Tuve Skånberg (ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 156
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-. Kvittningsman 14-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
 • Föräldrar

  Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
 • Anställningar

  Pastor, (Svenska Missionsförbundet), Kiruna missionsförsamling 80-86 och Simrishamns frikyrkoförsamling 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad prof. 12-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97- och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
 • Litteratur

  Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
 • Bostadsort

  Skillinge

Said and done

med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1996

Motion 1996/97:U25 av Ingrid Näslund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:U25 av Ingrid Näslund m.fl. kd med anledning av skr. 1996/97:138 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1996 Den svenska krigsmaterielexporten är begränsad av lagen om krigsmateriel samt av de riktlinjer som regeringen anger för export av krigsmateriel och alla former av


Utskottsberedning: -----1997/98:UU3
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:90 Bättre möjligheter att samverka vid medborgarkontor

Motion 1996/97:K30 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:K30 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av prop. 1996/97:90 Bättre möjligheter att samverka vid medborgarkontor Regeringens proposition 1996/97:90 Bättre möjligheter att samverka vid medborgarkontor ger om den genomförs organisatoriska möjligheter till integration mellan statliga


Utskottsberedning: -----1996/97:KU9
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning -- kvalitet och likvärdighet

Motion 1996/97:Ub27 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub27 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet Inledning I skrivelsen redogör regeringen för sin grundläggande syn på utbildningsväsendet och anger vilka områden som kommer att prioriteras


Utskottsberedning: ---------------1996/97:UbU13
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1996/97:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1996

Motion 1996/97:U15 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:U15 av Holger Gustafsson m.fl. kd med anledning av skr. 1996/97:80 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 1996 Den europeiska unionens utveckling under det gångna året präglades framför allt av regeringskonferensen IGC som öppnades under italienskt ordförandeskap i Turin


Utskottsberedning: -----1996/97:UU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen

Motion 1996/97:So47 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:So47 av Chatrine Pålsson m.fl. kd med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen Inledning Den sociala omsorgen bör ha sin utgångspunkt i människans behov av små naturliga gemenskaper. Att se sociala frågor utifrån subsidiaritetsprincipen är därmed enligt vår mening


Utskottsberedning: ------1996/97:SoU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:93 Privata vårdgivare

Motion 1996/97:So35 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:So35 av Chatrine Pålsson m.fl. kd med anledning av prop. 1996/97:123 Privata vårdgivare Inledning Propositionens förslag är på flera områden en reträtt från regeringens tidigare ståndpunkter uppenbarligen inser regeringen nu att den privata vården blivit en viktig del av svensk sjukvård.


Utskottsberedning: ----1996/97:SoU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet

Motion 1996/97:Ub14 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub14 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av prop. 1996/97:109 Lokala styrelser med elevmajoritet Regeringen föreslår i propositionen att kommunerna under en fyraårig försöksperiod får överlåta vissa ansvars- och beslutsfunktioner till en lokal styrelse med elevmajoritet. Funktionerna


Utskottsberedning: ---1996/97:UbU10
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:91 Internationella adoptionsfrågor

Motion 1996/97:So29 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:So29 av Chatrine Pålsson m.fl. kd med anledning av prop. 96/97:91 Internationella adoptionsfrågor I propositionen föreslår regeringen att Sverige ratificerar 1993 års konvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner och att konventionen blir en del av svensk lagstiftning


Utskottsberedning: ---1996/97:SoU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Motion 1996/97:So17 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:So17 av Chatrine Pålsson m.fl. kd med anledning av prop. 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården Inledning Knappast något kan för den enskilde vara viktigare än att få den vård och omsorg man behöver. Allt annat tillgängligt kommer i andra hand. För oss kristdemokrater är


Utskottsberedning: ----1996/97:SoU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Studiestödet

Motion 1996/97:Ub706 av Inger Davidson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1996/97:Ub706 av Inger Davidson m.fl. kd Studiestödet Utbildnings- och forskningspolitik kan inte begränsas till frågor som rör det akademiska livet, utan måste backas upp av en politik som rör studenternas sociala och ekonomiska villkor. Den studiesociala delen av utbildnings- och forskningspolitiken


Utskottsberedning: ------------1996/97:UbU2
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation