Tuve Skånberg (ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 156
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-. Kvittningsman 14-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
 • Föräldrar

  Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
 • Anställningar

  Pastor, (Svenska Missionsförbundet), Kiruna missionsförsamling 80-86 och Simrishamns frikyrkoförsamling 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad prof. 12-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97- och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
 • Litteratur

  Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
 • Bostadsort

  Skillinge

Said and done

med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet

Motion 1997/98:Ub45 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub45 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet 1 Inledning  26 2 Värdegrunden  26 3 Studietakt och studieuppehåll  27 4 Organisation och kursutformning  28 4.1 Lärarlösa lektioner  28 4.2 Kärnämnen och karaktärsämnen 


Utskottsberedning: ------------------------1997/98:UbU20 1998/99:UbU3
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): , , 48 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997

Motion 1997/98:U63 av Ingrid Näslund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:U63 av Ingrid Näslund m.fl. kd med anledning av skr. 1997/98:147 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1997 Motion till riksdagen 1997/98:U63 av Ingrid N�slund m.fl. kd med anledning av skr. 1997/98:147 Redog�relse f�r den svenska krigsmaterielexporten r 1997 I skrivelsen


Utskottsberedning: ----1997/98:UU25

med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

Motion 1997/98:So49 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:So49 av Chatrine Pålsson m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken 1 Utgångspunkter Regeringens proposition, Nationell handlingsplan för äldrepolitiken, är ett uttryck för att Socialdemokraterna närmar sig den vård- och äldrepolitik som Kristdemokraterna


Utskottsberedning: ----------------1997/98:SoU24
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:153 Vissa kommunala frågor

Motion 1997/98:Fi62 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi62 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:153 Vissa kommunala frågor I propositionen föreslås bl.a. att det genom en ny lag införs vissa möjligheter för landsting och kommunerna i Skåne respektive Västra Götalands län att i utjämningssyfte lämna bidrag till annan


Utskottsberedning: -1997/98:FiU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m.

Motion 1997/98:Fö17 av Åke Carnerö m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Fö17 av Åke Carnerö m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. 1 Sammanfattning Efter det kalla krigets slut har vi en annorlunda hotbild. Vi måste finna de bästa lösningarna för att behålla vår fred och frihet och för att kunna möta morgondagens


Utskottsberedning: --------1997/98:FöU11
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

Motion 1997/98:So27 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:So27 av Chatrine Pålsson m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd 1 Propositionen Regeringens förslag till tandvårdsförsäkring innebär en ny typ av subventioner för bastandvård och en ny variant på högkostnadsskydd för vuxentandvården. Barn- och ungdomstandvården


Utskottsberedning: ----1997/98:SoU25
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:116 Staten och trossamfunden - bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund

Motion 1997/98:K45 av Fanny Rizell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:K45 av Fanny Rizell m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:116 Staten och trossamfunden bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund 1 Inledning Kyrkans och statens nära relation upphör år 2000. I propositionen Staten och trossamfunden bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund


Utskottsberedning: ----1997/98:KU20
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.

Motion 1997/98:Ub34 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub34 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. 1 Inledning 1.1 Sammanfattning av propositionen Den läroplan som tidigare gällt endast det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, föreslås


Utskottsberedning: -----1997/98:UbU18
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion 1997/98:U59 av Ingrid Näslund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:U59 av Ingrid Näslund m.fl. kd med anledning av skr. 1997/98:89 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Motion till riksdagen 1997/98:U59 av Ingrid N�slund m.fl. kd med anledning av skr. 1997/98:89 M�nskliga r�ttigheter i svensk utrikespolitik Skrivelsens inneh�ll Regeringen redovisar


Utskottsberedning: --1997/98:UU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design

Motion 1997/98:Kr34 av Fanny Rizell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Kr34 av Fanny Rizell m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design 1 Inledning I propositionen redovisar regeringen ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design. Förslaget skall ses som ett första steg för


Utskottsberedning: ---1997/98:KrU14
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation