, där man lät en guldfisk(!) agera speaker som med barnprogramsröst och glad melodi i bakgrunden uppmanade tittarna att "alltid se det

Inlämnad: 2002-08-23 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister

Motion 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. (kd) med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sveriges implementering av EG-direktiv 97/24/EG inte skall försvåra


Utskottsberedning: 2002/03:TU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

underlag för grundlagsändring

Skriftlig fråga 2001/02:1311 av Skånberg, Tuve (kd)

den 7 juni Fråga 2001/02:1311 av Tuve Skånberg (kd) till statsminister Göran Persson om underlag för grundlagsändring Onsdagen den 15 maj fattade riksdagen det första av två beslut med målet att begränsa grundlagens skydd av yttrande- och religionsfriheten i fråga om hets mot folkgrupp. Lagförslaget bifölls

Inlämnad: 2002-06-07 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor

Motion 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd) med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt handlingsprogram bör skapas för inomhusmiljöfrågorna. Riksdagen


Utskottsberedning: 2001/02:BoU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , ,

tystnadsplikten för präst eller biskop

Skriftlig fråga 2001/02:1006 av Skånberg, Tuve (kd)

den 8 april Fråga 2001/02:1006 av Tuve Skånberg (kd) till justitieminister Thomas Bodström om tystnadsplikten för präst eller biskop Justitieombudsmannen har beslutat åtala Stockholms biskop Caroline Krook för tjänstefel, eftersom hon vägrat att efterleva kammarrättens beslut att 350 personliga brev från

Inlämnad: 2002-04-08 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m.

Motion 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. (kd) med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att allmänt underlätta för amatörbyggda och ombyggda fordon. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2001/02:TU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

Motion 2001/02:L25 av Tuve Skånberg m.fl. (kd, m, c)

Motion till riksdagen 2001/02:L25 av Tuve Skånberg m.fl. (kd, m, c) med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2001/02:123. Barnens väl måste gå före Regeringen har förelagt riksdagen en lag om homosexuella pars rätt att


Utskottsberedning: 2001/02:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

kompensation för judiska flyktingar

Skriftlig fråga 2001/02:950 av Skånberg, Tuve (kd)

den 22 mars Fråga 2001/02:950 av Tuve Skånberg (kd) till utrikesminister Anna Lindh om kompensation för judiska flyktingar 800 000 judar från arabvärlden flydde eller fördrevs från sina hem fr.o.m. kriget 1948 och fram till slutet av 1950-talet. Dessa judiska flyktingar från Mellanöstern var fler än de palestinska

Inlämnad: 2002-03-22 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

religionsfriheten

Skriftlig fråga 2001/02:949 av Skånberg, Tuve (kd)

den 22 mars Fråga 2001/02:949 av Tuve Skånberg (kd) till justitieminister Thomas Bodström om religionsfriheten Flera tendenser visar att religionsfriheten riskerar att begränsas i Sverige i dag. Så t.ex. ville en församling i Malmö delta i Malmös Påsk-i-City med bl.a. ett krucifix för att gestalta och berätta

Inlämnad: 2002-03-22 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

religionsfrihetslagstiftningen

Skriftlig fråga 2001/02:843 av Skånberg, Tuve (kd)

den 5 mars Fråga 2001/02:843 av Tuve Skånberg (kd) till utbildningsminister Thomas Östros om religionsfrihetslagstiftningen Vid prövningen och tillsynen av konfessionella skolor ställer Skolverket över 100 frågor som dessa skolor är skyldiga att besvara. I frågesammanställningen Konfessionella friskolor

Inlämnad: 2002-03-05 Besvarare: utbildningsminister Thomas Östros (S)