Tuve Skånberg(ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 15
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member
  • Committee on Justice

  • Deputy member
  • Committee on Civil Affairs

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2018-09-24
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 –
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

Said and done

med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi118 av Alf Svensson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi118 av Alf Svensson m.fl. (kds) med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Sammanfattning Anledningen till att riksdagen nu får möjlighet att behandla centrala frågor


Utskottsberedning: -----------------------------------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (70 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000

Motion 1995/96:Fi113 av Alf Svensson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi113 av Alf Svensson m.fl. (kds) med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 Regeringen börjar ändra kurs Så kom den då, regeringens sysselsättningsproposition. Det tog nästan två år att få fram den proposition


Utskottsberedning: --1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Sysselsättningsåtgärder (väckt med anledning av händelse av större vikt)

Motion 1995/96:A46 av Alf Svensson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:A46 av Alf Svensson m.fl. (kds) Sysselsättningsåtgärder (väckt med anledning av händelse av större vikt) Inledning Denna motion föranleds av att regeringen inte förmått att presentera sina förslag till åtgärder för att möta den ökande arbetslösheten. I avsaknad av regeringsförslag


Utskottsberedning: -------------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården

Motion 1995/96:So20 av Chatrine Pålsson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:So20 av Chatrine Pålsson m.fl. (kds) med anledning av prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården I propositionen föreslår regeringen bl a ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och en ny lag om tillsyn över hälso- och sjukvården. I hälso- och sjukvårdslagen


Utskottsberedning: --1995/96:SoU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans

Motion 1995/96:So11 av Chatrine Pålsson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:So11 av Chatrine Pålsson m.fl. (kds) med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans I proposition 1995/96:146 föreslås åtgärder som syftar till att uppnå en bättre kostnadskontroll och vissa besparingar inom statlig assistansersättning. Huvuddelen av förslagen


Utskottsberedning: ---1995/96:SoU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m.

Motion 1995/96:Ub29 av Inger Davidson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub29 av Inger Davidson m.fl. (kds) med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. Inledning Regeringen föreslår i proposition 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m m ändrade regler för tillträde, det vill säga behörighet och urval, till den högre


Utskottsberedning: -----1995/96:UbU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan

Motion 1995/96:Ub23 av Inger Davidson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub23 av Inger Davidson m.fl. (kds) med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan Regeringen föreslår i propositionen att kommunerna under en femårig försöksverksamhet får överlåta vissa ansvars- och beslutandefunktioner, som idag ligger i styrelsen


Utskottsberedning: -1995/96:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001

Motion 1995/96:Kr8 av Fanny Rizell m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Kr8 av Fanny Rizell m.fl. (kds) med anledning av prop. 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001 Propositionen innehåller förslag till de villkor och riktlinjer som skall gälla under kommande tillståndsperiod för den radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst


Utskottsberedning: -----1995/96:KrU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m.

Motion 1995/96:Ub13 av Inger Davidson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub13 av Inger Davidson m.fl. (kds) med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m. I propositionen föreslår regeringen att riksdagen ska besluta om en försöksverksamhet med viss kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning med stark arbetsplatsintegrering. Denna


Utskottsberedning: ---1995/96:UbU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m.

Motion 1995/96:Bo10 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo10 av Tuve Skånberg (kds) med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m. Kristianstad som residensstad Regeringen skriver i propositionen att valet av residensstad kan ses som en symbolfråga. Det är riktigt, likaså att valet av residensstad har


Utskottsberedning: --1995/96:BoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation