Tuve Skånberg (ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 15
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-. Kvittningsman 14-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
 • Föräldrar

  Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
 • Anställningar

  Pastor, (Svenska Missionsförbundet), Kiruna missionsförsamling 80-86 och Simrishamns frikyrkoförsamling 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad prof. 12-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97- och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
 • Litteratur

  Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
 • Bostadsort

  Skillinge

Said and done

med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet

Motion 1997/98:Ub45 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub45 av Inger Davidson m.fl. (kd) med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet 1 Inledning   26 2 Värdegrunden   26 3 Studietakt och studieuppehåll   27 4 Organisation och kursutformning   28 4.1 Lärarlösa lektioner   28 4.2


Utskottsberedning: ------------------------1997/98:UbU20 1998/99:UbU3
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): , , 48 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997

Motion 1997/98:U63 av Ingrid Näslund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:U63 av Ingrid Näslund m.fl. (kd) med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997 Motion till riksdagen 1997/98:U63 av Ingrid Nslund m.fl. (kd) med anledning av skr. 1997/98:147 Redogrelse fr den svenska krigsmaterielexporten r 1997 I


Utskottsberedning: ----1997/98:UU25

med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

Motion 1997/98:So49 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:So49 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken 1 Utgångspunkter Regeringens proposition, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, är ett uttryck för att Socialdemokraterna närmar sig den vård- och äldrepolitik som


Utskottsberedning: ----------------1997/98:SoU24
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:153 Vissa kommunala frågor

Motion 1997/98:Fi62 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi62 av Holger Gustafsson m.fl. (kd) med anledning av prop. 1997/98:153 Vissa kommunala frågor I propositionen föreslås bl.a. att det genom en ny lag införs vissa möjligheter för landsting och kommunerna i Skåne respektive Västra Götalands län att i utjämningssyfte lämna bidrag till


Utskottsberedning: -1997/98:FiU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m.

Motion 1997/98:Fö17 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Fö17 av Åke Carnerö m.fl. (kd) med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. 1 Sammanfattning Efter det kalla krigets slut har vi en annorlunda hotbild. Vi måste finna de bästa lösningarna för att behålla vår fred och frihet och för att kunna


Utskottsberedning: --------1997/98:FöU11
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

Motion 1997/98:So27 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:So27 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd) med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd 1 Propositionen Regeringens förslag till tandvårdsförsäkring innebär en ny typ av subventioner för bastandvård och en ny variant på högkostnadsskydd för vuxentandvården. Barn- och ungdomstandvården


Utskottsberedning: ----1997/98:SoU25
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:116 Staten och trossamfunden - bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund

Motion 1997/98:K45 av Fanny Rizell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:K45 av Fanny Rizell m.fl. (kd) med anledning av prop. 1997/98:116 Staten och trossamfunden - bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund 1 Inledning Kyrkans och statens nära relation upphör år 2000. I propositionen Staten och trossamfunden – bestämmelser om Svenska kyrkan


Utskottsberedning: ----1997/98:KU20
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.

Motion 1997/98:Ub34 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub34 av Inger Davidson m.fl. (kd) med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. 1 Inledning 1.1 Sammanfattning av propositionen Den läroplan som tidigare gällt endast det obligatoriska skolväsendet, Lpo -94,


Utskottsberedning: -----1997/98:UbU18
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion 1997/98:U59 av Ingrid Näslund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:U59 av Ingrid Näslund m.fl. (kd) med anledning av skr. 1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Motion till riksdagen 1997/98:U59 av Ingrid Nslund m.fl. (kd) med anledning av skr. 1997/98:89 Mnskliga rttigheter i svensk utrikespolitik Skrivelsens innehll Regeringen


Utskottsberedning: --1997/98:UU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

Motion 1997/98:Kr34 av Fanny Rizell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr34 av Fanny Rizell m.fl. (kd) med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design 1 Inledning I propositionen redovisar regeringen ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. Förslaget skall ses som ett första


Utskottsberedning: ---1997/98:KrU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation