Tuve Skånberg (ChrDem)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Party
Constituency Skåne County North and East, Bench 156
Title Teol.dr
Born 1956
Address Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telephone 08-7866758
Email tuve.skanberg[på]riksdagen.se

Current assignments

  • Member of Parliament

  • Ordinary member
  • Committee on the Constitution

  • Member
  • Committee on Justice

  • Deputy member

  • Member of Parliament

  • Ordinary member 2010-10-04 – 2022-09-26
  • Ordinary member 1991-09-30 – 2006-10-02
  • The Christian Democrats

  • Pairing organiser 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Committee on Civil Affairs

  • Chair 2016-10-11 – 2017-04-30
  • Deputy member 2016-09-15 – 2018-09-24
  • Committee on Transport and Communications

  • Deputy member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Deputy member 2004-04-29 – 2006-10-02
  • Member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Committee on the Constitution

  • Member 2018-10-02 – 2022-09-26
  • Member 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 2002-10-08 – 2006-01-17
  • Committee on Education

  • Deputy member 2010-12-20 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Deputy member 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Committee on Defence

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Cultural Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Social Insurance

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Health and Welfare

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on Foreign Affairs

  • Deputy member 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Committee on the Labour Market

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Finance

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Justice

  • Deputy member 2018-10-16 – 2022-09-26
  • Deputy member 2014-10-14 – 2018-09-24
  • Deputy member 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Industry and Trade

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Taxation

  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Committee on Housing

  • Deputy member 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Deputy member 1994-12-15 – 1998-10-04
  • The Swedish Delegation to the Nordic Council

  • Member 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Board of the National Audit Office

  • Deputy member 2003-03-12 – 2006-10-16

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 91-06 och 10-. Ledamot trafikutskottet 98-02, konstitutionsutskottet 10- och ordförande civilutskottet 16-. Suppleant utbildningsutskottet 91-98 och 10-14, finansutskottet 94-98, skatteutskottet 94-98, justitieutskottet 94-98 och 10-, bostadsutskottet/civilutskottet 94-02, utrikesutskottet 94-98, försvarsutskottet 94-98, socialförsäkringsutskottet 94-98, socialutskottet 94-98, kulturutskottet 94-98, näringsutskottet 94-98, arbetsmarknadsutskottet 94-98, konstitutionsutskottet 02-06 och trafikutskottet 04-06 och 14-. Kvittningsman 14-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 02-06, styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-02 och Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 91-03. Suppleant riksdagens nykterhetsgrupp 91-03, riksdagens kristna grupp 94-06 och 10- och ordförande 15-, riksdagens särskilda nämnd 10- och Riksrevisionens styrelse 03-06.
 • Föräldrar

  Rektorn/överstelöjtnanten Nils Skånberg och sjukgymnasten Inger Littorin.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 74. Teol.kand. 79. Fil.mag. 97. Teol.lic. 97. Teol.dr. i kyrkohistoria 03.
 • Anställningar

  Pastor, (Svenska Missionsförbundet), Kiruna missionsförsamling 80-86 och Simrishamns frikyrkoförsamling 86-91, 08-. Visiting Fellow, Cambridge 03. Reader vid forskningsinstitutionen The Huntington Library, San Marino, USA 05-11. Gästforskare, Stanford 06-07, Distinguished Professor of History GTU Berkeley 06-07. Ledamot av styrelsen för Dohas internationella forskningsinstitut för familj och utveckling 06-15. Direktor vid tankesmedjan och forskningsinstitutet Claphaminstitutet 08-15. Gästprofessor i kyrkohistoria vid Fuller Theological Seminary, Pasadena, USA 06-07, 10. Gästprofessor i patristik St Petersburg Evangelical Academy 07, adjungerad prof. 12-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Forskningsrådsnämnden 92-95. Ledamot, Pliktutredningen 91-92. Suppleant, Gentekniknämnden 10-. Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli SOU 2012:58. Översyn av det statliga stödet till dagspressen SOU 2013:66.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, Vision för Region Skåne efter 03.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Simrishamns avdelning av Kristdemokratiska samhällspartiet/Kristdemokraterna 89-92 och 97- och vice ordförande, Kristianstads distrikt av Kristdemokraterna 91-03. Ledamot, valberedningen, Kristdemokraternas partistyrelse 01-03. Ledamot, Frikyrkorådets religionsfrihetskommitté 91-93.
 • Litteratur

  Ingen tid för snabba svar (89, tillsammans med andra). Sövestads by och dess gamla fogdesläkt (90). Kamp och interferens (97, licentiatavhandling). Till een nådigh lösen - Måns bonde till Traneberg och konflikten med Gustav Vasa (01). Glömda gudstecken - Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (03, akademisk doktorsavhandling). I maktens korridorer - Handbok för nyblivna riksdagsledamöter (06).
 • Bostadsort

  Skillinge

Said and done

med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi118 av Alf Svensson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi118 av Alf Svensson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Sammanfattning Anledningen till att riksdagen nu får möjlighet att behandla centrala frågor i kampen


Utskottsberedning: -----------------------------------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (70 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000

Motion 1995/96:Fi113 av Alf Svensson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Fi113 av Alf Svensson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:207 En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 Regeringen börjar ändra kurs Så kom den då, regeringens sysselsättningsproposition. Det tog nästan två år att få fram den proposition som skulle


Utskottsberedning: --1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Sysselsättningsåtgärder (väckt med anledning av händelse av större vikt)

Motion 1995/96:A46 av Alf Svensson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:A46 av Alf Svensson m.fl. kds Sysselsättningsåtgärder väckt med anledning av händelse av större vikt Inledning Denna motion föranleds av att regeringen inte förmått att presentera sina förslag till åtgärder för att möta den ökande arbetslösheten. I avsaknad av regeringsförslag är det


Utskottsberedning: -------------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården

Motion 1995/96:So20 av Chatrine Pålsson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:So20 av Chatrine Pålsson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården I propositionen föreslår regeringen bl a ändringar i hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 och en ny lag om tillsyn över hälso- och sjukvården. I hälso- och sjukvårdslagen HSL


Utskottsberedning: --1995/96:SoU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans

Motion 1995/96:So11 av Chatrine Pålsson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:So11 av Chatrine Pålsson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans I proposition 1995/96:146 föreslås åtgärder som syftar till att uppnå en bättre kostnadskontroll och vissa besparingar inom statlig assistansersättning. Huvuddelen av förslagen avser


Utskottsberedning: ---1995/96:SoU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m.

Motion 1995/96:Ub29 av Inger Davidson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub29 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m. Inledning Regeringen föreslår i proposition 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m m ändrade regler för tillträde, det vill säga behörighet och urval, till den högre utbildningen.


Utskottsberedning: -----1995/96:UbU11
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan

Motion 1995/96:Ub23 av Inger Davidson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub23 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan Regeringen föreslår i propositionen att kommunerna under en femårig försöksverksamhet får överlåta vissa ansvars- och beslutandefunktioner, som idag ligger i styrelsen


Utskottsberedning: -1995/96:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001

Motion 1995/96:Kr8 av Fanny Rizell m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Kr8 av Fanny Rizell m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001 Propositionen innehåller förslag till de villkor och riktlinjer som skall gälla under kommande tillståndsperiod för den radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst som bedrivs


Utskottsberedning: -----1995/96:KrU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m.

Motion 1995/96:Ub13 av Inger Davidson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Ub13 av Inger Davidson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:145 Kvalificerad yrkesutbildning m.m. I propositionen föreslår regeringen att riksdagen ska besluta om en försöksverksamhet med viss kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning med stark arbetsplatsintegrering. Denna utbildning


Utskottsberedning: ---1995/96:UbU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m.

Motion 1995/96:Bo10 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo10 av Tuve Skånberg kds med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m. Kristianstad som residensstad Regeringen skriver i propositionen att valet av residensstad kan ses som en symbolfråga. Det är riktigt, likaså att valet av residensstad har stor praktisk


Utskottsberedning: --1995/96:BoU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation