Tuve Skånberg (ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 156
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-. Kvittningsman 14-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
 • Föräldrar

  Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
 • Anställningar

  Pastor, (Svenska Missionsförbundet), Kiruna missionsförsamling 80-86 och Simrishamns frikyrkoförsamling 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad prof. 12-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97- och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
 • Litteratur

  Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
 • Bostadsort

  Skillinge

Said and done

kärleksfulla och harmoniska äktenskap

Skriftlig fråga 2000/01:1588 av Skånberg, Tuve (kd)

den 17 augusti Fråga 2000/01:1588 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om kärleksfulla och harmoniska äktenskap Björn och Ing-Gun Klarström i Karlskoga har enligt TT fått avslag på sin prövning som adoptivföräldrar av socialnämnden, trots att de bor i hus på landet, båda har fast jobb och ordnad ekonomi

Inlämnad: 2001-08-17 Besvarare: statsrådet Ingela Thalén (S)

husförsamlingsledare i Saudiarabien

Skriftlig fråga 2000/01:1582 av Skånberg, Tuve (kd)

den 16 augusti Fråga 2000/01:1582 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om husförsamlingsledare i Saudiarabien Prabhu Isaac från Indien har bott i Saudiarabien i 17 år, arbetat vid ett sjukhus i Jeddah och varit en av ledarna för kristna husförsamlingar i staden. När han skulle återvända hem till Indien

Inlämnad: 2001-08-16 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

religionsfrihet i EU och dess närhet

Skriftlig fråga 2000/01:1445 av Skånberg, Tuve (kd)

den 20 juni Fråga 2000/01:1445 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om religionsfrihet i EU och dess närhet I Österrike avskedades förra året en frikyrklig lågstadielärare sedan skolstyrelsen slagit fast att medlemmar i denna sekt inte lämpar sig för att utbilda barnI såväl Österrike som Tyskland finns

Inlämnad: 2001-06-20 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

med anledning av prop. 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg

Motion 2000/01:MJ49 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ49 av Lindstedt-Staaf, Ester kd med anledning av prop. 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av hamnars ekonomiska villkor för mottagande av fartygsavfall.


Utskottsberedning: -2001/02:MJU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:127 Sjöfartsstöd

Motion 2000/01:T17 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:T17 av Gylling, Johnny kd med anledning av prop. 2000/01:127 Sjöfartsstöd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att befria rederierna från hela arbetsgivaravgiften, även den allmänna löneavgiften. 2. Riksdagen begär


Utskottsberedning: -2001/02:TU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategi

Motion 2000/01:MJ47 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:MJ47 av Lindstedt-Staaf, Ester kd med anledning av prop. 2000/01:130 Svenska miljömål delmål och strategier Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kalkningen av sjöar och vattendrag skall samordnas med skogskalkningen


Utskottsberedning: -2001/02:MJU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

sen abort vid lättare funktionshinder

Skriftlig fråga 2000/01:1219 av Skånberg, Tuve (kd)

den 11 maj Fråga 2000/01:1219 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om sen abort vid lättare funktionshinder Enligt medierna har ett foster i fjärde eller femte graviditetsmånaden aborterats i Danmark enbart på grund av att det väntade barnet haft en dubbelsidig läpp- och gomspalt. Missbildningen kan

Inlämnad: 2001-05-11 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

hindersprövning och utländsk lagstiftning

Skriftlig fråga 2000/01:1134 av Skånberg, Tuve (kd)

den 27 april Fråga 2000/01:1134 av Tuve Skånberg kd till justitieminister Thomas Bodström om hindersprövning och utländsk lagstiftning Skattemyndigheten i Stockholm säger nej vid hindersprövning om en kristen man i Sverige vill gifta sig med en muslimsk kvinna, såvida inte mannen är beredd att konvertera till islam.

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)

abortregister och kvinnors hälsa

Skriftlig fråga 2000/01:1129 av Skånberg, Tuve (kd)

den 27 april Fråga 2000/01:1129 av Tuve Skånberg kd till socialminister Lars Engqvist om abortregister och kvinnors hälsa I november deklarerade socialministern att anteckningar om abort i patientregistret skulle tas bort. Patientregistret är ett register som motiveras av behovet av att undersöka om vissa metoder innebär

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

religionsfrihet i Kazakstan

Skriftlig fråga 2000/01:1123 av Skånberg, Tuve (kd)

den 26 april Fråga 2000/01:1123 av Tuve Skånberg kd till utrikesminister Anna Lindh om religionsfrihet i Kazakstan Kazakstan är kanske den centralasiatiska republik som kommit längst i utvecklingen av demokrati sedan upplösningen av Sovjetunionen, och den nuvarande religionslagen från 1992 ger den största friheten

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)